Ühisloome ideed

Vaadake, kuidas hallata ideefoorumit, idee kommentaare ja idee hääli.

Ideefoorumite haldus

Kasutajad saavad ideefoorumit hallata vahekaardi Kogukond kaudu, kui portaali kohandused on imporditud teie Microsoft Dataverse’i keskkonda.

Märkus

 • Paljude sisu/kuvaatribuutide renderdamist juhivad portaali arendaja loodud vaated.
 • Ideefoorumitele juurdepääsu piiramist veebirollide kasutamise kaudu ei toetata.

Ideefoorumi atribuudid ja seosed

Allpool olevas tabelis selgitatakse ideefoorumi tabeli standardseid atribuute ja seoseid.

Nimetus Kirjeldus
Tiitel Ideefoorumi nimi.
Veebisait Veebisait, kuhu ideefoorum kuulub.
Osaline URL Ideefoorumi portaali URL‑i ehitamiseks kasutatud URL‑i tee segment.
Kokkuvõte Ideefoorumi kirjeldust sisaldav HTML‑sisu.
Ideed Seos, mis määrab kõik ideefoorumiga seostatud ideekirjed.
Uute ideede poliitika Suvand, mis määrab, kuidas uusi ideekirjeid tuleks ideefoorumis käsitleda.
Kommentaaripoliitika Suvand, mis määrab, kuidas ideede kommentaare tuleks ideefoorumis käsitleda.
Ideede sisu modereerimise poliitika Sisu modereerimise poliitika, mida rakendatakse foorumi ideedele. Lisainfo: Ideede sisu modereerimise lubamine
Hääletuspoliitika Suvand, mis määrab, kuidas ideede hääletusi tuleks ideefoorumis käsitleda.
Hääletuse tüüp Hääletuse tüüp, mis on selles ideefoorumis lubatud.
Hääli idee kohta Häälte arv, mis on kasutajal sellesse ideefoorumisse kuuluva üksiku idee puhul lubatud. Kui hääletuse tüübiks on Poolt‑ või vastuhääletus, on selle väärtuseks seatud 1.
Hääli kasutaja kohta Häälte arv, mis kasutajal on lubatud selles ideefoorumis kasutada. Kui väärtust pole määratud, on kasutajal ideefoorumis piiramatu häälte arv.
Lugemisõigusega rollid Seos, mis määrab veebirollid, kellel on õigus ideefoorumi postitusi näha ja foorumis osaleda. Mistahes nende rollidega seostatud kasutajale on tagatud juurdepääs ideefoorumile.
Moderaatorid Seos, mis määrab veebirollid, kellel on õigus ideefoorumit modereerida. Praegu pole ideeportaali rakendusel sisseehitatud esikülje modereerimisfunktsioone.

Ideede haldus portaalis

Kasutajate puhul saab ideekirjeid hallata vahekaardi Kogukond kaudu tingimusel, et portaali kohandused on imporditud teie organisatsiooni.

Märkus

Kui loote idee, saab see automaatselt teilt ühe hääle.

Idee atribuudid ja seosed

Allpool olevas tabelis selgitatakse idee tabeli standardseid atribuute ja seoseid.

Nimetus Kirjeldus
Tiitel Ideed kirjeldav pealkiri.
Ideefoorum Ideefoorum, kuhu idee kuulub.
Osaline URL Ideefoorumi portaali URL‑i ehitamiseks kasutatud URL‑i tee segment.
Osalisi URL-i väärtusi kasutatakse URL-i tee segmentidena. Sellistena ei tohiks need sisaldada lubamatuid URL-i tee märke, nagu „?”, „#”, „!” ja „%”. Portaalide URL-id luuakse osaliste URL-i väärtuste ühendamisel kaldkriipsuga (/), seega need ei tohiks üldjuhul kaldkriipse sisaldada.
Soovituslik tava oleks piirata osalisi URL‑i väärtusi tähtede, numbrite ja sidekriipsude või allkriipsudega. Näiteks: pressi-teated, kasutus_juhend, toode1.
Avaldatud veebis Määrab, kas idee on veebisaidil nähtav.
Kopeerimine Idee kirjeldust sisaldav HTML‑sisu.
Kokkuvõte Idee lühikokkuvõte.
Autori nimi Tekst, mis täpsustab idee esitanud kasutaja nime.
Autori meiliaadress Tekst, mis täpsustab idee esitanud kasutaja meiliaadressi.
Autor Seos, mis täpsustab, milline portaali kasutaja on ideega seostatud.
Edastamise kuupäev Idee loomise kuupäev ja kellaaeg.
Oleku põhjus Suvand, mis määrab idee praeguse oleku.
 • Uus: mõte on aktiivne ja selle üle on võimalik hääletada.
 • Heaks kiidetud: mõte on heaks kiidetud ja selle üle ei ole võimalik enam hääletada.
 • Lõppenud: mõte on edukalt rakendust leidnud ja selle üle ei ole võimalik enam hääletada.
 • Tagasi lükatud: mõttest loobuti ja selle üle ei ole võimalik enam hääletada.
Märkus. Saate lubada hääletuse ka teistele olekupõhjustele. Lisateave: Olekupõhjuste hääletuse lubamine
Modereerimise olek Suvand, mis määrab idee modereerimise oleku.
 • Ei: ideed ei modereerita.
 • Jah: ideed modereeritakse.
 • Vastu võetud: moderaator on märgistatava idee vastu võtnud.
 • Tagasi lükatud: moderaator on märgistatava idee tagasi lükanud.
Modereerimise oleku põhjus Põhjus, mille portaali kasutaja on ideed märgistades valinud. Administraator saab modereerimise poliitikat luues lubada järgmised põhjused.
 • Rämpspost
 • Sobimatu
 • Solvav
Lisainfo: Ideede sisu modereerimise lubamine
Märkus: need valikud on koheselt saadaval. Lisanduvate valikute lisamiseks võite muuta globaalset suvandikomplekti ja lisada vajalikke väärtusi. Muudetav globaalne suvandikomplekt on järgmine.
 • Kuva nimi: sisu modereerimise põhjus
 • Nimi: adx_contentmoderationreason
Lisateavet globaalse suvandikomplekti redigeerimise kohta leiate jaotisest Globaalsete suvandikomplektide loomine ja redigeerimine.
Modereerimise oleku kommentaar Kommentaar, mille portaali kasutaja on ideed märgistades lisanud.
Oleku autor Seos, mis täpsustab, milline portaali kasutaja on idee oleku ja oleku kommentaariga seostatud.
Modereerija Moderaatori nimi.
Modereerimise kuupäev Idee modereerimise kuupäev.
Oleku kommentaar Valikuline kommentaar idee oleku põhjuse kohta. Ehk teisisõnu, kui juurutamine on planeeritud, siis miks see on tagasi lükatud jne.
Kommentaaripoliitika Suvand, mis määrab, kuidas idee kommentaare tuleks käsitleda.
 • Pärand: kasutatakse põhiideefoorumi kommentaaripoliitikat. See on vaikesäte.
 • Avatud: nii autenditud kui ka anonüümsete kasutajate edastused on lubatud ja kuvatakse kohe.
 • Avatud autenditud kasutajatele: ainult autenditud kasutajate edastused on lubatud ja kuvatakse kohe.
 • Modereeritud: nii autenditud kui ka anonüümsete kasutajate edastused on lubatud. Edastused kuvatakse alles pärast seda, kui moderaator on need heaks kiitnud.
 • Suletud: kuvatakse olemasolevad edastused, kuid uued edastused ei ole lubatud.
 • Puudub: kasutaja edastused on keelatud. Edastusi ei ole võimalik esitada ega vaadata.
Poolthääled Idee poolthäälte arv.
Vastuhääled Idee vastuhäälte arv.
Häälte summa Poolt‑ ja vastuhäälte vahe.
Häälte arv kokku Poolt‑ ja vastuhäälte summa.
Idee kommentaarid Seos, mis määrab kõik ideega seostatud kommentaarid.
Idee hääled Seos, mis määrab kõik ideega seostatud hääled.

Olekupõhjuste hääletuse lubamine

Vaikimisi on idee hääletamiseks lubatud vaid siis, kui olekupõhjuse väärtus on Uus. Kui soovite lubada hääletuse ka ideede jaoks, millel on teistsugused olekupõhjused, peate looma saidi sätte Ideas/EnableVotingForStatusReasons ja määrama selle väärtuseks nõutavad olekupõhjuse väärtused.

Näiteks soovite lubada hääletuse olekupõhjustele Uus, Kinnitatud ja Tagasi lükatud. Peate looma saidi sätte ja määrama selle väärtuse järgmiselt.

 • Nimi: Ideas/EnableVotingForStatusReasons

 • Väärtus: 1;100000000;100000002

Märkus

 • Kui saidi sätte kõik väärtused on valed, siis hääletamine keelatakse olekupõhjusest olenemata.
 • Kui saidi sätet pole olemus, lubatakse idee hääletamiseks vaid siis, kui olekupõhjuse väärtus on Uus.

Olekupõhjuse väärtuste saamiseks tehke järgmist.

 1. Logige sisse rakendusse Dynamics 365 portaalid.

 2. Minge jaotisesse Sätted > Kohandused > Süsteemi kohandamine.

 3. Valige kohandamise dialoogis vasakult navigeerimispaanilt Komponendid > Üksused > Idee.

 4. Laiendage tabelit Idee ja valige suvand Väljad.

 5. Valige loendist väli statuscode ja avage see väljaredaktoris.

 6. Jaotises Tüüp avage olekud nende vastavate väärtuste nägemiseks.

Luba ideede automaatne lõpuleviimine

Uue idee loomisel võib ilmneda olukord, kus sarnane idee on juba olemas. Administraatorina saate konfigureerida oma portaali nii, et see kuvab sarnaste ideede loendit, kui portaali kasutaja püüab uut ideed luua. Nii saate vältida ideede kordumist. Selleks et portaalil oleks lubatud näidata sarnaste ideede loendit, kui kasutaja püüab uut ideed luua, peate looma saidi sätte Ideas/EnableAutoComplete ja määrama selle väärtuseks tõene.

Ideede automaatne lõpuleviimine

Idee kommentaaride haldus

Kasutajate puhul saate idee kommentaaride kirjeid hallata vahekaardi Kogukond kaudu tingimusel, et portaali kohandamised on imporditud Microsoft Dataverse’i keskkonda.

Idee kommentaari atribuudid ja seosed

Allpool olevas tabelis selgitatakse idee kommentaari tabeli standardseid atribuute ja seoseid.

Nimetus Kirjeldus
Nimetus Idee kommentaari pealkiri.
Idee Idee, mille juurde kommentaar kuulub.
Sisu Kommentaari sisu HTML‑vormingus.
Avaldatud veebis Määrab, kas kommentaar on veebisaidil nähtav
Autori nimi Tekst, mis täpsustab kommentaari esitanud kasutaja nime.
Autori meiliaadress Tekst, mis täpsustab kommentaari esitanud kasutaja meiliaadressi.
Autor Seos, mis täpsustab, milline portaali kasutaja on kommentaariga seostatud.
Postitamiskuupäev Kommentaari loomise kuupäev ja kellaaeg.

Idee häälte haldus

Kasutajate puhul saate idee häälte kirjeid hallata vahekaardi Kogukond kaudu tingimusel, et portaali kohandamised on imporditud Microsoft Dataverse’i keskkonda.

Idee hääletuse atribuudid ja seosed

Allpool olevas tabelis selgitatakse hääletustabeli standardseid atribuute ja seoseid.

Nimetus Kirjeldus
Väärtus Täisarv, mis tähistab hääle väärtust.
Nimi Hääletuse pealkiri.
Idee Idee, mille juurde hääl kuulub.
Hääletaja nimi Tekst, mis täpsustab hääle esitanud kasutaja nime.
Hääletaja meiliaadress Tekst, mis täpsustab hääle esitanud kasutaja meiliaadressi.
Hääletaja Seos, mis täpsustab, milline portaali kasutaja on häälega seostatud.
Edastamise kuupäev Hääletuse loomise kuupäev ja kellaaeg.

Vt ka

Foorumilõimede haldamine
Foorumipostituste loomine portaalis
Foorumite modereerimine
Teatiste tellimine
Ideede sisu modereerimise lubamine