Funktsioonipalvete prioriseerimine

Eri palvete prioriseerimine võib mõnikord olla raske ja heidutav. Suhteliselt mõõdetava meetodi järgimine aitab teil nii õigeid funktsioone prioriseerida kui ka oma otsuseid selgitada neile, kes funktsioone palusid.

Esimene samm funktsioonide prioriseerimisel on teha kindlaks, et te märgiksite üles iga palve, isegi kui te arvate, et see pole oluline. See aitab teil luua paranduste tööjärje, kui te hakkate pärast esimese versiooni lõpule viimist töötama oma rakenduse uute versioonide kallal.

Näpunäide

Funktsioonide prioriseerimiseks kasutage oma projekti eesmärke.

Järgmises tabelis on toodud näide selle kohta, kuidas saate iga funktsiooni üles märkida.

Soovitud funktsioon Väga vajalik? Rakendamise keerukus Mõju ärile
Kinnitustaotluste loendi vaatamine Jah
Reaalajas tõuketeatis kasutajatele nende mobiiltelefonis, kui kinnitustaotlus on vastu võetud Ei Lihtne Suur
Esitamata kuluaruannete mustandi salvestamise funktsioon Ei Raske Keskmine
Integratsioon ERP süsteemiga Ei Raske Väga suur

Näpunäide

Vältige vajalike funktsioonide segi ajamist valikuliste funktsioonidega. Küsige endalt (või oma kasutajatelt): „Kui selle funktsiooni lisamiseks kulub neli nädalat, siis kas see on väärt avaldamise pikendamist nelja nädala võrra?”

Prioriteetsuse kvadrantide diagramm

Kui olete kõik funktsioonipalved ära loetlenud, peaksite palved tähtsuse järgi järgmises diagrammis näidatud kvadrantidesse jagama.

Prioriteetsuse kvadrandid, mille on telg madala ja suure mõju jaoks ning telg madala ja kõrge panuse jaoks

Kiired ja tähtsad

Selle kvadrandi palveid peaks esimesena prioriseerima. Kiired ja tähtsad palved mõjutavad ettevõtet palju, aga neid on lihtne rakendada.

Suured investeeringud

Need palved mõjutavad ettevõtet palju, kuid neid on raske rakendada ühel või mitmel järgmistest põhjustest.

  • Nõuab täiendavaid investeeringuid (nt uus teenus)

  • Seda peavad arendama professionaalsed arendajad või väline äripartner

  • Funktsiooni loomiseks kulub kaua aega (üle nädala)

  • Hõlmab mitut sidusrühma eri osakondadest

Kiired ja vähetähtsamad

Seda tüüpi palveid saab lihtsasti rakendada, aga need ei mõjuta ettevõtet kuigi palju. Enne kiirete ja vähetähtsamate palvete kallal töötamist peaksite prioriseerima kiireid ja tähtsaid ning suuri investeeringuid. Ärge liialt kiiretele ja vähetähtsamatele palvetele keskenduge, sest korraga liiga paljude kallal töötamine muudab need suureks investeeringuks.

Ajatarbijad

Ajatarbijad võtavad palju aega, aga on vähese mõjuga. Need võivad pärineda kõrgema juhtkonna inimestelt, kes rakendust otse ei kasuta. Nende olukordadega silmitsi seistes saate jagada prioriteetsuse kvadrantide diagrammi, et selgitada, kuidas otsused tehti. Võite aidata neil otsuseid mõista või võite õppida, et millelgi on suurem mõju, kui te arvasite.

Näpunäide

Paluge funktsioone paluvatel kasutajatel prioriteetsuse kvadrandid üle vaadata (või neid isegi luua), et aidata vastastikust mõistmist.