Tegevuse salvestaja ja spikker Retail Modern POS (MPOS) ja pilve kassa jaoks

Oluline

See teema kehtib rakenduste Dynamics 365 for Retail ja Dynamics 365 for Finance and Operations kohta.

Selles teemas kirjeldatakse tegevuse salvestaja kasutamist Retail Modern POS-is (MPOS) ja pilve kassas.

Ülevaade

Tegevuse salvestaja Retail Modern POS-is või pilvekassas on uus lahendus, mille eesmärk on pöörata tähelepanu suurele tundlikkusele. Sellel on paindlik rakenduse programmeerimisliides (API) laiendatavuse ja sujuva integratsiooni tagamiseks äriprotsessi salvestiste tarbijatega. Lisaks on tõstetud esile tegevuse salvestaja integratsioon äriprotsesside modelleerija (BPM) tööriistaga teenuses Microsoft Dynamics Lifecycle Services (https://bpm.lcs.dynamics.com). Seetõttu saavad kasutajad luua oma rakenduste analüüsimiseks ja kujundamiseks salvestistest jätkuvalt rikkalikke äriprotsessi diagramme.

Arhitektuur

Tegevuse salvestaja suudab salvestada täpselt ja tõetruult kasutaja toiminguid kliendis. Iga juhtelement on seadistatud teavitama tegevuse salvestajat kasutaja toimingu täitmisest. Juhtelement teavitab tegevuse salvestajat, et toimus sündmus, ja edastab kogu asjassepuutuva teabe vastava kasutaja toimingu kohta reaalajas. Selle teabe põhjal suudab tegevuse salvestaja jäädvustada kasutaja toimingu tüübi (nt nupuvajutus, väärtuse sisestus või navigeerimine) ja mis tahes andmed, mis on kasutaja toiminguga seotud (nt sisestatud andmete väärtus ja tüüp, vormi kontekst või kirje kontekst). Tegevuse salvestaja lisab teabele piisavalt üksikasju, garanteerimaks, et salvestise taasesitamisel suudetakse teha salvestatud toiminguid täpselt samamoodi, nagu kasutaja neid tegi. (Taasesituse funktsioon ei ole veel Retail modern POS-is ega pilvekassas juurutatud.)

Põhikonfiguratsioon

Tegevuse salvestamise lubamiseks kassas tehke järgmist.

 1. Klõpsake valikuid Jaemüük > Kanali häälestus > Kassa häälestus > Registrid.
 2. Klõpsake registrit, millel tegevuse salvestis aktiveerida.
 3. Määrake vahekaardil Registreeri kiirkaardil Üldine valiku Tegevuse salvestamise lubamine väärtuseks Jah.
 4. Klõpsake käsku Salvesta.
 5. Avage Jaemüük > Jaemüügi IT > Jaotusgraafik.
 6. Valige töö Registrid (1090) ja klõpsake siis käsku Käivita kohe.

Salvestise loomine

Tehke järgmist uue salvestise loomiseks tegevuse salvestaja abil.

 1. Käivitage Retail Modern POS või pilvekassa ja logige sisse.

 2. Klõpsake lehel Sätted jaotises Tegevuse salvestaja valikut Ava tegevuse salvestaja. Kuvatakse paan Tegevuse salvestaja. Võite klõpsata nuppu Sule (X) ülemises paremas nurgas paani Tegevuse salvestaja sulgemiseks enne uue salvestuse alustamist. Paani taasavamiseks korrake toimingut 2. Tegevuse salvestaja paan

 3. Sisestage salvestise nimi ja kirjeldus, ning seejärel klõpsake nuppu Käivita. Salvestusseanss algab kohe, kui klõpsate nuppu Käivita.

Märkus. Kui klõpsate nuppu Sule (X) ülemises paremas nurgas sel ajal, kui salvestamine käib, siis paan Tegevuse salvestaja suletakse, kuid salvestusseanssi ei lõpetata. Tegevuse salvestaja paani taasavamiseks klõpsake nuppu Spikker (küsimärk) ekraani ülaosas.

Küsimärk

 1. Pärast nupu Käivita klõpsamist läheb tegevuse salvestaja salvestusrežiimi. Paanil Tegevuse salvestaja on näha salvestusprotsessiga seotud andmed ja nupud.
 2. Tehke uuesti toimingud, mida soovite Retail Modern POS-i või pilvekassa kasutajaliideses teha.
 3. Salvestusseansi lõpetamiseks klõpsake nuppu Peata.

Allalaadimisvalikud

Pärast salvestusseansi lõpetamist kuvatakse mitu valikut, et saaksite oma salvestise alla laadida. Allalaadimisvalikud

Salvesta sellesse arvutisse

Salvestuspaketti saab kasutada tegevuse juhise esitamiseks, salvestise säilitamiseks või salvestise märkuste redigeerimiseks. (See funktsioon ei ole veel Retail modern POS-is ega pilvekassas juurutatud.)

Ekspordi Wordi dokumendina

Saate salvestada salvestise Microsoft Wordi dokumendina. Dokument sisaldab salvestatud toiminguid ja hõivatud kuvatõmmiseid.

Salvesta arendaja salvestisena

Töötlemata salvestusfail on kasulik arendaja stsenaariumide, nt testkoodi loomise jaoks. (See funktsioon ei ole veel juurutatud)

Salvestamise juhtelemendid

Salvestamise juhtelemendid

Peata

Salvestusseansi lõpetamiseks klõpsake nuppu Peata. Arvestage, et pärast seansi lõpetamist ei saa seda uuesti käivitada. Seega veenduge enne lõpetamist, et salvestamine oleks lõpetatud.

Paus

Salvestusseansi ajutiseks peatamiseks (pausi tegemiseks) ja toiminguga jätkamiseks klõpsake nuppu Paus. Toiminguid, mida teete pärast nupu Paus klõpsamist, ei salvestata.

Jätka

Salvestamisseansi jätkamiseks pärast pausi klõpsake Jätka.

Tee kuvatõmmised

Tegevuse salvestaja suudab jäädvustada Retail Modern POS-i kasutajaliidese kuvatõmmiseid äriprotsessi salvestamise ajal. Kuvatõmmise jäädvustamise funktsiooni sisselülitamiseks määrake suvandi Jäädvusta kuvatõmmis väärtuseks Jah ja seejärel alustage jäädvustamist. Kui lõpetate salvestamise, klõpsake Peata ja laadige alla Wordi dokument. Dokumendis on sammud asjakohaste kuvatõmmistega.

Paberraha

Pilvekassas ei toetata kuvatõmmise jäädvustamise funktsiooni.

Tegevuse alustamine ja lõpetamine

Saate määrata rühmitatud toimingute kogumi alguse ja lõpu nuppudega Alusta tegevust ja Lõpeta tegevus. Klõpsake nuppu Alusta tegevust toimingu „Alusta tegevust” lisamiseks ja tehke siis toimingud, mis tuleks rühma lisada. Kui olete rühma toimingute tegemise lõpetanud, klõpsake valikut Lõpeta toiming. Toimingute abil saate oma protseduure korraldada. Toiminguid saab pesastada teistesse toimingutesse. Sel viisil saate korraldada paremini väga pikki ja keerukaid äriprotsesse.

Märkuste lisamine

Märkus on lisatekst, mille saab toimingule salvestises lisada. Näiteks saab märkusi kasutada kasutajale täiendava konteksti või juhiste andmiseks. Märkusi saab lisada enne või pärast toimingut. Märkuse saab lisada mis tahes toimingule, klõpsates toimingust paremal asuvat nuppu Redigeeri (pliiatsi sümbol).

Toimingu redigeerimise nupp

Tekstid ja märkused

Väljade Tekstid ja Märkused abil saab lisada teksti, mis peaks olema tegevuse juhises toiminguga seotud. Teksti ja märkuste väljad

Tekst

Väljale Tekst sisestatav tekst kuvatakse tegevuse juhises toimingu teksti kohal. See asukoht sobib teksti jaoks, mida kasutaja peaks enne toimingu tegemist lugema.

Märkmed

Väljale Märkused sisestatav tekst kuvatakse tegevuse juhises toimingu teksti all. Märkuse teksti lugemiseks peab kasutaja toimingu teksti hüpikaknas laiendama. See asukoht sobib soovi korral loetava materjali jaoks või muu teabe jaoks, millest kasutajale võib abi olla, kuid mis pole toimingu tegemise jaoks kasutajale tingimata vajalik.

Retail Modern POS-i ja pilvekassa spikker

Oma kohandatud tegevuse salvestiste kuvamiseks Retail Modern POS-i ja pilvekassa spikripaanil, et neid saaks tekstina kuvada, tuleb salvestada tegevuse salvestised oma BPM-i teeki ja seejärel uuendada oma spikrisüsteemi parameetreid nii, et need osutaksid teie BPM-i teegile. Lisateavet leiate jaotisest Spikrisüsteemi ühendamine. Retail Modern POS-i ja pilvekassa spikker otsib LCS-ist reaalajas. See otsib kõigist BPM-i teekidest, mis on Microsoft Dynamics 365 for Retaili spikrisüsteemi parameetrites valitud, ja kuvab asjakohased tulemused. Spikri menüü avamiseks klõpsake ekraani ülaosas spikri nuppu (küsimärk) ning sisestage siis otsinguväljale oma protsess nimi ja vajutage otsingunuppu.

Nupp Spikker

Kui klõpsate otsingutulemustes valikut Tegevuse juhis, saate vaadata toiminguid spikriteemana või eksportida toimingud Wordi dokumenti.

Paberraha

Retail Modern POS-i ja pilvekassa spikker ei kuva tegevusjuhiseid selle põhjal, millisel vormil olete või millist toimingut teete. Protsessi nimi tuleb sisestada otsinguväljale ja klõpsata siis nuppu Otsing.