Euroopa maksudirektiivid

EL-i direktiiv kehtestab eeskirjad, mida kõik liikmesriigid peavad järgima, arve reeglite ja arvete koostamisel lisatava teabe kohta. EL-i direktiiv loetleb andmed, mida tarnijatelt klientide suhtes EL-is nõutakse. Näiteks võib arvel olla viide, mis kirjeldab nullkäibemaksu või maksuvabastuse juriidilist alust. Kui arve korrigeerib varem väljastatud arvet (nt kreeditarve), peab sellel olema selge viide algsele arvele.

  • Käibemaksukoodide kirjelduse printimiseks müügiarvele, vabas vormis arvele või projektiarve aruandele seadistage käibemaksukoodidele maksudirektiivi viitetekst.
  • Kreeditarvete puhul prinditakse algse arve number ja kuupäev koos korrigeerimise põhjusega.