Dimensioonipõhise tooteetaloni väljastamine

See protseduur selgitab, kuidas väljastada tooteetaloni, mida hakatakse kasutama dimensioonipõhistes konfiguratsioonides. Selle protseduuri loomiseks kasutati demoettevõtte USMF-i andmeid. See on eeltingimus, et saaksite luua tooteetaloni dimensioonipõhise konfiguratsioonitehnoloogiaga. See on teine protseduur kaheksast, mis selgitab kombinatsioonide loomist dimensioonipõhise konfiguratsiooni jaoks.

 1. Avage Tooteteabe haldus > Tooted > Tooteetalonid.
  • Filtreerige veergu Konfiguratsioonitehnoloogia, nii et kuvatakse ainult dimensioonipõhine konfiguratsioon. Näiteks saate veergu filtreerida, sisestades teksti „Dimensioon”.
 2. Märkige loendis valitud rida.
 3. Klõpsake valikut Väljasta tooted.
 4. Klõpsake käsku Edasi.
  • Dimensioonipõhise konfiguratsiooni tehnoloogiaga loodud toodete puhul tuleb tootevariandid luua ettevõttes, kus luuakse kooslus.
 5. Klõpsake käsku Edasi.
 6. Otsige loendist ja valige soovitud kirje.
  • Valige selle protseduuri jaoks ettevõte USMF.
 7. Klõpsake käsku Edasi.
 8. Klõpsake Lõpeta.