Kulude töövoogude häälestamine

Saate seadistada töövooprotsessi, mida kasutatakse reisi- ja kuludokumentide kinnitamiseks. Dokumendid, millele saab määratleda töövoogusid, on kuluaruanded, reisiplaanid ja avansimaksete taotlused.

Töövoog esindab äriprotsessi. Töövoog määrab, kuidas dokument voogab läbi süsteemi, näidates, kes peab seda töötlema ja kinnitama. Töövoo süsteemi kasutamine teie organisatsioonis on mitmeti kasulik.

  • Järjepidevad protsessid — töövoo süsteem lubab teil määratleda kinnitusprotsessi kindlatele dokumentidele nagu näiteks ostutaotlused ja kuluaruanded. Töövoo süsteemi abil tagate, et dokumente töödeldakse ja kinnitatakse järjekindlal ja tõhusal viisil.

  • Protsessi nähtavus — töövoo süsteem lubab teil jälgida kindla töövoo eksemplari olekut ja ajalugu. See aitab teil määratleda, kas töövoos tuleks muudatusi tõhususe parandamiseks.

  • Koondatud tööde loend — kasutajad saavad vaadata koondatud tööde loendit, et näha neile määratud töövoo ülesandeid ja kinnitusi.

Loodavate töövoogude tüübid

Järgmises tabelis on esitatud töövoo tüübid, mida saate luua jaotises Kulu.

Tüüp Kasutage seda tüüpi järgmiseks
Kuluaruanne Kuluaruannetele kinnitamise töövoogude loomine.
Kuluaruande automaatne sisestamine Kuluaruannetele automaatse sisestamise töövoogude loomine.
Kulurea kaup Kuluaruannete reaüksustele kinnitamise töövoogude loomine.
Kulurea kauba automaatne sisestamine Kuluaruannete reaüksustele automaatse sisestamise töövoogude loomine.
Reisitellimus Reisiplaanidele kinnitamise töövoogude loomine.
Avansimakse taotlus Sularaha ettemakse taotluste kinnitustöövoogude loomine.
Käibemaksu korvamine Käibemaksu (KM) korvamise kinnitustöövoogude loomine.