Krediitkaardikannete importimine ja haldamine

Kuludega seotud krediitkaardikandeid saab seadistada nii, et neid imporditakse automaatselt korduva graafiku alusel. Teise võimalusena saab kandeid vajaduse järgi käsitsi importida. Krediitkaardikanded imporditakse krediitkaardikannete andmeüksuse kaudu.

Andmeüksuste kohta leiate lisateavet jaotisest Andmeüksused.

Saate importida krediitkaardikanded.

  1. Tehke lehel Krediitkaardikanded valik Kannete importimine. Kui avate andmehalduse esimest korda, peab süsteem andmeüksuste loendi värskendama, enne kui jätkata saate.
  2. Sisestage väljale Nimi imporditöö kordumatu kirjeldus.
  3. Valige väljalt Lähteandmete vorming imporditavaid krediitkaardikandeid sisaldava faili vorming.
  4. Valige Laadi üles ja otsige siis üles ja valige imporditav fail.
  5. Kui fail on üles laaditud, siis valideerige krediitkaardikande faili vastendus ja krediitkaardi kannete andmeüksuse veerud, valides paanilt lingi Kuva kaart. Kui ilmneb vastendamistõrkeid või kui vastendust on vaja muuta, siis tehke vastendamise muudatused vahekaardilt Vastendamise visualiseering või vahekaardilt Vastendamise üksikasjad.
  6. Krediitkaardikannete automatiseerimiseks valige Korduva andmetöö loomine. Siis saate määrata kordumise, mis määratleb, kui sageli krediitkaardikandeid tuleks importida. Kui olete lõpetanud, valige OK.
  7. Valitud faili kohe importimiseks valige Impordi.
  8. Kui importimise ajal tekib tõrge, saate vaadata käivituslogi või koondatud andmeid, et näha, milliseid vigu on vaja eduka importimise tagamiseks parandada.

Märkus

Kui importida on vaja mitut failivormingut, tuleb luua igale vormingu tüübile eraldi imporditööd.

Lõpetatud töötajate krediitkaardikannete ümbermääramine

Pärast töötaja kirje lõpetamist keelatakse töötaja Active Directory domeeniteenuste (ADDS) konto. Kuid võib olla aktiivseid krediitkaardikandeid, mis tuleb siiski kuludesse kanda ja korvata. Lehelt Krediitkaardikanded saate määrata töötaja ümber mis tahes krediitkaardikandele, kus seostatud töötaja on lõpetatud.

Valige vähemalt üks krediitkaardikanne ja seejärel Kannete ümbermääramine. Seejärel saate valida teise töötaja, kellele krediitkaardikanded määrata. Pärast nende krediitkaardikannete ümbermääramist saab need kuluaruande jaoks valida ja tasuda tavalise kuluaruande korvamise protsessi kaudu.