Project Service Automation -integrointi

Project Service Automation (PSA) -ratkaisu Dynamics 365:lle voidaan nyt asentaa kumppaniportaaliin (PSA for Dynamics 365 ja kumppaniportaalin ratkaisut on asennettava ensin). Tämän ratkaisun avulla asennetut asiakkaat ja kumppanit voivat tarkastella projekteja ja vahvistettuja varattuja resursseja. Asiakkaat voivat myös hyväksyä tarjouksia sekä tarkastella laskuja ja palvelusopimusten tai tilausten lomakkeita.

Näytä projektit kumppaniportaalissa

Sekä asiakkaat että kumppanit voivat tarkastella heille kumppaniportaalissa liitettyjä projekteja. Asiakkaat voivat tarkastella aktiivisia ja suljettuja projekteja, jotka on liitetty heidän organisaatioonsa. Kumppanit voivat tarkastella projekteja, kun heidän organisaationsa varattavissa oleva resurssi on liitetty arvioituihin. Molemmissa tapauksissa käyttäjällä on oltava soveltuva PSA-kohtainen verkkorooli (PSA-asiakashyväksyjä/-tarkistaja tai PSA-kumppanihyväksyjä/-tarkistaja). Portaaliin kirjautumisen jälkeen asiakas tai kumppani voi tarkastella projektia siirtymällä Asiakkaan projektit -kohtaan. Näkyvissä on kunkin projektin perustiedot. Näkymän voi valita aktiivisten projektien, suljettujen projektien tai kaikkien projektien mukaan.

Näytä projektit kumppaniportaalissa

Näytä ja hyväksy projektitarjoukset kumppaniportaalissa

Asiakkaat voivat tarkastella ja hyväksyä Dynamics 365:ssä luotuja projektitarjouksia, jotka liittyvät heidän organisaatioonsa. Kun asiakas on kirjautunut portaaliin, hän siirtyy kohtaan Project Service Automation > Tarjoukset ja muuttaa suodattimeksi Edelliset 7 päivää. Näkyvissä ovat odottavat tarjoukset ja niiden perustiedot, kuten tila ja kokonaissumma. Asiakas voi nyt valita tarjouksen ja tarkastella sen tietoja tarkemmin. Hän voi myös hyväksyä tai hylätä tarjouksen projektin alaosan lähellä olevien Hyväksy tarjous- tai Hylkää tarjous -painikkeiden avulla..

Näytä projektin laskut kumppaniportaalissa

Asiakakat voivat tarkastella projektin laskujen lopullisia versioita kumppaniportaalissa sen jälkeen, kun lasku on hyväksytty Dynamics 365:ssä ja Näkyvä asiakkaalle -valintaruutu on valittu. Kun asiakas haluaa tarkastella laskua, hänen on kirjauduttava kumppaniportaaliin ja siirryttävä kohtaan Partner Service Automation > Laskut. Näkyvillä ovat perustiedot. Laskun lisätiedot näkyvät, kun lasku valitaan.

Näytä laskut kumppaniportaalissa

Näytä projektisopimukset ja tilauslomakkeet kumppaniportaalissa

Asiakkaat voivat tarkastella projektisopimusten lopullisia versioita kumppaniportaalissa sen jälkeen, kun projektisopimus on avattu Dynamics 365:ssa ja sopimuksen Näkyvä asiakkaalle -valintaruutu on valittu. Kun asiakas on kirjautunut kumppaniportaaliin, hän siirtyy kohtaan Project Service Automation > Sopimukset. Näkyvissä on lajiteltu sopimusluettelo ja perustiedot. Sopimuksen lisätiedot näkyvät, kun sopimus valitaan. Näytä sopimukset kumppaniportaalissa

Näytä tarjoukset kumppaniportaalissa

Näytä vahvistetut ja varattavissa olevat resurssit projektin ja roolin mukaan kumppaniportaalissa

Sekä asiakkaat että kumppanit voivat tarkastella varattavissa olevia resursseja kumppaniportaalissa samalla tavalla. Kun asiakas tai kumppani on kirjautunut kumppaniportaaliin, hänen on siirryttävä kohtaan Project Service Automation > Asiakkaan resurssit. Asiakkaille ja kumppaneille näkyvät resurssiluettelo sekä roolit, varatut tunnit ja muut perustiedot. Kun resurssi valitaan, näkyviin tulevat tehtävät, joihin resurssi on määritetty.

Näytä asiakkaan resurssit kumppaniportaalissa