Eelarve plaanimise mallid Excelile

See teema kirjeldab, kuidas luua Microsoft Exceli malle, mida saab kasutada eelarveplaanidega.

Teema näitab, kuidas luua Exceli malle, mida kasutatakse eelarveplaanidega, kasutades standardset demoandmekogumit ja administraatori identimisteavet. Lisateavet eelarve plaanimise kohta vt teemast Eelarve plaanimise ülevaade. Saate vaadata ka õppetükki Eelarve plaanimine 101, et tutvuda baasmooduli konfigureerimise ja kasutuspõhimõtetega.

Töölehe loomine eelarveplaani dokumendi paigutusega

Eelarveplaani dokumente saab vaadata ja redigeerida üht või mitut paigutust kasutades. Igal paigutusel võib olla seostatud eelarveplaani dokumendimall, et saaksite eelarveplaani andmeid vaadata ja redigeerida Exceli töölehel. Selles teemas luuakse eelarveplaani dokumendimall olemasolevat paigutuse konfiguratsiooni kasutades.

  1. Avage Eelarveplaanide loend (Eelarvestus > Eelarveplaanid).

  2. Klõpsake uue eelarveplaani dokumendi loomiseks valikut Uus.

    Eelarveplaanide loend

  3. Ridade lisamiseks kasutage valikut Lisa rida. Eelarveplaani dokumendi paigutuse konfiguratsiooni kuvamiseks klõpsake valikut Paigutused.

    Lisa eelarveplaanid

Saate paigutuse konfiguratsiooni üle vaadata ja seda vajaduse korral korrigeerida.

  1. Selle paigutuse jaoks Exceli faili loomiseks minge jaotisse Mall > Loo.
  2. Kui mall on loodud, minge jaotisse Mall > Kuva, et eelarveplaani dokumendimall avada ja üle vaadata. Saate Exceli faili salvestada kohalikule kettale.

Salvesta nimega

Märkus

Eelarveplaani dokumendi paigutust ei saa enam redigeerida, kui Exceli mall on sellega seostatud. Paigutuse muutmiseks kustutage seostatud Exceli malli fail ja looge see uuesti. See on vajalik selleks, et hoida paigutuse ja töölehe väljad sünkroonis.

Exceli mall sisaldab kõiki eelarveplaani dokumendi paigutuse elemente, kui veeru Saadaval töölehel sätteks on valitud Tõene. Exceli mallis pole elementide kattumine lubatud. Näiteks kui paigutus sisaldab veerge Taotlus Q1, Taotlus Q2, Taotlus Q3 ja Taotlus Q4 ning taotluste koondveergu, mis kujutab kõigi neljandikveergude summat, saab Exceli mallis kasutada ainult neljandikveerge või koondveergu. Exceli fail ei saa kattuvaid veerge värskendamise ajal värskendada, kuna tabelis olevad andmed muutuvad ajakohatuks ja ebatäpseks.

Näide

Märkus

Exceliga eelarveplaani andmete vaatamisel ja redigeerimisel võimalike probleemide vältimiseks peab sama kasutaja olema sisse loginud nii Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operationsisse kui ka Microsoft Dynamics Office’i lisandmooduli andmekonnektorisse.

Eelarveplaani dokumendimallile päise lisamine

Päiseteabe lisamiseks valige Exceli failis ülemine rida ja sisestage tühjad read. Exceli failile päiseväljade lisamiseks klõpsake rakenduses Andmekonnektor valikut Kujundus.

bpt5

Klõpsake vahekaardil Kujundus välju Lisa ja valige üksuse andmeallikaks BudgetPlanHeader.

bpt6

Viige kursor Exceli failis soovitud kohta. Valitud asukohta väljasildi lisamiseks klõpsake valikut Lisa silt. Valitud kohta väärtusevälja lisamiseks klõpsake valikut Lisa väärtus. Kujundaja sulgemiseks klõpsake valikut Valmis.

bpt7

Eelarveplaani dokumendimalli tabelisse arvutatud veeru lisamine

Seejärel lisatakse arvutatud veerud loodud eelarveplaani dokumendimallile. Veerg Koondtaotlus, mis koondab veerud Taotlus Q1 : Taotlus Q4, ja veerg Korrigeerimine, mis arvutab veeru Koondtaotlus eelmääratletud teguri alusel ümber.

Tabelile veergude lisamiseks klõpsake rakenduses Andmekonnektor valikut Kujundus. Veergude lisamise alustamiseks klõpsake andmeallika BudgetPlanWorksheet kõrval olevat valikut Redigeeri.

bpt8

Valitud väljagrupis kuvatakse mallis saadaolevad veerud. Uue veeru lisamiseks klõpsake valikut Valem. Andke uuele veerule nimi ja kleepige valem väljale Valem. Veeru sisestamiseks klõpsake valikut Värskenda.

bpt12

Märkus

Valemi määratlemiseks looge valem arvutustabelis ja kopeerige see aknasse Kujundus. Finance and Operationsiga seotud tabelile antakse tavaliselt nimi AXTable1. Näiteks veergude Taotlus Q1 : Taotlus Q4 columns summeerimiseks arvutustabelis saate kasutada valemit AxTable1[Taotlus Q1]+AxTable1[Taotlus Q2]+AxTable1[Taotlus Q3]+AxTable1[Taotlus Q4].

Korrake neid etappe veeru Korrigeerimine lisamiseks. Kasutage selle veeru puhul valemit AxTable1[Koondtaotlus]*$I$1. See võtab väärtuse lahtrist I1 ja korrutab väärtustega veerus Koondtaotlus, et arvutada korrigeerimise summad.

Salvestage ja sulgege Exceli fail. Naaske Finance and Operationsisse ja klõpsake aknas Paigutused valikuid Mall > Üleslaadimine, et laadida eelarveplaani jaoks kasutatav salvestatud Exceli mall üles.

bpt10

Sulgege liugaken Paigutused. Dokumendi kuvamiseks ja redigeerimiseks Excelis klõpsake Eelarveplaani dokumendis valikut Tööleht. Pange tähele, et selle eelarveplaani töölehe loomiseks kasutati korrigeeritud Exceli malli ja arvutatud veerge värskendatakse valemitega, mille määratlesite eelmistes etappides.

bpt11

Näpunäited ja vihjed eelarveplaani mallide loomiseks

Kas eelarveplaani mallile saab lisada ka täiendavaid andmeallikaid ja neid kasutada?

Jah, saate samale või teistele Exceli malli lehtedele lisada lisaüksusi, kasutades menüüd Kujundus. Näiteks saate lisada andmeallika BudgetPlanProposedProject, et luua ja hallata pakutavate projektide loendit, töötades samal ajal Excelis eelarveplaani andmetega. Pange tähele, et suuremahuliste andmeallikate lisamine võib mõjutada Exceli töövihiku jõudlust.

Täiendavatele andmeallikatele saate lisada soovitud filtreid, kasutades rakenduse Andmekonnektor valikut Filter.

Kas Andmekonnektori valikut Kujundus saab teiste kasutajate eest peita?

Jah, valiku Kujundus peitmiseks avage Andmekonnektori suvandid.

bpt13

Laiendage jaotist Andmekonnektori suvandid ja tühjendage ruut Luba kujundus. See peidab valiku Kujundus rakendusest Andmekonnektor.

bpt14

Kas Andmekonnektori kogemata sulgemist andmetega töötamise ajal saab takistada?

Soovitame malli lukustada, et kasutajad ei saaks seda sulgeda. Lukustamiseks klõpsake valikut Andmekonnektor. Paremas ülanurgas kuvatakse ikoon.

bpt15

Klõpsake lisamenüü avamiseks noolt. Valige Lukusta.

bpt16

Kas eelarveplaani mallidega saab kasutada ka muid Exceli funktsioone, nagu lahtrite vormindamine, värvid, tingimusvorming ja diagrammid?

Jah, eelarveplaani mallidega töötab enamik Exceli standardvõimalusi. Soovitame kasutada värvitähistusi, et kasutajad saaksid eristada kirjutuskaitstud ja redigeeritavaid veerge. Tingimusvormingut kasutades saab esile tõsta eelarve probleemsed osad. Veergude kogusummasid saab hõlpsasti esitada Exceli standardsete valemitega, mille leiate tabeli kohalt.

Samuti saate eelarveandmete täiendavaks grupeerimiseks ja visualiseerimiseks luua ning kasutada ka liigendtabeleid ja diagramme. Klõpsake vahekaardil Andmed grupis Ühendused valikut Värskenda kõik ja seejärel valikut Ühenduse atribuudid. Klõpsake vahekaarti Kasutus. Märkige jaotises Värskendamine ruut Värskenda andmeid faili avamisel.

bpt17