Töö komponentide seadistamine

Märkus

See teema kehtib nii rakenduse Dynamics 365 for Finance and Operations kui ka Dynamics 365 for Retail kohta.

See teema kirjeldab töö võimalikke põhielemente ja toob näiteid, kuidas saate neid elemente oma organisatsioonis kasutada.

Enne tööde loomist tuleb seadistada teatud viiteteave. Saate luua töö, millel on ainult nimi. Täiendava teabe, näiteks ametinimetuse, lisamisega pakute aga tööle määratud ametikohtade vaikeväärtused. Peale selle saab osa sisestatud teavet kasutada teatud töödele tasuplaanide filtreerimiseks. Kui soovite seadistada sobivuse, mida saate kasutada kindlale tööle tasuplaanide filtreerimiseks, peate enne tööde seadistamist seadistama tööfunktsioonid ja töötüübid. Kui need vaikeväärtused on saadaval, hoiate tööle ametikohtade lisamisel aega kokku.

Mõned töö üksikasjad, nagu ametinimetus, töö tüüp ja funktsioon, on kuupäevaliselt jõustuvad. Kui loote töö täna, kuid ei lisa nimetatud üksikasju kohe, ja otsite hiljem tööd loomiskuupäeva alusel, siis neid üksikasju ei kuvata. Seetõttu peate vajaliku viiteteabe enne selle otsimist looma. Nii saate lisada teabe uutele töödele juba nende loomisel.

Ametinimetused

Enne tööde loomist peate seadistama tööde ametinimetused. Ametikohtade ametinimetused tuletatakse töödest, millega ametikohad seotud on.

Ametinimetusi saate hallata lehel Ametinimetused, millele pääsete juurde otsingufunktsiooni abil. Lehel Ametinimetused saate sisestada ametinimetused, mida kavatsete oma tööde jaoks kasutada.

Töötüübid

Sarnaste tööde kategooriatesse grupeerimiseks saate kasutada töötüüpe. Töötüübid ei ole nõutavad. Kuid kui te kavatsete kasutada töö tüüpe kompensatsioonihalduse sobivuse reeglite seadistamisel, peaksite seadistama töö tüübid enne tööde seadistamist. Töötüübid on näiteks täistööaeg ja osaline tööaeg või kuupalk ja tunnipalk. Töötüüpe saate hallata lehel Töötüübid. Sisestage lehel Töötüübid töötüübi nimi ja lühikirjeldus. Tehke väljal Vabastatud olek üks järgmistest valikutest, et näidata selle töötüübiga tööde õiglaste tööstandardite seaduse (FLSA) alusel vabastatud olekut.

  • Vabastatud – tööd on FLSA alusel ületunnitööst vabastatud.
  • Mittevabastatud – tööd ei ole FLSA alusel ületunnitööst vabastatud.
  • Ei kohaldu – FLSA kate ei kohaldu.

Tööfunktsioonid

Tööfunktsioonid kirjeldavad kõrgetasemelisi funktsioonikategooriaid ja seotud kõrgetasemelisi kohustusi. Tööfunktsioonid ei ole nõutavad. Saate kasutada tööfunktsioone koos töötüüpidega, et filtreerida konkreetsete tööde tasuplaane. Seostage tööfunktsioonid ja töötüübid tasuplaanidega, seadistades sobivuse reeglid lehel Sobivuse reeglid. Seejärel saate lisada tasuplaanile ka tasemete komplekti, mida rakendada töötüübi/tööfunktsiooni kindla kombinatsiooni korral, mille määratlesite sobivuse reeglitega. (Need omadused kehtivad nii fikseeritud kui ka muutuvate tasuplaanide korral.) Kui te kavatsete siiski kasutada tööfunktsioone tasuhalduse jaoks sobivuse reeglite seadistamisel, peate seadistama tööfunktsioonid enne tööde seadistamist. Järgmises tabelis on toodud mõned tööfunktsioonide näited.

Töö Tööfunktsioon
Müügijuht Keskmise taseme haldur
Raamatupidaja Professionaalid

Tööfunktsioone saate hallata lehel Tööfunktsioonid. Sisestage lehel Tööfunktsioonid tööfunktsiooni ID-kood ja lühikirjeldus.

Tööülesanded

Tööülesanded kirjeldavad teatud töö ametikohal tegutseva töötaja põhiülesandeid. Sama tööülesande saab lisada mitmele tööle ja neid tööülesandeid kasutavate tööde ametikohtadele. Järgmises tabelis on toodud mõned tööülesannete näited.

Töö Tööülesanne
Müügijuht
  • Jõudluse ülevaade – iga müüja tööjõudluse ülevaade.
  • Puudumiste ülevaade – iga müüja puudumistaotluste või registreeringute kinnitamine või tagasilükkamine.
Raamatupidaja Finantsaruanne – iganädalaste finantsaruannete esitamine pealaekurile.

Tööülesandeid saate hallata lehel Tööülesanded. Sisestage lehel Tööülesanded tööülesande nimi ja lühikirjeldus. Väljale Märkus saate soovi korral sisestada ka lisateavet. Märkusi saab kindla töö puhul värskendada ilma siia sisestatud märkusi muutmata.

Vastutusalad

Vastutusalade abil saate näidata, milliste töörollide, protsesside ja toodete eest selle töö ametikohal tegutsev töötaja vastutab. Näiteks töö „Raamatupidaja” vastutusala võib olla „Toote A finantsaruandlus”. Vastutusalasid saate hallata lehel Vastutusalad, millele pääsete juurde otsingufunktsiooni abil. Sisestage lehel Vastutusalad vastutusala nimi ja lühikirjeldus. Väljale Märkus saate soovi korral sisestada ka lisateavet. Märkusi saab kindla töö puhul värskendada ilma siia sisestatud märkusi muutmata.

Töö loomise juhised

Uue töö loomise etapiviisilise protseduuri leiate teemast Uute tööde määratlemine.