Funktsioon Value Power Appsis

Teisendab tekstistringi arvuks.

Kirjeldus

Funktsioon Value teisendab tekstistringi, mis sisaldab arvulisi tärke, arvuliseks väärtuseks. Kasutage seda funktsiooni siis, kui peate tegema arvutusi, mis on seotud kasutaja tekstina sisestatud numbritega.

Erinevad keeled tõlgendavad väärtuseid , ja . erinevalt. Vaikimisi tõlgendatakse teksti praeguse kasutaja keeles. Saate määrata kasutatava keele keelesildiga, kasutades samu keelesilte, mis on tagastatud funktsiooni Language kaudu.

Märkused stringi vormingu kohta.

  • String võib olla eesliitega praeguse keele valuutatähisega. Valuutatähist ignoreeritakse. Muude keelte valuutatähiseid ei ignoreerita.
  • String võib lõpus sisaldada protsendimärki (%), mis näitab, et see on protsent. Number jagatakse enne tagastamist 100-ga. Protsente ja valuutatähiseid ei saa segada.
  • String võib olla teaduslikus vormingus, 12 x 103 väljendatuna kui "12e3".

Kui see arv ei kuulu õigesse vormingusse, tagastab funktsioon Value väärtuse blank.

Kuupäeva ja kellaaja väärtuste teisendamiseks kasutage funktsioone DateValue, TimeValue või DateTimeValue

Süntaks

Value( String [, LanguageTag ] )

  • String - nõutav. String, mis teisendatakse numbriliseks väärtuseks.
  • LanguageTag – valikuline. Keelesilt, milles soovite stringi sõeluda. Kui pole täpsustatud, kasutatakse praeguse kasutaja keelt.

Näited

Neid valemeid käitav kasutaja asub USA-s ja on valinud keeleks inglise keele. Funktsioon Language tagastatakse kui "en-US".

Valem Kirjeldus Tulem
Value( "123.456" ) Kasutatakse vaikekeelt "en-US", mis kasutab kümnendkoha eraldajana punkti. 123.456
Value( "123.456", "es-ES" ) Hispaanias on hispaania keele keelesilt "es-ES". Hispaanias on tuhandeliste eraldajaks punkt. 123456
Value( "123,456" ) Kasutatakse vaikekeelt "en-US", mis kasutab tuhandeliste eraldajana koma. 123456
Value( "123,456", "es-ES" ) Hispaanias on hispaania keele keelesilt "es-ES". Hispaanias on kümnendkoha eraldajaks koma. 123.456
Value( "12.34%" ) Stringi lõpus olev protsendimärk näitab, et see on protsent. 0.1234
Value( "$ 12.34" ) Praeguse keele valuutatähist ignoreeritakse. 12.34
Value( "24e3" ) Teaduslik vorming 24 x 103 jaoks. 24000