Vahelaoorderid

See teema kirjeldab vahelaoorderite kasutamist varude blokeerimiseks.

Vahelaoordereid saab kasutada varude blokeerimiseks. Näiteks võib olla vaja kvaliteedikontrolliks kaubad vahelattu paigutada. Karantiinis olevad kaubad edastatakse vahelattu. Märkus: täpsema laohalduse protsesside kasutamisel (laohalduse moodulis) kasutatakse vahelao tellimuse töötlemist ainult müügi tagastustellimuste puhul.

Vabade laokaupade paigutamine vahelattu

Kui saadate kaubad vahelattu, saate luua vahelaoorderid käsitsi või seadistada süsteemi looma sissetuleva töötluse ajal vahelaoordereid automaatselt. Vahelaoorderite automaatseks loomiseks tehke valik Vahelao haldus vahekaardil Varude poliitikad lehel Kauba mudeligrupid. Peate määrama vastuvõtvatele ladudele ka vaikevahelao väljal Vaheladu. Kaubad pannakse Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operationsis automaatselt vahelattu, kui füüsiliselt vaba kaubavaru tootmistellimusel või ostutellimusel salvestatakse. Selline liikumine toimub, kuna vahelaoorderi olekuks määratakse Alustatud. Kui loote vahelaoorderid käsitsi, ei pea kaupa seotud kauba mudeligrupis vahelao halduseks seadistama. Selle protsessi jaoks peate määrama vaba kaubavaru, mis tuleks vahelattu paigutada, ja kasutatava vahelao. Protsessi plaanimisel saate kasutada abivahendina vahelaoorderi olekuid.

Vahelaoorderi olekud

Vahelaoorderite olek võib olla järgmine:

  • Loodud
  • Alustatud
  • Lõpetamine kinnitatud
  • Lõpetatud

Loodud

Kui vahelaoorder on loodud käsitsi, kuid kaup ei ole veel vahelattu pandud, siis on vahelaoorderi olek Loodud. Luuakse kaks laokannet. Üks kanne on väljaminekukanne, mille olek võib olla Tellimusel, Füüsiliselt reserveeritud või Komplekteeritud. Teine kanne on sissetulekukanne, mille olek võib vahelaos olla Tellitud või Registreeritud. Saate reserveerida, komplekteerida ja registreerida varude värskendusi tavaliste protsesside abil.

Alustatud

Kui vahelaoorderi oleks on Alustatud, edastatakse varud tavalisest laost vahelattu ja luuakse kaks laokannet. Ühe kande olek on Maha arvatud ja teise kande olek on Vastu võetud. Samal ajal luuakse kaks laokannet tagastuse käsitlemiseks. Need kanded ei ole kuupäevaga. Ühe kande olek on Füüsiliselt reserveeritud ja teise kande olek on Tellitud.

Lõpetamine kinnitatud

Kui klõpsate nuppu Kinnita lõpetamine, saate kinnitada alustatud vahelaoorder lõpetamise. Kaup on vahelaost väljastatud, kuid ei ole veel tavalisse lattu tagasi viidud. Tavalisse lattu tagasiviimist saab töödelda saabuva kauba töölehe kaudu, mille saab käivitada lõpetatuna kinnitamise protsessi ajal.

Lõpetatud

Kui vahelaoorder lõppeb, viiakse kaup vahelaost tagasi tavalisse lattu. Kauba kande olekuks on vahelaos Müüdud ja tavalises laos Ostetud.

Vahelaoorderi praak

Vahelaoorderi protsessi osana on võimalik ka varusid praakida. Praagi töötlemisel määratakse vahelao väljaminekukandega varude olekuks Müüdud.

Lisaressursid

Varude blokeerimine