Envestnet Yodlee -pankkisyötepalvelun määrittäminen

Voit tuoda pankistasi sähköisiä tiliotteita ja täyttää nopeasti Maksujen täsmäytyskirjauskansio -ikkunan maksujen kohdistamiseksi ja pankkitilin täsmäyttämiseksi. Lisätietoja on kohdassa Maksujen kohdistaminen automaattisesti ja pankkitilien täsmäyttäminen.

Envestnet Yodlee -pankkisyötepalvelu on asennettu Business Centraliin laajennuksena. Se on valmis käyttöönottoa varten. Lisätietoja on kohdassa Business Central -ohjelman mukauttaminen laajennusten avulla.

Huomautus

Envestnet Yodlee Bank Feeds -palvelua tuetaan vain Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Isossa-Britanniassa.

Kun olet ottanut pankkisyötepalvelun käyttöön, pankkitili on linkitettävä siihen verkkopankkitiliin, josta syöte tulee. Voit linkittää pankkitilit verkkopankkitileihin seuraavissa erilaisissa skenaarioissa:

 • Verkkopankkitilille ei ole määritetty Business Centralin pankkitiliä. Tämän vuoksi luodaan pankkitili linkittämällä se verkkopankkitilistä.
 • Business Centralissa on pankkitili, jonka haluat linkittää verkkopankkitiliin.
 • Linkitetyn pankkitilin linkitys on peruutettava, koska haluat lopettaa tilin pankkisyötepalvelun käyttämisen.
 • Verkkopankkitilejä on muutettu, ja haluat päivittää Business Centralin pankkitilien tiedot.

Kun pankkisyötepalvelu on otettu käyttöön, voit määrittää pankkitilille uusien tiliotteiden automaattisen tuonnin Maksujen täsmäytyskirjauskansio -ikkunaan kahden tunnin välein. Niiden maksujen tapahtumia, jotka on jo kohdistettu ja/tai täsmäytetty Maksujen täsmäytyskirjauskansio -ikkunassa, ei tuoda. Lisätietoja on “Pankin tiliotteiden automaattisen tuonnin ottaminen käyttöön” -osassa.

Huomautus

Jos käytössä on yrityksen määrittämisen avustettu asennus, jotkin seuraavien toimenpiteiden yrityksen pankkitilin asennusvaiheet suoritetaan automaattisesti. Lisätietoja on kohdassa Käytön aloittaminen.

Pankkisyötepalvelun ottaminen käyttöön

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Avaa pankkisyötepalvelussa käytettävä pankkitili.
 3. Valitse Pankkitili-ikkunan Pankin tiliotteen tuontimuoto -kenttään YODLEEBANKFEED.

Pankkisyötepalvelu otetaan käyttöön, kun linkität pankkitilin siihen liittyvään verkkopankkitiliin. Tutustu seuraaviin toimiin.

Uuden linkitetyn pankkitilin luominen

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.

 2. Valitse asianmukainen pankkitili ja valitse sitten Luo uusi linkitetty pankkitili. Hetken kuluttua näyttöön avautuu Pankkitilin linkitys -ikkuna.

  Huomautus

  Tässä ikkunassa näytetään Envestnet Yodlee -pankkisyötepalvelun todellinen verkkosivu. Ikkunassa näkyvät termit ja toiminnot eivät ehkä vastaa tämän ohjeaiheen ohjeita.

 3. Käytä Verkkopankkitilin linkitys -ikkunan Linkitä tili -ruudun hakutoimintoa, kun etsit pankin, jossa sinulla on vähintään yksi verkkopankkitili.

 4. Valitse pankin nimi. Kirjaudu sisään -ruutu avautuu.

 5. Syötä käyttäjätunnus ja salasana, jota käytät kirjautuessasi verkkopankkiin, ja valitse sitten Seuraava-painike.

 6. Pankkisyötepalvelu valmistelee määritetyn pankin ensimmäisen verkkopankkitiliin ja Business Centralin uuden pankkitilin linkityksen.

  Huomautus

  Jos sinulla on pankissa useita verkkopankkitilejä, luo niille lisäpankkitilit Business Centraliin. Katso vaiheet 8–10.

  Kun käsittely on tehty, pankin nimi näkyy Linkitetty-välilehden Omat tilit -ruudussa. Sulkeissa oleva luku osoittaa linkitettyjen verkkopankkien määrän.

 7. Valitse OK-painike.

  Jos linkität vain yhden verkkopankkitilin Pankkitilin kortti -ikkuna avautuu ja verkkopankkitilin nimi näkyy, Nyt pankkitilin linkitystehtävä on valmis. Jäljellä on enää pankkitilin määrittäminen. Lisätietoja on kohdassa Pankkitilien määrittäminen.

  Jos linkität useita verkkopankkitilejä, Pankkitilin linkitys -ikkuna avautuu. Tässä ikkunassa on luettelo verkkopankkitileistä, joita ei ole vielä linkitetty Business Centralin pankkitileihin. Noudata tällaisessa tapauksessa seuraavaa vaihetta.

 8. Valitse Pankkitilin linkitys -ikkunassa verkkopankkitilin rivi ja valitse sitten Linkitä uuteen pankkitiliin -toiminto.

  Näyttöön avautuu uuden pankkitilin Pankkitilin kortti -ikkuna ja verkkopankkitilin nimi näkyy.

  Jos Business Centralissa on jo pankkitili, johon haluat linkittää lisäverkkopankkitilin, noudata seuraavia ohjeita.

 9. Valitse Pankkitilin linkitys -ikkunassa verkkopankkitilin rivi ja valitse sitten Linkitä olemassa olevaan pankkitiliin -toiminto.

 10. Valitse Pankkitililuettelo-ikkunassa pankkitili, johon linkitys tehdään, ja valitse sitten OK-painike.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.

 2. Valitse sen pankkitilin rivi, jota ei ole linkitetty verkkopankkitiliin, ja valitse sitten Linkitä verkkopankkitiliin -toiminto. Näyttöön avautuu Verkkopankkitilin linkitys -ikkuna, joka sisältää Linkitä tili -ruudussa annetun pankin nimen.

 3. Valitse pankin nimi. Kirjaudu sisään -ruutu avautuu.

 4. Syötä käyttäjätunnus ja salasana, jota käytät kirjautuessasi verkkopankkiin, ja valitse sitten Seuraava-painike.

  Pankkisyötepalvelu valmistelee Business Centralin pankkitilin ja liittyvän verkkopankkitilin linkityksen.

  Kun käsittely on tehty, pankin nimi näkyy Linkitetty-välilehden Omat tilit -ruudussa. Jos pankissa on useita pankkitilejä, vain vaiheessa 2 valittu pankkitili linkitetään.

 5. Valitse OK-painike.

Pankkitililuettelo-ikkunan Linkitetty-valintaruutu valitaan.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse sen linkitetyn pankkitilin rivi, jonka linkityksen liittyvään verkkopankkitiliin haluat poistaa. Valitse sitten Poista verkkopankkitilin linkitys -toiminto.

Huomautus

Jos valitset vahvistusvalintaikkunassa Kyllä, verkkopankkitilin linkki poistetaan ja sisäänkirjaustiedot poistetaan. Voit linkittää pankkitilin uudelleen verkkopankkitiliin kirjautumalla pankkiin sisään uudelleen. Lisätietoja on “Pankkitilin linkittäminen verkkopankkitiliin“ -osassa.

Pankkitilin linkityksen päivittäminen

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse asianmukainen pankkitili ja valitse sitten Päivitä pankkitilien linkitys -toiminto.

Jos Pankkitililuettelo-ikkunan linkitetyissä pankkitileissä esiintyy ongelmia, näyttöön avautuu Pankkitilin linkitys -ikkuna, jossa kerrotaan pankkitili, jota ongelmat koskevat. Ongelmien ratkaiseminen tapahtuu parhaiten poistamalla verkkopankkitilin linkitys ja luomalla linkitys uudelleen. Lisätietoja on “Pankkitilin linkittäminen verkkopankkitiliin“ -osassa.

Pankin tiliotteiden automaattisen tuonnin ottaminen käyttöön

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.

 2. Valitse linkitetyn pankkitilin rivi ja valitse sitten Pankin tiliotteen automaattisen tuonnin asetukset -toiminto.

 3. Määritä Pankin tiliotteen automaattisen tuonnin asetukset -ikkunan Sisällytettyjen päivien lukumäärä -kentässä, miltä kaukaiselta ajalta uudet pankkitapahtumat haetaan.

  Huomautus

  Suosittelemme arvoksi 7 päivää tai enemmän.

 4. Valitse Käytössä-valintaruutu.

Maksujen täsmäytyskirjauskansio -ikkuna näyttää nyt tunneittain kaikki uudet verkkopankissa tehdyt maksut.

Huomautus

Niiden maksujen tapahtumia, jotka on jo kohdistettu ja/tai täsmäytetty Maksujen täsmäytyskirjauskansio -ikkunassa, ei tuoda.

Katso myös

Pankkitoiminnan määrittäminen
Pankkitilien hallinta
Maksujen kohdistaminen automaattisesti ja pankkitilien täsmäyttäminen
Business Central -ohjelman mukauttaminen laajennusten avulla
Business Central -ohjelman käyttäminen