Käyttöomaisuuden määrittäminen

Ennen käyttöomaisuuserien käsittelyä on määritettäviä muutamia toimintoja:

  • käyttöomaisuuden vakuuttaminen, kunnossapito ja poistaminen
  • kustannusten ja muiden arvojen kirjaaminen pääkirjanpitoon.

Seuraavassa taulukossa on linkkejä lisätietoihin. Kun olet määrittänyt nämä toiminnot, voit aloittaa erilaisten aktiviteettien käytön. Lisätietoja on kohdassa Käyttöomaisuus.

Huomautus

Voit tallentaa käyttöomaisuustapahtumat Käyttöomaisuuden KP-päiväkirja- tai Käyttöomaisuuspäiväkirja-ikkunaan sen mukaan, koskevatko tapahtumat talousraportointia vai sisäistä hallintaa. Käyttöomaisuuden ohje sisältää tietoja vain Käyttöomaisuuden KP-päiväkirja -ikkunan käyttämisestä.

Kun otat käyttöomaisuusaktiviteetin käyttöön Poistokirjakortti-ikkunan KP-integrointi-osassa, Käyttöomaisuuden KP-päiväkirja -ikkunaa käytetään kyseisen aktiviteetin tapahtumien kirjaamisessa.

Seuraavassa taulukossa on tehtäväsarja ja linkit tehtäviä kuvaaviin aiheisiin.

Toiminta Katso
Määritä oletusarvoiset KP-tilit, kohdistusavaimet, päiväkirjamallit ja -erät käyttöomaisuuden kirjaamista varten. Määritä myös käyttöomaisuuden luokat ja alaluokat, kuten Aineellinen ja Aineeton. Käyttöomaisuuden yleisten tietojen määrittäminen
Luo poistokirjat, määritä eri poistotavat, integroi pääkirjanpidon kanssa ja ota käyttöön tapahtumien monistaminen useissa poistokirjoissa. Käyttöomaisuuden poiston määrittäminen
Voit ottaa käyttöön käyttöomaisuuden vakuutuksen määrittämällä vakuutuksen tiedot ja sopimuskohtaisen vakuutuskortin sekä valmistelemalla päiväkirjat vakuutuskustannusten kirjaamista varten. Käyttöomaisuuserän määrittäminen
Voit ottaa käyttöomaisuuden kunnossapidon määrittämällä yleiset kunnossapitotiedot, kunnossapidon kirjaustilit ja kunnossapitotyön tyypit. Käyttöomaisuuden huollon määrittäminen
Lisätietoja käyttöomaisuuden erilaisista poistotavoista. Poistotavat

Katso myös

Käyttöomaisuus
Rahoitus
Käytön aloittaminen
Business Central -ohjelman käyttäminen