Aruannetel ja dokumentidel summade kuvamisviisi värskendamine

Selles teemas antakse teavet aruannetel ja muudel dokumentidel summade kuvamisviisi värskendamiseks Eesti, Leedu, Poola, Tšehhi Vabariigi, Ungaris ja Venemaa puhul.

Juriidiliste isikute puhul Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Tšehhi Vabariigis, Ungaris ja Venemaal saate seadistada valuutaühikute ning allühikute jaoks täielikud ja lühinimed. Neid nimesid saab kasutada dokumentidel ja aruannetes summade kuvamisviisi määramiseks. Näiteks kuvatakse summa LTL 100,20 arvetes või aruannetes kui 100 Litas 20 Centas.

Valuutaühikute ja allühikute täielike ning lühinimede seadistamine

Valuutaühikute ja allühikute täielike ning lühinimede seadistamiseks valitud keele puhul tehke järgmist.

 1. Avage leht Valuutad.

 2. Valige valuuta.

 3. Klõpsake toimingupaanil valikut Käänamine.

 4. Keele jaoks täieliku ja lühinime lisamiseks klõpsake valikut Uus ja täitke järgmised väljad.

  Väli Kirjeldus
  Keel Valige praeguse teksti keel.
  Ainsuse nimetav (ühikunimede väljagrupp) Sisestage valuuta ainsusevorm. Näiteks on sõna Litas ainsuse nimetav vorm Litas.
  Mitmuse nimetav (ühikunimede väljagrupp) Sisestage valuuta mitmusevorm. Näiteks sisestage Litai. Märkus. Väljad Ainsuse omastav ja Mitmuse omastav on saadaval olenevalt väljal Keel valitud keelest.
  Ainsuse nimetav (allühiku nimede väljagruppi) Sisestage valuuta allühiku ainsusevorm.
  Mitmuse nimetav (allühiku nimede väljagrupp) Sisestage valuuta allühiku mitmusevorm.
  Ühikute lühinimi (Lühinime väljagrupp) Sisestage valuutat tuvastav ISO-kood. Näiteks littide tuvastamiseks sisestage LTL.
  Ühikute lühinimi (Lühinime väljagrupp) Sisestage valuuta allühiku üldnimetus. Näiteks sisestage Centas.
  Sidesõna „ja” ühikute ja allühikute vahel Märkige ruut , et printida ühikute ja allühikute vahel sidesõna „ja”. Näiteks kuvatakse summa LTL 100,20 arvetel või aruannetes kui „100 Litas and 20 Centas”.
 5. Klõpsake käsku Salvesta.