Planeerimise koefitsiendid

See artikkel sisaldab näiteid planeerimise koefitsiendi seadistamise kohta. Selles on teave mitmesuguste planeerimise koefitsiendi sätete ja nende tulemuste kohta. Planeerimise koefitsiendi abil saate määratleda, kuidas eelarvevajadusi vähendada.

1. näide. Prognoosi vähendamise põhimõte Protsent – planeerimise koefitsient

See näide selgitab, kuidas vähendab planeerimise koefitsient nõudluse prognoosi nõudeid planeerimise koefitsiendiga määratletud protsentide ja perioodide alusel.

 1. Seadistage lehel Planeerimise koefitsiendid järgmised read.

  Muuda Ühik Protsent
  1 Kuu 100
  2 Kuu 75
  3 Kuu 50
  4 Kuu 25
 2. Linkige planeerimise koefitsient kauba laovarude grupiga.

 3. Valige lehel Koondplaanid väljal Vähenduspõhimõte suvand Protsent – planeerimise koefitsient.

 4. Looge nõudluse prognoos 1000 tk kuus.

Kui käivitate eelplaneerimise 1. jaanuaril, tabitakse nõudluse prognoosi nõudeid lehel Planeerimise koefitsiendid seadistatud protsentide järgi. Koondplaani kantakse üle järgmised vajaduse kogused.

Kuu Vajalik tükkide arv
Jaanuar 0
Veebruar 250
Märts 500
aprill 750
Mai kuni detsember 1000

2. näide. Prognoosi vähendamise põhimõte Kanded – planeerimise koefitsient

See näide selgitab, kuidas vähendavad planeerimise koefitsiendiga määratletud perioodide ajal tehtavad tegelikud tellimused nõudluse prognoosi nõudeid.

 • Valige lehel Koondplaanid väljal Vähenduspõhimõte suvand Kanded – planeerimise koefitsient.
 1. jaanuaril on olemas järgmised müügitellimused.
Kuu Tellitud tükkide arv
Jaanuar 956
Veebruar 1,176
Märts 451
Aprill 119

Kui kasutate sama nõudluse prognoosi (1000 tk kuus), kantakse koondplaani üle järgmised vajaduse kogused.

Kuu Vajalik tükkide arv
Jaanuar 44
Veebruar 0
Märts 549
aprill 881
Mai kuni detsember 1000

3. näide. Prognoosi vähendamise põhimõte Kanded – dünaamiline periood

Enamasti on süsteemid seadistatud nii, et kanded vähendavad nõudluse prognoosi teatud prognoosiperioodide (nädalad, kuud jne) jooksul. Need perioodid on määratletud planeerimise koefitsiendis. Siiski võib ka kahe nõudluse perioodi rea vaheline aeg tähendada perioodi.

 1. Looge nõudluse prognoos järgmiste kuupäevade ja koguste kohta.

  Kuupäev Nõudluse prognoos
  1. jaanuar 1000
  5. jaanuar 500
  12. jaanuar 1000

  Selles prognoosis ei ole prognoosi kuupäevade vahel selget perioodi: esimese ja teise kuupäeva vahel on neljapäevane vahe ning teise ja kolmanda kuupäeva vahel on seitsmepäevane vahe. Need erinevad vahed on dünaamilised perioodid.

 2. Looge müügitellimuse read järgmiselt. | Kuupäev | Müügitellimuse kogus | |----------------------------------|----------------------| | Eelmise aasta 15. detsember | 500 | | 3. jaanuar | 100 | | 10. jaanuar | 200 |

Prognoosi vähendatakse järgmiselt.

 • Esimene müügitellimus ei jää ühegi perioodi piiresse ega vähenda seega ühtki prognoosi.
 • Teine müügitellimus jääb 1. jaanuari ja 5. jaanuari vahele ning vähendab seega prognoosi 1. jaanuariks 100 võrra.
 • Kolmas müügitellimus jääb 5. jaanuari ja 12. jaanuari vahele ning vähendab seega prognoosi 5. jaanuariks 200 võrra.

Järgmine plaanitud tellimus luuakse prognoosi täitmiseks.

Nõudluse prognoosi kuupäev Vähendatud kogus
1. jaanuar 900
5. jaanuar 300
12. jaanuar 1000

Siin on toodud vähenduse Kanded – dünaamiline periood kokkuvõte.

 • Eelarvevajadusi vähendatakse tegelike tellimusekannete võrra, mis tehakse dünaamilise perioodi jooksul. Dünaamiline periood katab praeguse eelarve kuupäevad ja lõpeb järgmise prognoosi algusega.
 • See meetod ei kasuta ega nõua planeerimise koefitsienti.
 • Selle suvandi kasutamisel ilmneb järgmine käitumine.
  • Prognoosi täielikul vähendamisel muutub praeguse prognoosi eelarvevajaduseks 0 (null).
  • Kui tulevasi prognoose pole, vähendatakse eelarvevajadusi viimati sisestatud prognoosist.
  • Prognoosi vähenduse arvutamisse kaasatakse ajapiirid.
  • Prognoosi vähenduse arvutamisse kaasatakse positiivne päevade arv.
  • Kui tellimuse tegelikud kanded ületavad eelarvevajadusi, ei edastata järelejäänud kandeid järgmisse prognoosiperioodi.

Lisaressursid

Koondplaanid