Plahvatuse jaoks jälgimise kasutamine

Selles artiklis selgitatakse, kuidas kasutada jälgimist tellimuse koosnevusarvutuse tulemuse põhjuste uurimiseks.

Jälgimise lubamisega saate vaadata teavet tegurite kohta, mis konkreetse tellimuse koosnevusarvutuse tulemust mõjutasid. Järgmised näited näitavad, kuidas jälgimisteavet kasutada saab.

  • Saate kuvada plaanitud tellimuste tegevuste seosed, et optimeerida tarneahelat ja varude reserveerimisi.
  • Saate kuvada juba kinnitatud tellimuste seosed. Saate keskenduda tuletatud nõuete automaatsele kinnitamisele ja siis tellimustele täpsemaid prioriteete seada.
  • Saate simuleerida plaanimistulemusi, et määrata, kas plaanimise parameetrid on optimaalsed.
  • Saate tuvastada, kuidas andmed nagu tootmiskuupäevad, kogused ja prioriteedid tellimuse puhul määrati.

Saate vaadata tulevaste üksuste üksikasju ja valitud tellimuse toiminguid. Lehel Koosnevus on jälgimisteave saadaval ülemisel paanil asuval vahekaardil Selgitus. Jälgimine toimub tellimuse koosnevuse kuvamisel. Tellimuse jälgimise alustamiseks klõpsake käsku Uuenda ja märkige siis ruut Luba jälgimine. Logist konkreetse teabe otsimiseks saab kasutada välja Teksti otsimine. Otsingutulemused tõstetakse puul esile.

Lisaressursid

Koondplaanid