Tootemudelite andmete ülekandmine

Märkus

Me ei aktsepteeri selle teema muudatusi, kuna see on loodud teenuse Lifecycle Services äriprotsessi kaudu.

Toote konfiguratsioonimudeli andmete eksportimine nõuab, et saadaval oleks vähemalt üks tootemudel. See protseduur kasutab tipptasemel kõlari mudelit demoettevõttes USMF, et näidata teile, kuidas selle mudeli puhul andmeid eksportida.

  1. Klõpsake valikut Tootevariandi mudeli määratlus.
  2. Klõpsake valikut Toote konfiguratsioonimudelid.
  3. Otsige loendist ja valige soovitud kirje.
    • Valige selle protseduuri jaoks tipptasemel kõlari mudel.
  4. Klõpsake tegumiribal valikut Mudel.
  5. Klõpsake valikut Ekspordi tootemudel.
    • Allalaadimiskäitumine erineb brauserite lõikes, olenevalt sellest, kuidas turbesätted seadistatud on.