Tagasiside kogumine portaalis küsitlusi kasutades

Küsitlused annavad teie veebipublikule kiire ja lihtsa viisi oma arvamuse väljendamiseks kindlatel teemadel ning nad näevad oma häälele kohe automaatselt tagasisidet.

Kasutage portaalide küsitluste võimalust oma publikule küsimuste esitamiseks huvipakkuvate teemade kohta ja võimaldage neil vastata ühe või mitme valikuga vastustega. Mõlemal juhul salvestatakse vastused kohe ja seostatakse vastava kontaktikirjega vahetuks ülevaatuseks või koondatud edastamiseks. Saate kasutada küsitlusi lihtsate turu-uuringute vahenditena ja kui küsitlusi dünaamiliselt värskendate või pöörate, hoiate sellega oma veebisaidi aja- ja teemakohase.

Küsitlusi saab panna portaali üles juhtelemendi PollPlacement abil. See juhtelement toimib sarnaselt juhtelemendiga AdPlacement. Kui küsitluse paigutuse tabeliga, mida renderdab juhtelement PollPlacement, on seotud küsitlusi, siis need küsitlused renderdatakse. Kui ühe paigutuse kohta on rohkem kui üks küsitlus, esitab paigutus juhuslikult ühe määratud küsitlustest.

Märkus

Kasutajad saavad hääletada anonüümselt. Topelthääled ei ole lubatud. Põhiteavet vastuste kohta saab jälgida ja veebisaidile sisse logivate kasutajate õigused seotakse kontaktitabeliga, mis jälgib seda kasutajat Microsoft Dataverse-is.

Küsitluse lisamine lehele

Sisuhaldurid saavad kasutada mallisilte küsitluse lisamiseks redigeeritavale sisualale.

{% include 'Random Poll' placement:polls.placements[Sidebar] %}

või

{% include 'Poll Template' ad:ads[Wireframe Development] %}

Märkus

Veebimallide näidised konfigureeritakse alustusveebisaitidel. Saate kasutada malli Juhuslik küsitlus juhusliku küsitluse kuvamiseks kindlast küsitluse paigutuse tabelist või malli Küsitluse mall konkreetse küsitluse kuvamiseks. Saate neid malle redigeerida või luua nende näite põhjal enda omad, kasutades küsitlusi .

Küsitluse paigutuse loomine

Uue küsitluse paigutusala loomine

  1. Avage portaali haldusrakendus.

  2. Avage Portaalid > Küsitluse paigutus.

  3. Tehke valik Uus.

  4. Valige seotud Veebisait, määrake paigutusele nimi ja valige soovi korral veebimallid, mis juhivad paigutuse renderdamist.

  5. Kui paigutus on loodud, tuleb sellega seostada üks või mitu küsitlust. Valige tabeli Küsitluse paigutus vahekaardil Küsitlused nupp Lisa küsitluse kirje (+).

  6. Valige kuvatavas otsingukastis olemasoleva küsitluse kirje või looge uus küsitlus, tehes valiku Uus küsitlus.

Küsitlused

Küsitlus on lihtne jah-/ei- või valikvastustega küsimus, mille saate oma portaalis küsitluste paigutuse abil kuvada. Arendajate jaoks on saadaval palju kohandatavaid võimalusi küsitluste kuvamiseks, kuid sisuhaldurite jaoks, kes teie veebisaidile küsitlusi lisavad, on see lihtne: valida tuleb vaid küsimus ja võimalike vastuste seeria (küsitluse suvandid). Küsitlusega peab selle toimiseks olema seotud suvandeid ja see peab olema portaalis renderdamiseks seotud küsitluse paigutusega.

Uue küsitluse loomiseks on kaks võimalust:

  • minge ala Portaalid jaotisse Küsitlused või
  • valige küsitluse lisamisel küsitluse paigutusse aknas Kirjete otsing nupp Uus.

Küsitluse atribuudid

Nimi Kirjeldus
Nimi Küsitluse kirjeldav nimi.
Veebisait Seostatud veebimallid.
Veebimall Seostatud veebimallid, mida kasutatakse vaikimisi küsitluse renderdamiseks. See väli on valikuline. Kui väli on tühi, renderdatakse küsitlus vaikemalli abil.
Küsimus Tegelik küsimus, mis küsitluses esitatakse. Seotud küsitluse suvandid on võimalikud vastused, mida saab selle küsitluse jaoks valida.
Edasta nupu silt Tekst, mida kasutatakse edastamisnupu jaoks.
Väljalaskekuupäev Juhib kuupäeva ja kellaaega, pärast mida muutub küsitlus portaalis nähtavaks. Kui küsitluse paigutus liigub läbi mitme küsitluse, siis väljastamata küsitlust ei kuvata. Kui küsitluse paigutusega ei ole seostatud ühtki väljastatud küsitlust, ei kuvata midagi. See on kasulik ajatundliku sisu väljalaskmise haldamisel.
Aegumiskuupäev Juhib kuupäeva/kellaaega, enne mida küsitlus on portaalis nähtav.
Hääletuse sulgemise kuupäev Selle kuupäevani saavad kasutajad, kes pole seda veel teinud, küsitlusele vastata.

Märkus

  • Kui kasutaja on küsitlusele vastanud, näeb ta küsitluse praeguseid tulemusi. Need tulemused kuvatakse ka küsitluse jaoks, mille sulgemiskuupäev on möödas, kuid millele kasutaja ei ole veel vastanud. See võimaldab teil jätkata küsitluste tulemuste näitamist ka pärast seda, kui te enam ei soovi, et inimesed neile vastaksid.
  • Erinevus vastamise sulgemiskuupäeva ja aegumiskuupäeva vahel on see, et pärast aegumiskuupäeva möödumist ei kuvata küsitlust enam küsitluse paigutuses (ja seda ei ajastata seal kuvamiseks). Vastamise sulgemiskuupäev määrab ainult kuupäeva, pärast mida ei saa kasutajad enam küsitlusele vastata.

Nüüd on küsitlus loodud ja sellega tuleb seostada üks või mitu küsitluse suvandit. Valige küsitluse vahekaardil Suvandid suvand Uus küsitluse vastusevariant.

Lisa küsitluse vastusevariandid

Küsitluse suvandid

Küsitlus on küsimus, mis kasutajale esitatakse. Küsitlus on kaks või rohkem võimalikku vastust, mille on määranud sisu autor. Need vastused on esindatud küsitluse suvanditena, mis peavad olema kõnealuse küsitlusega seotud. Uus küsitluse suvand luuakse akna Kirjete otsing abil küsitluse suvandite lisamisel küsitlusele, nagu ülalpool kirjeldatud.

Küsitluse suvandite atribuudid

Nimi Kirjeldus
Nimi Küsitluse suvandi kirjeldav nimi.
Küsitlus Küsitlus, millega suvand on seotud.
Vastus Tekst, mis saadaoleva küsitluse vastusevalikuna kuvatakse.
Hääled Häälte arv, mille see küsitluse suvand on saanud (kirjutuskaitstud).
Kuvamisjärjestus Arvuline väärtus, mis määrab kindlaks küsitluse valikute kuvamise järjestuse.

Küsitluse edastused

Kui kasutaja külastab veebilehte, antakse talle võimalus vastata lehel kuvatavale küsitlusele.

Küsitluse edastamine

Kasutajad saavad hääletada ühe korra pärast küsitluse kuvamist ning pärast seda näevad nad küsitluse tulemusi.

Küsitluse hääled

Küsitluse hääletustulemuste üksikasjad salvestatakse Dataverse-i küsitluste edastuste kirjetena. Küsitluse edastuse tabel sisaldab järgmist teavet.

Nimetus Kirjeldus
Nimetus Kuvab vastaja nime, kui kasutaja on sisse logitud, vastasel korral salvestab anonüümse ID.
Küsitlus Seostatud küsitlus.
Küsitluse vastusevariant Küsitluse suvand, mille kasutaja valis.
Kontakt Vastaja seostatud kontakti kirje, kui kasutaja on sisse logitud.
Külastaja ID Vastaja anonüümne ID, kui kasutaja on anonüümne.

Vt ka

Portaali konfigureerimine
Loenditestl
Reklaamide loomine ja käitamine portaalis
Portaalis veebilehe hindamine või hääletamine
Uuele URL‑ile ümbersuunamine portaalis