Tegevuse seose loomine: järgnev tegevus

Lean manufacturingi tootmisvoo tegevuste voog talletatakse tegevusseoste kaudu. See salvestus näitab, kuidas luua tegevusseoste kogumit.

Eeltingimused:

 • Tootmisvoog ja mustand mustandirežiimis.

 • Kaks tootmisvoos üksteisele järgnevat tegevust on loodud, kuid pole seotud.

Tootmisvoo versiooni leidmine

 1. Minge jaotisse Tootmise juhtimine > Seadistus > Kulusäästlik tootmisvoog > Tootmisvood.
 2. Otsige loendist ja valige soovitud kirje.
 3. Klõpsake loendis valitud real olevat linki.
 4. Märkige loendis valitud rida.
 5. Valige loendist mustandversioon.
  • Tegevuse seosed saab lisada nii tootmisvoo mustand- kui ka aktiivsetele versioonidele.

Tegevuse ülevaate avamine

 1. Klõpsake suvandit Tegevused.
  • Pange tähele, et vormil kuvatakse kõik tootmisvoo tegevused, mis on eraldatud nende tootmisvoogude versioonile, millega töötate.

Järeltulija lisamine

 1. Klõpsake suvandit Järeltulija lisamine.
 2. Klõpsake väljal Tegevus otsingu avamiseks ripploendi nuppu.
 3. Otsige loendist ja valige soovitud kirje.
 4. Klõpsake loendis valitud real olevat linki.
 5. Märkige ruut Piirang.
 6. Sisestage number väljale Piirangu väärtus.
  • Piirangu aeg on aeg, mis plaanitakse eelkäija plaanitud lõpu (tähtaja kuupäev ja kellaaeg) ning järeltulija planeeritud alguse vahele.
 7. Sisestage väärtus väljale Ühikud.
 8. Sisestage number väljale Tsükliaja määr.
  • Kui mõlemad tegevused toimivad samas taktis, siis peab tsükli aja suhte väärtus olema 1. Kui eelnev tegevus toimib järgnevast kaks korda kiiremini, siis peab suhte väärtus olema 2. Tsükli aja suhteid kasutatakse tootmisvoo tegevuste individuaalsete tsükli aegade arvutamiseks.
 9. Klõpsake nuppu OK.
 10. Sulgege leht.
 11. Klõpsake vahekaarti GridPanel.
 12. Sulgege leht.
 13. Värskendage lehte.