Fluenti kasutajaliidese juhtelementide kasutamine

Uute komponentidega on hõlpsam luua rakendusi, mis näevad Microsoft Teamsis suurepärased välja. Fluenti kasutajaliidese raamistikul põhinevad uued komponendid näevad Teamsi laadidega suurepärased välja ja need kohandatakse automaatselt Teamsi vaikekujundusega. Uued juhtelemendid on nupp, märkeruut, liitboks, kuupäevavalija, silt, raadionuppude rühm, hinnang, liugur, tekstiväli ja ümberlülitus.

Vaatame igat Fluenti kasutajaliidese juhtelementi ja selle kõige kasulikumaid atribuute. Power Appsi juhtelementide ja atribuutide täieliku loendi leiate jaotisest Power Appsi juhtelemendid ja atribuudid.

Button

Juhtelement, mille kasutaja saab valida rakendusega suhtlemiseks.

Juhtelement Nupp

Kirjeldus

Konfigureerige juhtelemendi Nupp atribuuti OnSelect, et käivitada üks või mitu valemit, kui kasutaja valib juhtelemendi.

Võtmeatribuudid

Nupu tüüp – kuvatava nupu laad – standardne või põhinupp. Vaikeväärtus: Standardne.

OnSelect (Valimisel) – rakenduse vastus, kui kasutaja klõpsab juhtelemendil.

Tekst – tekst, mis kuvatakse juhtelemendil või mille kasutaja sisestab juhtelementi.

Märkeruut

Juhtelement, mille kasutaja saab valida või tühjendada, et määrata väärtuseks true (tõene) või false (vale).

Juhtelement Märkeruut

Kirjeldus

Kasutaja saab määrata loogikaväärtuse tuttavat juhtelemendi abil, mis on kasutajaliideses laialdaselt kasutusel.

Võtmeatribuudid

Ruudu pool – juhtelemendi pool, millel märkeruut kuvatakse.

Silt – juhtelemendil kuvatav tekst.

Märgitud – kas juhtelement on märgitud või mitte.

Liitboks

Juhtelement, mis võimaldab kasutajatel teha valikuid pakutavate valikute hulgast. Toetab otsingut ja mitut valikut.

Juhtelement Liitboks

Kirjeldus

Juhtelement Liitboks võimaldab kasutajal otsida valitavaid üksusi. Otsing tehakse serveri poolel, atribuudi Otsinguväli kaudu, seega suured andmeallikad ei mõjuta jõudlust.

Ühe- või mitme valiku režiimi konfigureeritakse atribuudi Vali mitu üksust kaudu.

Võtmeatribuudid

Üksused – andmeallikas, millest saab valikuid teha.

Vaikimis valitud üksused – üksused, mis on algselt valitud enne kasutaja suhtlemist juhtelemendiga.

SelectMultiple (Vali mitu) – kas kasutaja saab valida ühe või mitu üksust.

IsSearchable (On otsitav) – kas kasutaja saab üksusi enne valimist otsida.

Kuupäevavalija

Juhtelement, mille kasutaja saab valida kuupäeva määramiseks.

Juhtelement Kuupäevavalija

Kirjeldus

Kui lisate juhtelemendi Kuupäevavalija ja mitte tekstisisestuse juhtelemendi, saate tagada, et kasutaja määrab õiges vormingus kuupäeva.

Võtmeatribuudid

Väärtus – praegu kuupäeva juhtelemendis valitud kuupäev. Kuupäev on toodud kohaliku aja järgi.

Format (Vorming) – teksti vorming, milles juhtelement näitab kuupäeva ja kasutaja määrab kuupäeva. Saate selle atribuudi väärtuseks seada ShortDate (Lühike kuupäev) või LongDate (Pikk kuupäev), et vormindada kuupäevi vastavalt antud juhtelemendi atribuudile Language (Keel). Selle atribuudi saate määrata ka avaldisele (nt aaaa/kk/pp), kui soovite keelest olenemata sama vormingut. Näiteks:

  • Juhtelement kuvab 12/31/2017, kui kasutaja valib 2017. a viimase päeva, vormingu atribuudiks on määratud ShortDate ja keele atribuudiks on määratud en-US.

  • Juhtelement kuvab pühapäev, 31. detsember 2017, kui kasutaja valib 2017. a viimase päeva, vormingu atribuudiks on määratud LongDate ja keele atribuudiks on määratud et-ee.

Silt

Kast, mis kuvab andmeid (nt teksti, numbreid, kuupäevi või valuutat).

Juhtelement Silt

Kirjeldus

Silt näitab andmeid, mille olete määranud sõnasõnalise tekstistringina või valemina, mis annab tulemuseks tekstistringi. Sildid kuvatakse sageli väljaspool mõnda muud juhtelementi (nt bänner, mis toimib ekraanina), kui silt, mis tuvastab mõne muu juhtelemendi (nt hinnangu või heli juhtelemendi), või galeriis, et kuvada kindlat tüüpi teavet üksuse kohta.

Võtmeatribuudid

Värv – juhtelemendil oleva teksti värv.

Font – fontide perekonna nimi, milles tekst kuvatakse.

Tekst – juhtelemendil kuvatav tekst.

Raadionuppude rühm

Sisestusjuhtelemendid, mis kuvavad mitu valikut, millest kasutaja saab korraga valida ainult ühe.

Juhtelement Raadionuppude rühm

Kirjeldus

Juhtelementi Raadionuppude rühm, standardset HTML-sisestusjuhtelementi, on kõige parem kasutada vaid väheste vastastikku välistavate suvanditega.

Võtmeatribuudid

Üksused – andmeallikas, mis juhtelemendis kuvatakse (näiteks galerii, loend või diagramm).

Selected (Valitud) – valitud üksust esindav kirje.

Reiting

Juhtelement, millega kasutajad saavad näidata väärtust nullist kuni määratud maksimumarvuni.

Juhtelement Hinnang

Kirjeldus

Selles juhtelemendis saab kasutaja märkida näiteks, kui palju neile midagi meeldis teatud arv tähti valides.

Võtmeatribuudid

Väärtus – juhtelemendi algväärtus enne selle muutmist kasutaja poolt.

Max (Maksimaalne) – suurim väärtus, millele kasutaja saab liuguri või reitingu määrata.

Liugur

Juhtelement, millega kasutaja saab liuguri pidet lohistades väärtust määrata.

Juhtelement Liugur

Kirjeldus

Kasutaja saab näidata väärtust teie määratud miinimum-ja maksimumväärtuse vahel, lohistades liuguri pidet vasakult paremale või üles ja alla, olenevalt valitud suunast.

Võtmeatribuudid

Max (Maksimaalne) – suurim väärtus, millele kasutaja saab liuguri või reitingu määrata.

Min (Minimaalne) – väikseim väärtus, millele kasutaja saab liuguri määrata.

Väärtus – sisestusjuhtelemendi väärtus.

Paigutus – kas juhtelement kuvatakse horisontaalselt või vertikaalselt.

Kuva väärtus – kas juhtelement peaks väärtust kuvama.

Tekstiväli

Väli, kuhu kasutaja saab sisestada teksti, numbreid ja muid andmeid.

Tekstivälja juhtelement

Kirjeldus

Kasutaja saab määrata andmeid, sisestades need juhtelemendi tekstiväljale. Olenevalt sellest, kuidas rakendust konfigureerite, võidakse need andmed lisada andmeallikasse, mida kasutatakse ajutise väärtuse arvutamiseks või mõnel muul viisil.

Võtmeatribuudid

Font – fontide perekonna nimi, milles tekst kuvatakse.

Tekst – tekst, mis kuvatakse juhtelemendil või mille kasutaja sisestab juhtelementi.

Lüliti

Juhtelement, mille kasutaja saab sisse või välja lülitada tema pidet liigutades.

Juhtelement Ümberlülitus

Kirjeldus

Juhtelement Ümberlülitus on ettenähtud tänapäevase kasutajaliidese jaoks, kuid käitub sarnaselt märkeruuduga.

Võtmeatribuudid

Märgitud – kas juhtelement on märgitud või mitte.

Väljalülitatud asendi tekst – väljalülitatud oleku tekst.

Sisselülitatud asendi tekst – sisselülitatud oleku tekst.

Erinevused Fluenti kasutajaliidese ja klassikaliste juhtelementide vahel

Juhtelementide atribuute on hõlpsam kasutada. Järgmises tabelis on toodud erinevused Fluenti kasutajaliidese ja klassikaliste juhtelemendiatribuutide nimede vahel.

Juhtelemendi tüüp Klassikalised Fluenti kasutajaliides
Button Täide
Taustal
Tabelduskoha indeks
Täitevärv
Taustavärv
Nõustub fookusega
Märkeruut Vaikeväärtus
Tabelduskoha indeks
Märgitud
Nõustub fookusega
Liitboks Sisestusteksti kohatäide
Tabelduskoha indeks
Tekstsõnum
Nõustub fookusega
Kuupäevavalija Valitud kuupäev
Tabelduskoha indeks
Väärtus
Nõustub fookusega
Silt Suurus Fondi suurus
Raadiorühm Tabelduskoha indeks Nõustub fookusega
Reiting Vaikeväärtus
Tabelduskoha indeks
Väärtus
Nõustub fookusega
Liugur Vaikeväärtus
Tabelduskoha indeks
Väärtus
Nõustub fookusega
Tekstiväli Värv
Vaikeväärtus
Täide
Õigekirjakontroll
Tabelduskoha indeks
Teksti värv
Väärtus
Taustavärv
Luba õigekirjakontroll
Nõustub fookusega
Lüliti Suurus
Vaikeväärtus
Tabelduskoha indeks
Fondi suurus
Märgitud
Nõustub fookusega

Vt ka

Täiendavate rakenduste loomine
Power Apps Studiost arusaamine