Kulumiarvutuste ümardatav summa

See artikkel käsitleb kulumi ümardamise välja raamatu seadistamise lehtedel.

Kulumi ümardamise summad seadistatakse igale raamatule. Kulumi ümardamise summasid kasutatakse põhivara kulumireeglites, kus näidatakse edaspidist kulumit ja põhivara väärtust, samuti kulumisoovitustes. Sisestage väikseim raamatu puhul lubatud kulumisumma.

Olenemata ümardamise seadistusest ei ümardata viimase kulumiperioodi kulumisummat. Viimase kulumiperioodi lõpus peab põhivara väärtus olema 0 (null) või mahakandmismaksumus, kui mahakandmismaksumust kasutatakse.

Näide

Kulum ilma ümardamiseta arvutatakse kui 2444,44. Nagu tabelist näha, varieeruvad pakutavad summad olenevalt ümardamise seadistustest.

Ümardamismeetod Kulumisumma
Ümardamine 0,1 2444,40
Ümardamine 1,00 2444,00
Ümardamine 10,00 2440,00
Ümardamine 100,00 2400,00