Työntekijän kehityksen Power BI -sisältö

Tässä ohjeaiheessa käsitellään työntekijän kehityksen Microsoft Power BI -sisältöä Siinä selitetään, miten sisältyvät raportit avataan, sekä kerrotaan sisällön muodostamisessa käytetyistä tietomallista ja yksiköistä.

Power BI -sisällön käyttö

Työntekijän kehitys -sisältö löytyy Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS):n jaettujen resurssien kirjastosta. Lisätietoja sisältöpaketin lataamisesta ja sen yhdistämisestä tietoihin on ohjeaiheessa Microsoftin ja kumppaneiden Power BI -sisältö LCS-sovelluksessa.

Raportit, jotka sisältyvät Power BI -sisältöön

Työntekijän kehityksen Power BI -sisältöön sisältyvissä raporteissa on sekä kaavioita että taulukoita, jotka sisältävät lisätietoja. Seuraavassa taulukossa kuvataan raportit.

Raportti Sisältö
Työntekijöiden kehityksen yleiskatsaus Muiden raporttien yhteenveto
Työntekijän osaamisanalyysi Työntekijän osaamistyypit ja työntekijän osaamisalueet tyypin mukaan
Työntekijän osaamistasoanalyysi Työntekijän osaamistasot osaston mukaan, työntekijät osaamistason ja -tyypin mukaan sekä alhaisin ja korkein taso osaamisalueittain
Osaamisalueprofiili Valitun työntekijän osaamisprofiili.
Osaamisanalyysi Osaamisalue tyypin ja luokituksen mukaan
Suorituskykyluokituksen analyysi Työntekijät alhaisimman ja korkeimman työkohtaisen luokituksen mukaan, työntekijäluokitukset osaston mukaan, työntekijät luokitus- ja toimityypin mukaan sekä korkein ja alhaisin luokitus toimen mukaan
Työntekijän suorituskykyanalyysi Valitun luokituksen työntekijäluokitukset esimiehen mukaan

Kaikkien raporttien kaavioita ja ruutuja voi suodattaa sekä kiinnittää koontinäyttöön. Lisätietoja suodattamisesta ja kiinnittämisestä Power BI -ohjelmassa löydät artikkelista Koontinäytön luominen ja määrittäminen.

Tietomallin ja yksiköiden tiedot

Kokonaisuus Sisältö Suhteet muihin yksiköihin
Kalenterin vastakirjaus Kalenterin siirtymät raporttien osittamiseen Aiemmin määritetty toimi, toimitrendi, työntekijätrendi, poistettu työntekijä
Yritys Yritykset, joiden mukaan raportit suodatetaan Nykyinen työntekijä, poistettu työntekijä, työntekijätrendi
Nykyinen toimi Paikat nykyiseen pvm:ään asti, täysiaikaista vastaavat, avoimet paikat ja avoimista täytetyiksi -paikat Työ, toimi
Nykyinen työntekijä Työntekijät nykyisellä päivämäärällä, ikä ja henkilöstömäärä Yritys, maantieteellinen sijainti, työntekijän nimi, raportoinnin kohde, työntekijän nimike, demografia, työ, työsuhde, toimi
Päivämäärä Päiviä, viikkoja, kuukausia ja vuosia Aiemmin määritetty toimi, toimitrendi, poistettu työntekijä,. työntekijätrendi
Demografia Syntymäaika, sukupuoli, etninen alkuperä ja siviilisääty Nykyinen työntekijä, poistettu työntekijä, työntekijätrendi
Työsuhde Alkamispäivämäärä, päättymispäivämäärä ja siirtymispäivämäärä Nykyinen työntekijä, poistettu työntekijä, työntekijätrendi
Maantieteellinen sijainti Paikkakunta, lääni, postinumero ja osavaltio tai provinssi Nykyinen työntekijä, poistettu työntekijä, työntekijätrendi
Työ Tehtävä, tyyppi ja nimike Nykyinen sijainti, nykyinen työntekijä
Aiemmin määritetty toimi Työtehtävän syy, aloituspvm, loppupvm ja työ Kalenterin vastakirjaus, päivämäärä, työ, toimi
Sijainti Osasto, FTE, toimi, toimen tyyppi ja nimike Nykyinen sijainti, nykyinen työntekijä
Toimitrendi Toimien ajan mukaan, FTE ja työ Kalenterin vastakirjaus, päivämäärä, työ, toimi
Raportoi: Etunimi , sukunimi ja koko nimi Nykyinen työntekijä, poistettu työntekijä, työntekijätrendi
Poistettu työntekijä Poistetut työntekijät, poistopvm, nimike, toimi ja työ Yritys, maantieteellinen sijainti, työntekijän nimi, raportoinnin kohde, kalenterin vastakirjaus, päivämäärä, työntekijän nimike, demografia, työsuhde, työ, toimi
Työntekijän nimi Etunimi , sukunimi ja koko nimi Nykyinen työntekijä, poistettu työntekijä, työntekijätrendi
Työntekijän nimike Nimike ja virkaikä Nykyinen työntekijä, poistettu työntekijä, työntekijätrendi
Työntekijätrendi Työntekijät ajan kuluessa, henkilöstömäärä, yritys ja toimi Yritys, maantieteellinen sijainti, työntekijän nimi, raportoinnin kohde, kalenterin vastakirjaus, päivämäärä, työntekijän nimike, demografia, työsuhde, työ
Työ Tehtävä, tyyppi ja nimike Nykyisen työntekijä, nykyinen toimi, työntekijätrendi, työn ensisijainen osaamisalue, aiemmin määritetty toimi, toimitrendi, poistettu työntekijä
Työn ensisijainen osaamisalue Tärkeys, luokitus, taito ja taidon taso Työ
Työntekijän osaamisanalyysi Sertifioitu, taso, tason päivämäärä ja taito Työntekijän nimi, osaamisalue
Suoritus Pisteytys, kuvaus arviointimalli Nykyisen työntekijä, nykyinen toimi, työntekijätrendi, työn ensisijainen osaamisalue, aiemmin määritetty toimi, toimitrendi, poistettu työntekijä
Osaamisalue Taito, osaamisalueen tyyppi ja luokitus Työntekijän osaamisanalyysi, työn ensisijainen osaamisalue

Näitä yksikköjä käytettiin luomaan laskettuja mittoja tietomallissa. Näitä laskennallisia mittoja käytetään sitten laskemaan Power BI -sisällössä käytettävät tunnusluvut (KAPI:t) ja raportit. Jos haluat sisällyttää lisälaskutoimitukset raportteihin ja koontinäyttöön, voit ladata .pbix-tiedoston LCS:stä ja muokata sitä. Tämä tiedosto on Power BI-sisällön luomisessa käytetty oletustietomalli. Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, voit luoda organisaation sisältöpaketin ja koontinäytön, joka sisältää lisäämäsi tiedot.