Osastojen luominen ja sisällyttäminen osastohierarkiaan

Osasto on toimintayksikkö, joka vastaa organisaation luokkaa tai liiketoiminta-aluetta. Osasto on vastuussa määrätystä organisaation alueesta, kuten myynnistä, kirjanpidosta tai henkilöstöhallinnosta. Voit käyttää osastoja toiminnallisia alueita koskevaan raportointiin. Osastot voivat olla tulosvastuullisia.

Osasto voi sisältää kustannuspaikkaryhmän. Osastoille voidaan määrittää toimia. Luo osasto valitsemalla Henkilöstöhallinto > Osastot > Osasto. Seuraavassa taulukossa näkyvät valittavina olevat kentät.

Kenttä Kuvaus
Nimi Kirjoita osaston nimi.
Osaston numero Oletusarvo voidaan luoda automaattisesti, jos numerosarjakoodi on määritetty Organisaatiotunnus-viitteeseen Numerojärjestykset-sivulla.
Hakunimi Kirjoita lyhyt nimi tai lyhenne, jota voidaan käyttää osaston haussa.
Muistio Anna mahdolliset lisätiedot tässä.
Hierarkiassa Valittuna oleva valintaruutu ilmaisee, että osasto on mukana osastohierarkiassa. Jos haluat tietoja siitä, miten osasto lisätään osastohierarkiaan, ks. tässä artikkelissa myöhemmin annettavat tiedot.
DUNS-numero DUNS on lyhenne englanninkielisistä sanoista Data Universal Number System. Tämä on yhdeksännumeroinen luku, jonka myöntää Dun & Bradstreet.
Esimies Valitse henkilö, joka johtaa osastoa.
Osoitteet Lisää osaston osoitetiedot. Lisää esimerkiksi postitusosoite rakennukselle, jossa osasto sijaitsee.
Yhteystiedot Lisää osaston yhteystiedot. Lisää esimerkiksi osaston palvelupisteen puhelinnumero.

Voit lisätä osaston osastohierarkiaan seuraavasti:

  1. Valitse Henkilöstöhallinto > Osastot > Osastohierarkia.
  2. Valitse Muokkaa, ja valitse sitten organisaatio, jonka alle osasto kuuluu.
  3. Napsauta Lisää, ja valitse luettelosta Osasto.
  4. Valitse näkyviin tulevasta luettelosta hierarkiaan lisättävä osasto.
  5. Tallenna muutokset. Saat sanoman, että hierarkiasta on luotu luonnosversio.
  6. Kun olet valmis, valitse Julkaise hierarkian suunnittelutoiminnossa. Voit syöttää voimassaolopäivämäärän, joka ilmaisee, milloin hierarkia tulisi julkaista. Jos esimerkiksi haluat lisätä uuden osaston seuraavan vuoden alusta, aseta voimaantulopäiväksi 1.1. seuraavana kalenterivuonna. Hierarkian muutokset tulevat voimaan tuona päivänä.

Osaston luontiohjeet

Uuden osaston luomisen vaiheittaiset ohjeet löytyvät Uusien osastojen määrittäminen -artikkelissa.