FastTrack-ohjelma onnistuneeseen käyttöönottoon

FastTrack-ohjelma Dynamics 365:lle on asiakkaillemme suunnattu palvelu, jonka avulla Dynamics 365:n käyttöönotto sujuu joustavasti ja luotettavasti ja ratkaisun liiketoiminta-arvo realisoituu nopeammin. Kun yrityksesi osallistuu FastTrack-ohjelmaan, saat ohjeet parhaista käytännöistä ja onnistuneiden käyttöönottojen suunnittelusta. Opit myös, miten voit määrittää uusia käyttäjiä ja laajentaa toimintoja omaan tahtiisi. Lisäksi saat käyttöösi Microsoftin tekniset resurssit, joiden avulla Dynamics 365:n käyttökokemus onnistuu.

Kelpoisuus

Tuotetarjous: Dynamics 365

Paikkojen vähimmäismäärä Kelvolliset varastointiyksiköt, sovellukset tai suunnitelmat
250 yhdistettyä kelvollista sovelluksen tai suunnitelman käyttäjän tilauskäyttöoikeutta Dynamics 365 for Sales
Dynamics 365 for Field Service
Dynamics 365 for Customer Service
Dynamics 365 for Project Service Automation
Dynamics 365 Customer Engagement Plan
Dynamics 365 Plan vaatii Sales-, Field Service-, Customer Service- tai Project Service Automation -sovelluksen käyttöönoton

Yleiskatsaus

FastTrack-ohjelman aikana tekninen Dynamics FastTrack -tiimi tarjoaa asiakkaille käytännön ohjeita pilvipalveluiden käyttöönotossa ja avustaa käytössä, perehdytyksessä sekä käyttöönoton esteiden poistamisessa seuraavilla tavoilla:

 • Teknisissä keskusteluissa keskitytään teknisiin asioihin ja parhaisiin käytäntöihin, joiden avulla asiakkaat ja kumppanit voivat oppia lisää valitusta aihealueesta. Näissä keskusteluissa annetaan yleensä yhteenveto käytettävistä olevista työkaluista ja sisällöistä.

 • Työpajat ovat interaktiivisia ja tulosperusteisia aktiviteetteja, joissa saatetaan käyttää työkaluja ja automaattisia toimintoja. Asiakkaat ja kumppanit voivat vaikuttaa työpajoihin etukäteen ja muokata niitä tarpeidensa mukaan.

 • Säännölliset yhteydenotot ovat yleensä 30 minuuttia kestäviä puheluita, jotka jatkuvat koko FastTrack-ohjelman ajan. Joskus asiakkaiden käyttöönoton ongelmia ratkaistaan toteuttamalla pieniä teknisiä esittelyitä.

  Tekninen FastTrack-tiimi toteuttaa kaikki istunnot etäyhteyden avulla. Meillä on resursseja keskeisten markkina-alueiden – Pohjois- ja Etelä-Amerikka, EMEA ja APAC – aikavyöhykkeillä.

Perehdytyspalvelut

Dynamics 365:n FastTrack-ohjelman tarjooma

Dynamics 365 Customer Engagementin FastTrack-ohjelma

FastTrack-päätapahtumien osa on FastTrack Center, joka ohjaa asiakkaita ja kumppaneita projektiin liittyvissä tarpeissa. Näitä aiheita voidaan muuttaa.

Selite:

 • (T) Tekniset keskustelut
 • (W) Workshop
ALOITTAMINEN
Normaalit vaiheet
SUUNNITTELU

----------

LUONTI

----------

KÄYTTÖÖNOTTO

----------

KÄYTTÄMINEN

---------->

(W)
Aloituspalvelu

(W)
Yhdistämispalvelut

(T)
Käyttäjän käyttöönoton tehostaminen

(W)
Dynamics 365 -palvelun tehokas käyttäminen

(T)(W)
Vuokraajan hallinta- ja toimintopalvelut

(T)(W)
Gamification

(T)(W)
Field Service

(T)(W)
Project Service Automation

(T)
Sovelluksen elinkaaren hallintapalvelut

(T)(W)
Ratkaisun kehittämispalvelut

(T)(W)
Suorituskyvyn optimointipalvelut

(T)(W)
Tietojen siirtopalvelut

(W)
Käyttäjän käyttöönoton arviointi

(W)
Käyttäjäkokemuksen arviointi

(T)(W)
Suorituskyvyn optimointipalvelut

(T)(W)
Tietojen siirtopalvelut

(W)
Käyttäjäkokemuksen arviointi

Keskeiset perehdytyspalvelut

Aloituspalvelut

Aloituspalvelut on suunniteltu auttamaan potentiaalisia asiakkaita Dynamics 365 for Sales-, Dynamics 365 for Customer Service-, Dynamics 365 for Field Service- ja Dynamics 365 for Project Service Automation -sovellusten FastTrack-palveluvalikoimaan tutustumisessa. Nämä palvelut on suunnattu hyväksytyille asiakkaille, jotka haluavat lisätietoja FastTrack-ohjelmasta. Tekninen FastTrack-tiimi vastaa FastTrack-ohjelmaa koskeviin kysymyksiin.

Nämä palvelut keskittyvät seuraaviin aiheisiin:

 • Dynamics 365 for Sales-, Dynamics 365 for Customer Service-, Dynamics 365 for Field Service- ja Dynamics 365 for Project Service Automation -sovellusten kunkin moduulin opastettu kierros sekä useiden tärkeiden yhteisten ominaisuuksien esittely.

 • Dynamics 365:n uudet ominaisuudet ja suunnitteluresurssit, joiden avulla asiakkaat voivat kattavasti hyödyntää Dynamics 365:n ominaisuuksia.

 • Oman projektin vaikutusalueen ja tavoitteiden ymmärtäminen suhteessa Dynamics 365 -palveluiden ominaisuuksiin.

FastTrack-tarkistuspisteet

Tarkistuspisteiden avulla asiakkaamme voivat nähdä, miten hyvin projekti etenee eri vaiheissa arvioimalla strategian tehokkuutta ja valmiutta vastata käyttöönoton seuraavan vaiheen haasteisiin.

Tämän toteutamme pitämällä asiakkaan kanssa tarkistuspisteistunnon, jossa esitetään kysymyksiä käyttöönoton parhaiden käytäntöjen ja aiempien kokemustemme perusteella.

Tarkistuspisteissä kokoamme parhaat käytännöt, työkalut ja resurssit auttaaksemme asiakkaita käyttöönoton onnistumisessa ja parantaaksemme Dynamics 365 -käyttökokemusta.

Integraation arkkitehtuuri

Dynamics 365 on yleensä asiakastietojen ja asiakkaisiin liittyvien toimintojen hallinnan ydinratkaisu. Tästä syystä Dynamics 365 on yleensä tarpeen integroida muiden yrityssovellusten (joko paikallisten tai online-sovellusten) kanssa.

Dynamics 365 -integraatioarkkitehtuurin TechTalk-keskustelusta saat yleiskuvan käytettävissä olevista Dynamics 365 -integraation malleista ja tekniikoista. Tutustut samalla yleisiin integraatioskenaarioihin, joita käyttöönottoihin usein liittyy.

 • Tutustu Dynamics 365 -integraation eri vaihtoehtoihin.
 • Tutustu tuotteisiin ja palveluihin, joiden avulla voit yksinkertaistaa ja nopeuttaa integrointia muihin yrityssovelluksiin.
 • Tietoa mahdollisuudesta toteuttaa integraatio hyödyntämällä erilaisia Azure-pohjaisia tekniikoita, joiden käyttö edellyttää vain vähän ohjelmointia tai ei ohjelmointia ollenkaan.
 • Keskustele yritysten yleisistä integraatioskenaarioista ja integroinnissa huomioon otettavista tekijöistä.
 • Integraation suorituskyky ja suojaus.

Vuokraajan hallinta- ja toimintopalvelut

Vuokraajan hallinta- ja toimintopalveluiden avulla asiakkaat voivat suorittaa yleisiä hallintatehtäviä, joiden avulla käyttäjät tuodaan järjestelmään ja heidän toimintansa tehostuu.

Tekninen FastTrack-tiimi antaa asiakkaille tietoja seuraavista asioista:

 • Käyttäjien lisääminen ja oikeuksien myöntäminen

 • Päivitysten ajoittaminen

 • Sandbox-ympäristöt testaamista varten

 • Sähköpostiviestinnän hallinta palvelusta

 • Muiden Office 365 -palveluiden integraatioiden määrittäminen

 • Dynamics 365 for Sales-, Dynamics 365 for Customer Service-, Dynamics 365 for Field Service- ja Dynamics 365 for Project Service Automation -sovellusten suojausmallinnuksen toteuttaminen

Yhdistämispalvelut

Yhdistämispalvelut auttavat asiakkaita hakemiston ja pilvipalveluiden integroinnissa.

Microsoft tarjoaa yhdistämispalvelut kaikille hyväksytyille Dynamics 365 for Sales-, Dynamics 365 for Customer Service-, Dynamics 365 for Field Service- ja Dynamics 365 for Project Service Automation -sovellusten FastTrack-asiakkaille käyttäen Office 365:n FastTrack-ohjelmaa. Tekninen Office 365 FastTrack -ryhmä auttaa sinua integroimaan hakemistopalvelusi näiden sovellusten kanssa. Tekninen Office 365 FastTrack -ryhmä tarjoaa nämä palvelut etätoimintona erikseen sovittavina ajankohtina.

Suorituskyvyn optimointipalvelut

Suorituskyvyn optimointipalvelut on suunniteltu auttamaan asiakkaita optimoimaan Dynamics 365 for Sales-, Dynamics 365 for Customer Service-, Dynamics 365 for Field Service- tai Dynamics 365 for Project Service Automation -ratkaisun suorituskykyä.

Tekninen FastTrack-tiimi kertoo asiakkaille käyttöönoton suorituskyvyn optimoinnin parhaista käytännöistä.

Näissä palveluissa annetaan ohjeet ja parhaat käytännöt seuraaviin aiheisiin liittyen:

 • Koodin parantaminen

 • Verkon pullonkaulojen ja kalliiden kyselyiden tunnistaminen

 • Mukautettujen indeksien käyttöönotto

 • Verkon vianmääritystyökalujen hyödyntäminen arvioitaessa asiakkaan viivettä Dynamics 365 -palvelinkeskuksissa

Ratkaisun kehittämispalvelut

Ratkaisun kehittämispalvelut on suunniteltu auttamaan asiakkaita kehittämään Dynamics 365 for Sales-, Dynamics 365 for Customer Service-, Dynamics 365 for Field Service- ja Dynamics 365 for Project Service Automation -sovelluksiin perustuvia ratkaisuja.

Tekninen FastTrack-tiimi neuvoo asiakkaita määrittämään ja mukauttamaan ylläpidettäviä ja suorituskykyisiä Dynamics 365 for Sales-, Dynamics 365 for Customer Service-, Dynamics 365 for Field Service- ja Dynamics 365 for Project Service Automation -sovelluksiin perustuvia ratkaisuja. Lisäksi tiimi järjestää koulutusta ja työpajoja sekä tarjoaa resursseja, joiden avulla voit päättää, miten ja milloin hyödynnät määrityksiä ja mukauttamista saadaksesi näistä sovelluksista mahdollisimman paljon hyötyä liiketoiminnallesi.

Näissä palveluissa annetaan ohjeet ja parhaat käytännöt seuraaviin aiheisiin liittyen:

 • Entiteettien, suhteiden, liiketoimintaprosessien, liiketoimintasääntöjen ja työnkulkujen määrittäminen

 • Laajennusten, integrointien, JavaScriptin ja mukautettujen toimintojen mukauttaminen

 • Ylläpidettävän ratkaisun luominen pilveen

Sovelluksen elinkaaren hallintapalvelut (ALM)

Sovelluksen elinkaaren hallintapalveluiden (ALM) avulla voi hallita ratkaisuja käyttäen ratkaisun hallintatoimintoja ja sovelluksen elinkaaren hallintatekniikoita.

Näissä palveluissa annetaan ohjeet ja parhaat käytännöt seuraaviin aiheisiin liittyen:

 • Ratkaisujen hallintatoimintojen, kuten tuonnin, viennin, korjaamisen ja kloonaamisen, käyttäminen

 • Ratkaisutyyppien väliset erot ja ristiriitojen yhdistäminen tai ratkaiseminen

 • Ryhmän organisoiminen ratkaisujen kehittämistä varten

 • Ratkaisun osien tallentaminen lähdehallintajärjestelmässä

 • Käyttöönottojen automatisoiminen sovelluksen elinkaaren hallintaprosessissa

Tietojen siirtopalvelut

Tietojen siirtopalvelut on suunniteltu auttamaan valittujen tietojen siirtämisessä Dynamics 365 for Sales-, Dynamics 365 for Customer Service-, Dynamics 365 for Field Service- tai Dynamics 365 for Project Service Automation -sovellukseen.

Microsoft tarjoaa tietojen siirron ohjeet ja työkalut kaikille hyväksytyille Dynamics 365 -asiakkaille. Tekninen FastTrack-tiimi kertoo tietojen siirron työkaluista ja mahdollisista ongelmista, kun olet siirtämässä tietoja Dynamics 365 for Sales-, Dynamics 365 for Customer Service-, Dynamics 365 for Field Service- tai Dynamics 365 for Project Service Automation -sovellukseen. Lisäksi saat ohjeet siitä, miten näitä työkaluja käytetään tietojen tuomisessa. Tiimi voi selittää, mitä eri kenttiä on Dynamics 365 for Sales-, Dynamics 365 for Customer Service-, Dynamics 365 for Field Service- tai Dynamics 365 for Project Service Automation -sovelluksen entiteettimallissa, mutta se ei luo yhdistämismäärityksiä lähdejärjestelmäsi ja näiden sovellusten välille.

Sovelluskohtaiset perehdytyspalvelut

Perehdytyspalvelut – Dynamics 365 for Project Service Automation

Dynamics 365 for Project Service Automationin perehdytyspalvelut auttavat asiakkaita ymmärtämään ratkaisun mahdollisuudet ja kehittämään käyttöönottosuunnitelman, jossa hyödynnetään eri toimintoja myynnin, resurssien, palveluiden toimituksen ja laskutuksen parhaaseen hallintaan asiakasprojekteissa.

Näissä palveluissa annetaan ohjeet ja parhaat käytännöt seuraaviin aiheisiin liittyen:

 • Project Service Automationin tärkeimpien ominaisuuksien hyödyntäminen

 • Project Service Automationin, Office 365:n ja muidenDynamics 365 -sovellusten yhteentoimivuuden käyttöönotto

 • Project Service Automation -toimintojen määrittäminen asiakkaan liiketoiminnan tarpeiden mukaan

Perehdytyspalvelut – Dynamics 365 for Field Service

Dynamics 365 for Field Servicen perehdytyspalvelut auttavat asiakkaita ymmärtämään ratkaisun mahdollisuudet ja kehittämään käyttöönottosuunnitelman liiketoimintansa tarpeiden mukaan.

Näissä palveluissa annetaan ohjeet ja parhaat käytännöt seuraaviin aiheisiin liittyen:

 • Toimintojen hyödyntäminen liikkuvien työntekijöiden, tilausten, varaston, laskutuksen ja analytiikan hallinnassa liiketoimintatarpeiden mukaan

 • Field Service -sovelluksen keskeisten prosessien käyttöönotto rooliperusteisesti

 • Yksilöllisten Field Service -prosessien käyttöönotto sovelluksessa

Dynamics 365 for Sales-, Dynamics 365 for Customer Service-, Dynamics 365 for Field Service- ja Dynamics 365 for Project Service Automation -sovelluksen käyttöönotto- ja Gamification-palvelut

Käyttöönottopalvelut auttavat asiakkaita ymmärtämään käyttöönoton edut ja oppimaan keskeiset arviot, työkalut ja ohjeet, jotta ratkaisun käyttö toisi mahdollisimman paljon liiketoiminta-arvoa.

Näissä palveluissa annetaan ohjeet ja parhaat käytännöt seuraaviin aiheisiin liittyen:

 • Mitkä ovat tärkeimmät alueet, jotka vaikuttavat organisaation mahdollisuuksiin edistää loppukäyttäjien käyttöönottoa?

 • Miten hyödyntää valmiita Gamification-ominaisuuksia loppukäyttäjien aktivoimiseksi?

 • Käyttäjien käyttöönottoon vaikuttavien ratkaisun osien tunnistaminen

 • Suorituskykyä ja käytettävyyttä parantavat tärkeät alueet

 • Olemassa olevien työkalujen ja sisältöjen, esimerkiksi koulutusten ja käyttöönottopaketin, hyödyntäminen käyttäjien käyttöönotossa

 • Käyttäjien käyttöönoton edistymisen ja onnistumisen mittaaminen ja liiketoiminta-arvon realisoiminen

Paikallisen Dynamics CRM:n siirtäminen Dynamics 365 -ratkaisuun

Microsoft tarjoaa ohjeita tietojen siirrosta Dynamics 365 Customer Engagementiin. Tarjoamme ohjeita työkalujen ja dokumentaation muodossa ja suorittamalla tarvittaessa määritystehtäviä soveltuvissa tilanteissa. Nämä ovat kaikkien ohjelmaan kutsuttujen hyväksyttyjen Dynamics 365 Customer Engagement Online -asiakkaiden käytössä.

FastTrack Center -etuun sisältyy ohjeet lähdejärjestelmän siirtämisestä Dynamics 365 Customer Engagement Onlineen.

Huomautus

 • FastTrack-palveluiden kautta siirrettyjä tietoja voi siirtää, tallentaa ja käsitellä kaikkialla, missä Microsoftilla on palvelinkeskuksia (poikkeuksena FastTrack-ohjelmasi määrittämät rajoitteet). FastTrack-palveluita ei ole suunniteltu tai tarkoitettu tiedoille, joita koskevat erityiset juridiset tai säännöstenmukaisuuden vaatimukset.
 • Jos siirtoa pyydetään, lähdejärjestelmän version tulee olla CRM 2011, CRM 2013 tai CRM 2015, ja SQL Serverin version tulee olla SQL 2008 tai SQL 2012.
 • Odottamattomat ongelmat (sisältäen esimerkiksi lukukelvottomat tai vaurioituneet kohteet lähdejärjestelmässä, mutta ei rajoittuen näihin) saattavat estää joidenkin kohteiden siirtämisen.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu, mitä siirto edellyttää lähdeympäristöltä.

Aktiviteetti Lähdeympäristön oletus
Dynamics 365 Online -siirto
 • Tuetut paikalliset CRM-versiot – CRM 2011, CRM 2013, CRM 2015
 • Tuetut SQL Server -versiot – SQL 2008, SQL 2012
 • SQL-tiedot ovat vain yhdessä mdf- ja yhdessä ldf-tiedostossa
 • Käyttäjät kuuluvat samaan toimialueeseen

Siirto Dynamics 365 for Customer Engagementiin

Siirron käyttöönotto

Jos käytät Microsoftia tietojen siirtoon, Microsoft voi toimittaa ohjeet sekä Dynamics 365 for Customer Engagementin että lähdeympäristön siirron käyttöönottoon. Käyttöönotossa voi olla erilaisia vaiheita lähdejärjestelmästä riippuen. Tarjoamme ohjeita työkalujen ja dokumentaation muodossa ja suorittamalla tarvittaessa määritystehtäviä soveltuvissa tilanteissa.

Joidenkin tehtävien suorittamiseksi Microsoftille on toimitettava tarvittavat käyttöoikeudet.

Siirtokäytäntö ja siirron vaiheet
 • Siirron tekninen hallinta suoritetaan Dynamics Lifecycle Services -portaalin työkaluilla. Microsoft antaa sinulle kyseisen käyttötarkoituksen mukaiset käyttöoikeudet Dynamics LifeCycle Services -portaaliin, jotta voit siirtotyökalujen avulla hallita siirtoprosessia.
 • Kaikki siirrot edellyttävät asianmukaisia käyttöoikeuksia lähdejärjestelmään.
Lopputila

Siirtoerän jälkeinen lopputila sisältää seuraavat asiat:

 • CRM-ympäristö on siirretty asianmukaisesti ajoitetuista ja kelvollisista lähdeympäristöistä CRM Dynamics 365:een (online).
 • Microsoftin toimittama siirtoympäristön siirron jälkeinen raportti.

Kaikkien siirtojen valmistumisen jälkeinen lopputila sisältää seuraavat asiat:

 • Kelvollisen CRM-lähdeympäristön tiedot on siirretty Dynamics 365 Customer Engagementiin alla olevan taulukon määrittämällä tavalla.
 • Siirrettävien tietojen tyyppi riippuu lähdeympäristöstä alla olevan taulukon mukaisesti:
Lähdeympäristö Siirron tyyppi Mitä siirretään Mitä ei siirretä
Paikallinen CRM Päivitys ja siirto
 • Kaikki tiedot
 • Omistus
 • Jakaminen
 • Seurantahistoria
 • Metatiedot
 • Käytöstä poistettuja käyttäjiä ei siirretä
 • Integraatiokoodia ei siirretä
 • Integraatioita ei siirretä
 • Outlook-synkronointi
 • Exchange-synkronointi

Microsoft tekee siirron aikana seuraavat toiminnot:

 • Pitää siirron vaiheittaisen esittelyn työpajan, joka kattaa prosessin ja lähestymistavan valitussa siirtoskenaariossa.
 • Antaa arviointi- ja siirtotyökalujen edellytykset, valitun skenaarion mukaan.
 • Antaa edellytykset siirtotiimin lähde- ja kohdeympäristön käytölle arviointia ja siirtoa varten.
 • Tarjoaa asiakkaalle Dynamics LCS -portaalin ja Dynamics CRM On-premises to Dynamics 365 Online Migration Tool -työkalujen käyttöoikeudet kyseisen käytön ehtojen mukaisesti.
 • Avustaa arviointi- ja siirtotyökalujen käytössä tarpeen mukaan.
 • Määrittää siirron infrastruktuurin sisältösiirron valmistelemiseksi tarpeen mukaan.
 • Suorittaa rajoitetun testisiirron siirtoinfrastruktuurin ja vaadittujen edellytysten tarkistamiseksi.
 • Suorittaa yhden kokeilusiirron ennen tuotantoympäristön CRM:n siirtoa.
 • Antaa ohjeita siirron ajoituksesta valitussa skenaariossa.
 • Osallistuu siirron ongelmien selvittelyyn ja antaa ohjeita mahdollisista korjaavista toimenpiteistä.
 • Toimittaa siirron loppuraportin kullekin siirrolle.
 • Tarjoaa siirron jälkeen apua käyttäjien hyväksyntätestauksen ajan, kuitenkin enintään viisi päivää siirron jälkeen.

Asiakas suorittaa siirtojen aikana seuraavat toiminnot:

 • Toimittaa projektiresurssit arviointi- ja siirtotehtäviin. Seuraavassa on esimerkkejä:
  • Projektinhallinta
  • Käyttäjien hyväksyntätestaus
  • Lähde- ja kohdeympäristöjen sisällöstä vastaavat hallinnoijat
 • Toimittaa arviointi- ja siirtotehtävien edellyttämät infrastruktuurin edellytykset tarpeen mukaan.
 • Toimittaa käyttöoikeudet väliaikaisen tallennuksen ympäristöön ja kohdeympäristöön Microsoftin asiantuntijoille siirtotehtävien suorittamista varten (tarvittaessa).

Huomautus

Siirroissa käytetään vain tilejä, jotka noudattavat käyttöönoton aikana määritettyjä suojausvaatimuksia. Jos et käytä tällaisia tilejä, siirto saattaa viivästyä.

 • Suorittaa arviointitietojen koontitehtävät tarpeen mukaan.
 • Suorittaa FastTrackin toimittamassa korjausraportissa mainitut korjaustehtävät tarpeen mukaan.
 • Toimittaa siirtoaikataulun FastTrack-malleja ja ohjeita käyttäen.
 • Suorittaa siirron laadunvarmistuksen ja käyttäjien hyväksyntätestauksen.
 • Suorittaa siirron jälkeiset korjaukset tarpeen mukaan.
 • Suunnittelee ja toteuttaa organisaation muutoshallinnan ja loppukäyttäjäviestinnän tarpeen mukaan.
 • Hallinnoi ja määrittää mahdolliset arviointi- ja siirtotehtävien vaatimat muutokset lähdejärjestelmään ja -laitteisiin.

Katso myös

Dynamics 365:n FastTrack-ohjelma