Tietoja Liquid-operaattoreista

Liquid-koodissa on mahdollista käyttää kaikkia yleisiä loogisia- ja vertausoperaattoreita. Niitä voidaan käyttää tunnisteissa, kuten if ja unless.

Perusoperaattorit

== On sama kuin
!= On eri kuin
> Suurempi kuin
< Pienempi kuin
>= Suurempi tai yhtä suuri kuin
<= Pienempi tai yhtä suuri kuin
Tai Ehto A tai ehto B
JA Ehto A jaehto B

sisältää

contains testaa, onko merkkijonossa alimerkkijonoja.

{% if page.title contains 'Product' %}

The title of this page contains the word Product.

{% endif %}

contains voi testata myös, onko merkkijono olemassa merkkijonomatriisissa.

startswith

startswith testaa, alkaako merkkijono annetulla alimerkkijonolla.

{% if page.title startswith 'Profile' %}

This is a profile page.

{% endif %}

päättyy

endswith testaa, päättyykö merkkijono annetuun alimerkkijonoon.

{% if page.title endswith 'Forum' %}

This is a forum page.

{% endif %}

Katso myös

Dynaamisen sisällön lisääminen ja mukautettujen mallien luominen
Lähdesisällön tallentaminen verkkomallien avulla
Liquid-tyypit
Ehdollinen
Liquid-objektit
Liquid-tunnisteet
Liquid-suodattimet
Edistyneiden mallien luominen portaaleille