Kompensaatioprosessin määrittäminen ja tulosten laskeminen

Kompensaatioprosesseja käytetään määrittämään kiinteisiin ja muuttuviin kompensaatiosuunnitelmiin rekisteröityjen työntekijöiden uudet kompensaatiosummat ja palkkiot. Suorittamalla kompensaatioprosessit useita kertoja voidaan tehdä entä–jos-analyysi. Tällä tavoin voidaan tarkistaa, että kaikki muutokset ja asetukset ovat oikein. Tällä menettelyllä luodaan kompensaatioprosessi, suoritetaan se ja tarkastellaan tuloksia. Tämän menettelyn luomisessa käytetty esittely-yritys on USMF.

Luo kompensaatioprosessi

 1. Valitse Henkilöstöhallinto > Kompensaatio > Prosessi > Kompensaatioprosessit.
 2. Valitse Uusi.
 3. Kirjoita Prosessi-kenttään arvo.
 4. Kirjoita arvo Kuvaus-kenttään.
 5. Valitse vaihtoehto Prosessityyppi-kentässä.
  • Sykli määrittää kompensaation määrittämistä varten arvioitavan ajanjakson. Arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi työntekijän työtehtävät, sisällytettävät suorituskykyluokitukset ja laskelma siitä, kuinka suuren osan ajasta työntekijä oli prosentuaalisesti työllistettynä syklin aikana. Sykli voi alkaa esimerkiksi edellisen tilivuoden ensimmäisenä päivänä.
 6. Anna Jakson alku -kentässä päivämäärä.
  • Syklin viimeinen päivä on tärkeä, sen perusteella määritetään työntekijät, jotka olivat aktiivisesti työllistettyjä ja rekisteröitynä vähintään yhteen kompensaatiosuunnitelmaan.
 7. Anna Jakson loppu -kentässä päivämäärä.
  • Tapahtuman aktivointipäivämäärä on päivä, jolloin uudet kompensaatiosuhteet tulevat voimaan. Monissa yrityksissä syklin päättymisen ja uusien kompensaatiosuhteiden voimaantuloajan välillä on muutama kuukausi. Lisäaika käytetään uuden kompensaation käsittelyyn ja tarkistamiseen.
 8. Anna Tapahtuman aktivointipäivämäärä -kentässä päivämäärä.
  • Ajankohtaan perustuvaa päivämäärää käytetään muuttuvissa kompensaatiosuunnitelmissa, jotka määrittävät työntekijän palkkiosumman kyseisen ajankohdan kompensaatiosuhteen perusteella.
  • Kiinteään suhteellisesti jaettuun palkkioon liittyvä työhönottopäivämäärää käytetään kiinteissä kompensaatiosuunnitelmissa, joissa työhönottosääntönä on Prosentti. Työntekijät, jotka on palkattu syklin alkamispäivämäärän ja kiinteään suhteellisesti jaettuun palkkioon liittyvän työhönottopäivämäärän välillä, saavat 100 % lasketusta kompensaation jaetun prosenttiosuuden sijaan.
 9. Anna Kiinteään suhteellisesti jaettuun palkkioon liittyvä työhönottopäivämäärä -kentässä päivämäärä.
  • Tarkistuksen aikaraja on päivämäärä, johon mennessä kaikki käsittelyn tulokset on tarkistettava, jotta ne voidaan ladata työntekijän kompensaatiotietueeseen ennen tapahtuman aktivointipäivää. Tämä kenttä on vain tiedoksi.
 10. Anna Tarkasta aikaraja -kentässä päivämäärä.
 11. Valitse Tallenna.

Määritä kompensaatiosuunnitelmien ja kompensaatioprosessin toiminnot

 1. Valitse Asetukset.
  • Asetukset-sivulta valitaan suunnitelmat, jotka käsitellään tämän kompensaatioprosessin osana, sekä kussakin suunnitelmassa tehtävät toiminnot.
 2. Anna tai valitse Suunnitelma-kentässä arvo.
 3. Valitse Tallenna.
 4. ValitseLisää.
 5. Valitse Toiminto-kentässä toimintotyypiksi Oma pääoma.
 6. ValitseLisää.
 7. Valitse Toiminto-kentässä toimintotyypiksi Ansio.
  • Kompensaatiotoiminnot voidaan ketjuttaa yhteen Käytä aiempaa tulosta -kentän avulla ilmaisemaan, käytetäänkö valittua toimintoa työntekijöiden peruspalkkana vai ovatko edellisen toiminnot tulokset tämän toiminnon laskennan lähtökohta.
 8. Valitse Käytä aiempaa tulosta -kentässä Kyllä.
 9. ValitseLisää.
 10. Valitse Toiminto-kentässä toimintotyypiksi Yleinen.
  • Kompensaation toimintotyyppi määrittää käytettävissä olevat kentät. Jos kompensaation toimintotyyppi on Yleinen, prosentin tai summan kasvu määritetään.
 11. Valitse Valitse lisäyssumma -vaihtoehto.
 12. Lisää Lisäyssumma-kenttään numero.
 13. ValitseLisää.
 14. Valitse Toiminto-kentässä toimintotyypiksi Ylennys.
  • Käyttäjät voivat tehdä manuaalisia muutoksia työntekijän kompensaation Ylennys- ja Muu tason muutos -toimintotyypeissä. Suositukset voidaan käyttöön näissä ja muissa toimintotyypeissä, jolloin työntekijälle voidaan antaa uusi kompensaation suositusarvo.
 15. ValitseLisää.
 16. Valitse vaihtoehto Tyyppi-kentässä.
  • Samassa kompensaatioprosessissa voi käyttää kiinteitä ja muuttuvia kompensaatiosuunnitelmia.
 17. Anna tai valitse Suunnitelma-kentässä arvo.
  • Voit määrittää Ota käyttöön suoristusperusteinen palkka -valintaruudun avulla, säädetäänkö kiinteitä ja muuttumia kompensaatiosummia työntekijän suorituskykyluokituksen perusteella.
  • Suorituskykykerroin voidaan ohittaa muuttuvissa kompensaatiosuunnitelmissa.
 18. Valitse Tallenna.
 19. ValitseLisää.
 20. Sulje sivu.

Suorita kompensaatioprosessi

 1. Valitse Suorita prosessi.
  • Näytä käsittelyn tulokset -vaihtoehdon avulla voit tarkastella valmiin kompensaatioprosessin käsittelyviestejä, kun käsittely on päättynyt.
 2. Valitse Näytä käsittelyn tulokset -kentässä Kyllä.
 3. Valitse OK.

Näytä tulokset

 1. Valitse Prosessin tulokset.
 2. Valitse Työntekijätulokset.
 3. Etsi haluamasi tietue luettelosta ja valitse se.
 4. Laajenna Kiinteä kompensaatio -osa.
  • Voit avata käsittelyn tulokset laajentamalla pikavälilehdet. Jos kompensaatiotoiminnossa valittiin Ota suosituksen käyttöön, Suositus-kentät otetaan käyttöön kyseisessä toiminnossa.
 5. Etsi haluamasi tietue luettelosta ja valitse se.
  • Yhden työntekijän tuloksia voi tarkastella napsauttamalla Näytä tulokset -painiketta.
  • Voit korvata lasketun kompensaatiosumman muokkaamalla Suositus-kentissä prosenttiosuutta tai suurentamalla summaa.
 6. Lisää Suositeltu prosentti -kenttään numero.
 7. Etsi haluamasi tietue luettelosta ja valitse se.
 8. Lisää Suositeltu prosentti -kenttään numero.
  • Laske uudelleen -toiminnolla voidaan ohittaa aiemmin luotuun tietueeseen tehdyt muutokset ja luoda valitulle työntekijälle uusi kompensaatiotulos.
  • Kun työntekijän kaikki muutokset on tehty, vaihda tilaksi Hyväksytty.
 9. Voit muuttaa tilaa valitsemalla Muuta.
 10. Valitse Hyväksytty.
  • Kun tietue on hyväksytty, se voidaan ladata työntekijän viralliseen kompensaatiotietueeseen. Uusi kompensaatio astuu voimaan kompensaatioprosessissa määritettynä tapahtumapäivämääränä.