Lõuendirakenduse pakettide eksportimine ja importimine

Selles artiklis saate teada, kuidas eksportida ja importida lõuendirakendusi.

Saate eksportida ja importida lõuendirakendusi pakettide abil. See funktsioon võimaldab teil eksportida rakendust ühest keskkonnast ja selle teise importida. Lõuendirakenduste pakettide eksportimisel ja importimisel arvestage stsenaariumi, mis sobib kõige paremini saadaolevate suvanditega. Näiteks saate lõuendirakenduse salvestada kohalikult, kasutades suvandit Salvesta nimega ja valides asukohaks See arvuti. Salvestatud faili failinimelaiend on .msapp. See fail ei sisalda lisakomponente, nagu Power Automate'iga loodud vood, mida salvestatud rakendus kasutab. Kuigi selle meetodi abil saate luua mõne olemasoleva rakenduse koopia, saate kasutada soovitatavat ekspordi- ja impordifunktsiooni, mis lisab paketti lisaressursid. Eksporditud ja imporditud pakettide failivorming on .zip.

Oluline

 • ALM-i võimalusteks Microsoft Power Platformi keskkondades kasutage Microsoft Dataverse'it ja lahendusi lõuendirakenduse eksportimise ja importimise asemel. Lisateave: ALM-i ülevaade
 • Lõuendirakenduse pakette ei saa kasutada koos Dataverse'i lahenduse pakettidega, sest need paketid ei ühildu.

Paketis sisalduvad ressursid

Rakendus võib kasutada mitmesuguseid ressursse. Näiteks kasutab enamik rakendusi ühendusi. Teised rakendused võivad kasutada Power Automate'i, omada kohandatud konnektoreid või ühenduda asutusesiseste ressurssidega andmelüüside kaudu. Mõni rakendus võib kasutada ka Dataverse'i kohandusi.

Järgmises tabelis on esitatud eri ressursitüübid, toetatavus ja impordisuvandid.

Ressursi tüüp Toetatud Impordivalikud
Rakendus Jah, lõuendrakenduste puhul Rakenduse keskkonda importimiseks on kaks valikut.
 • Loo uus: rakendus luuakse uue rakendusena keskkonda, kuhu pakett imporditakse.
 • Värskenda: rakendus on keskkonnas juba olemas ja seda värskendatakse, kui pakett imporditakse.
Power Automate Jah Voo keskkonda importimiseks on kaks valikut.
 • Loo uus: voog luuakse uue voona keskkonda, kuhu pakett imporditakse.
 • Värskenda: voog on keskkonnas juba olemas ja seda värskendatakse, kui pakett imporditakse.

Märkus. Kõik ressursid, millest voog sõltub, lisatakse ka eksporditavasse rakendusepaketti ja need tuleb paketi importimisel konfigureerida.

Saate eksportida ja importida voogusid ka lahenduste abil. Lisateavet leiate jaotisest Power Automate'i lahendused
Kohandatud konnektorid Ei Kohandatud konnektori eksportimist ei toetata. Peate kohandatud konnektori sihtkeskkonnas uuesti looma.
Ühendused Ei Ühenduse eksportimist ei toetata. Peate ühendused sihtkeskkonnas uuesti looma.
Dataverse'i kohandused Ei Dataverse'i kohanduste eksportimist lõuendirakenduse paketi osana ei toetata. Peate selle asemel kasutama Dataverse'i lahendusi. Lisateavet leiate jaotisest Dataverse'i lahendused
Lüüsid Ei Lüüse ei saa eksportida ega importida. Peate lüüsid sihtkeskkonnas uuesti looma.

Lõuendirakenduse paketi eksportimiseks vajalikud õigused

Lõuendirakenduse paketti saab eksportida vaid rakenduse Omanik või Kaasomanik. Rakenduse importimiseks on sihtkeskkonnas vaja Keskkonna looja luba.

Lõuendirakenduse paketi eksportimine

Lõuendirakenduse paketi eksportimiseks valige rakendus ja seejärel Ekspordi pakett.

Eksportimist tutvustav paketi eksportimise GIF-demo

Saate muuta Imporditoimingu vaikesätet kõikide lõuendirakenduses kasutatavate ressursside puhul. Lõuendirakenduse paketis, sh rakenduses, sisalduvate ressursside vaiketoiming on Värskenda. Importimise ajal saate valida suvandi Loo uuena, et luua importimise ajal ressurss olemasoleva ressursi värskendamise asemel. Valitud imporditoiming muutub rakenduse importimise ajal vaiketoiminguks.

Oluline

Importida saate ainult eksporditud paketti. Eksporditud paketi faili muutmist ei toetata.

Lõuendirakenduse paketi eksportimine

 1. Logige sisse rakendusse Power Apps.

 2. Valige vasakpoolsel paanil suvand Rakendused.

 3. Valige rakendus, mida soovite eksportida.

 4. Valige Ekspordi pakett.

  Käsu „Ekspordi” valimine

 5. Sisestage paketi Nimi ja Kirjeldus. Vajadusel saate ka Keskkonna nime muuta.

  Paketi üksikasjade ülevaatus

 6. Valige Värskenda, et valida rakenduse paketi ressursi imporditoiming.

  Paketi sisu toimingu konfigureerimine

 7. Valige Loo uuena, kui rakendus tuleks luua importimise ajal, või Värskenda, et värskendada olemasolevat rakendust.

  Importimise seadistamine

  Märkus

  Toimingu Impordi seadistamine tekst muutub sõltuvalt teie uuest valikust.

 8. Korrake eelmist sammu kõikide rakenduse paketis olevate ressursside puhul.

 9. (Valikuline) Valige Importimise kommentaariikoon (kommentaariikoon), et lisada igale ressursile kommentaar.

  Importimise kommentaar

 10. Valige Ekspordi, et pakett eksportida.

Pakett laaditakse alla teie brauseri allalaaditud failide vaikekausta.

Lõuendirakenduse paketi importimine

Lõuendirakenduse paketi importimiseks valige Impordi lõuendirakendus. Veenduge, et valiksite iga rakenduse paketi ressursi jaoks õige toimingu—näiteks rakenduse või voo uue eksemplari loomine. Saate ka lugeda lisateavet kommentaaridest, mis sisestati rakenduse paketi eksportimisel.

Eksportimist tutvustav paketi importimise GIF-demo

Kui värskendate olemasolevat rakendust või ressurssi, avaldage rakendus kindlasti, et kasutajad näeksid muudatusi.

Näpunäide

Enne rakenduse paketi importimist saate kiiresti valikud kinnitada, vaadates iga ressursitüübi puhul ikooni muudatused üle.

Ikoon Kirjeldus
Create as new Loo uuena: luuakse uus ressurss.
Import action changed Imporditoimingut on muudetud: ressursi imporditoimingut on muudetud.
Action required Nõutav toiming: enne rakenduse paketi importimist peate valima imporditoimingu.

Lõuendirakenduse paketi importimine

 1. Logige sisse rakendusse Power Apps.

 2. Valige vasakpoolsel paanil suvand Rakendused.

 3. Valige Lõuendrakenduse importimine.

  Käsu „Impordi” valimine

 4. Valige Laadi üles ja valige rakenduse pakett, mida soovite importida.

 5. Valige ressursi jaoks toiming Impordi seadistamine või Mutrivõtme ikoon.

  Imporditoimingu valimine

  • Kui valite suvandi Loo uuena, saate ressursi nime muuta.

   Imporditoimingu valimine – ressursi nimi

  • Kui valite suvandi Värskenda, valige rakendus, mida soovite importimise ajal värskendada.

   Imporditoimingu valimine – värskendamine

 6. Korrake eelmist sammu kõikide rakenduse paketis olevate ressursside puhul.

 7. (Valikuline) Kui rakenduse pakett sisaldab viiteid ühendustele, saate valida ühenduse saadaolevate ühenduste loendist.

  Ühenduse valimine importimise ajal

  Valige Vali importimise ajal, et valida sobiv ühendus.

  Valige ühendus

  Märkus

  Kui ühtegi ühendust pole saadaval või teie soovitud ühendust pole loendis, valige Loo uus, et luua uuel brauseri vahekaardil uus ühendus. Veenduge, et looksite ühenduse õige ressursitüübi jaoks. Pärast ühenduse loomist naaske rakenduse importimise brauserivahekaarti ja valige Värskenda loendit, et näha äsja loodud ühendust ning see valida.

 8. (Valikuline) Kui rakenduse paketi eksportimise ajal sisestati ressursi kohta kommentaare, kuvatakse kommentaariikoon täidetuna ja selle kohal hiirega hõljumise korral kuvatakse tekst Kommentaar on olemas. Valige kommentaar, et seda vaadata.

  Vaatamiseks saadaolev kommentaar

 9. Valige Impordi, et rakenduse pakett importida.

  Oluline

  Kui valite olemasoleva rakenduse värskendamise, salvestatakse uued muudatused rakenduse mustandina. Peate rakenduse avaldama, et kasutajad muudatusi näeksid.

Vt ka