Microsoft Dynamics CRM Online'i kohandused

 

Avaldatud: juuli 2016

Rakendub järgmisele: Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics CRM Online’i teenust saab kohandada nii, et see sobiks täpsemalt teie organisatsiooni tööstustegevuse, nomenklatuuri ja ainulaadsete äriprotsessidega. Teenusesse kuuluvate tööriistadega saab rakendada ohtralt kohandusi, ilma et selleks oleks vaja arendajate abi.Lisateave:CRM-süsteemi kohandamine

Järgmises tabelis on mõned näited võimalikest kohandamistest.

Kohandamine

Määratlus

Kohandamise põhjus

Olem

Jälitatavate atribuutidega üksus, näiteks kontakt või konto. Olemis saab jälitada näiteks atribuute nagu ettevõtte nimi, asukoht, tooted, meiliaadress ja telefon.

Saate luua või muuta organisatsioonis jälitatava olemi nime või atribuute.

Töövoog

Reeglite komplekt, mille saab käivitada nõudmisel või automaatselt.

Saate luua või muuta töövoogusid, et need töötaksid vastavalt teie organisatsiooni töömeetoditele. Näiteks võib kohandatud töövoog saata konto omanikule automaatse meiliteatise, kui täidetakse kindel tingimus või tingimuste komplekt.

Väli

Olemi atribuut, näiteks ettevõtte nimi.

Saate määrata olemi atribuudid, mida soovite jälitada.

Vorm

Antud olemi andmesisestusväljade komplekt, mis vastab üksustele, mida teie organisatsioon olemis jälitab. Näiteks võib see olla andmesisestusväljade komplekt, mis jälitab kliendi varasemaid tellimusi koos kindlaksmääratud kordustellimuste kuupäevadega.

Saate olemasoleva vormi põhjal luua uue vormi ja siis kohandada seda vastavalt organisatsiooni vajadustele.

Liides

Kasutajaliidese nupud, sildid ja juhtelemendid.

Näiteks kui teie organisatsiooni kasutajatele on käsk Soorita arusaadavam kui käsk Mine, siis võite kõik nupud Mine muuta nuppudeks Soorita.

Vt ka

Andmete importimine (kõik kirjetüübid) [kontseptuaalne]
Andmete importimine Microsoft Dynamics CRM Online'i
Koostoimefunktsioonide lisamine Microsoft Dynamics CRM Online’ile
Microsoft Dynamics CRM Online'i haldamise alustamine

© 2016, Microsoft Corporation. Kõik õigused on kaitstud. Autoriõigused võrgus