Suodatuksen ja kyselyn lisäsyntaksi

Tässä artikkelissa on kuvattu suodatus- ja kyselyvaihtoehtoja, jotka ovat käytettävissä, kun käytät Lisäsuodatus/-lajittelu-valintaikkunan "vastaa kohdetta" -operaattoria.

Kyselyn lisäsyntaksi

Syntaksi Selitys kuvaus Esimerkki
arvo Yhtä suuri kuin syötettävä arvo Kirjoita löydettävä arvo. Smith etsii merkkijonon "Smith".
!arvo (huutomerkki) Eri suuri kuin syötettävä arvo Kirjoita huutomerkki ja sitten poisjätettävä arvo. !Smith etsii kaikki arvot paitsi arvon "Smith".
arvosta..arvoon (kaksi pistettä) Etsii arvot, jotka ovat kahden pisteen erottamien arvojen välissä Kirjoita lähtöarvo, kaksi pistettä ja loppuarvo. 1..10 löytää kaikki arvot yhdestä kymmeneen. A..C hakee kuitenkin merkkijonokentässä kaikki arvot, jotka alkavat merkillä "A" tai "B", ja arvot, jotka vastaavat tarkasti arvoa "C". Kysely ei löydä esimerkiksi arvoa Ca. Jos haluat etsiä kaikki arvot väliltä "A"–C"", kirjoita A..D.
..arvo (kaksi pistettä) Etsii arvot, jotka ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin syötetty arvo Kirjoita kaksi pistettä ja sitten arvo. ..1000 etsii kaikki numerot, jotka ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin 1 000, kuten "100", "999,95" ja "1 000".
arvo.. (kaksi pistettä) Etsii arvot, jotka ovat suurempia tai yhtä suuria kuin syötetty arvo Kirjoita arvo ja sitten kaksi pistettä. 1000.. etsii kaikki numerot, jotka ovat suurempia tai yhtä suuria kuin "1 000", kuten "1 000,01" ja "1 000 000".
>arvo (suurempi kuin -merkki) Etsii syötettyä arvoa suuremmat arvot Kirjoita suurempi kuin -merkki (>) ja sen jälkeen arvo. >1000 etsii kaikki numerot, jotka ovat suurempia kuin 1 000, kuten "1 000,01", "20 000" ja "1 000 000".
<arvo (pienempi kuin -merkki) Etsii syötettyä arvoa pienemmät arvot Kirjoita pienempi kuin -merkki (<) ja sen jälkeen arvo. <1000 etsii kaikki numerot, jotka ovat pienempiä kuin 1 000, kuten "999,99", "1" ja "-200".
arvo* (tähti) Alkaen syötetystä arvosta Kirjoita alkuarvo ja sitten tähti (). S etsii kaikki S-kirjaimella alkavat merkkijonot, kuten Savonlinna, Sydney ja San Francisco.
arvo (tähti) Päättyy syötettyyn arvoon Kirjoita tähti ja sitten loppuarvo. *nen etsii kaikki merkkijonot, joiden viimeiset kirjaimet ovat nen, kuten pohjoinen ja koillinen.
arvo (tähti) Sisältää syötetyn arvon Kirjoita tähti, sitten arvo ja sitten toinen tähti. ine etsii kaikki merkkijonot, jotka sisältävät arvon "ine", kuten "pohjoinen" ja "koillinen".
? (kysymysmerkki) Merkkijonossa vähintään yksi tuntematon merkki. Kirjoita kysymysmerkki arvossa tuntemattomien merkkien kohdalle. Sa?ri etsii merkkijonot "Saari" ja "Sauri".
arvo,arvo (pilkku) Vastaa pilkulla erotettuja arvoja Kirjoita kaikki ehdot pilkuilla erotettuina. A, D, F, G etsii ainoastaan arvot "A", "D", "F" ja "G". 10, 20, 30, 100 etsii ainoastaan arvot "10, 20, 30, 100".
(SQL-lause) (SQL-lause sulkeissa) Vastaa määritettyä kyselyä. Kirjoita kysely SQL-lausekkeena sulkeiden sisälle. (data source.Fieldname != "A")
T Tämän päivän päivämäärä Kirjoita T. T vastaa kuluvaa päivämäärää.
(methodName(parameters)) (SysQueryRangeUtil-metodi sulkeissa) SysQueryRangeUtil-metodin parametrien määrittämän arvon tai arvoalueen vastaavuus Kirjoita SysQueryRangeUtil-metodi parametreilla, jotka määrittävät arvon tai arvoalueen.
 1. Napsauta Myyntireskontra > Laskut > Avoimet asiakaslaskut.
 2. Avaa Kysely-sivu painamalla Ctrl+Vaihto+F3.
 3. Valitse Alue-välilehdessä Lisää.
 4. Valitse Taulu-kentästä Avoimet asiakastapahtumat.
 5. Valitse Kenttä-kentästä Eräpäivä.
 6. Kirjoita Ehdot-kenttään (yearRange(-2,0)).
 7. Napsauta OK. Luettelosivu päivittyy ja näyttää luettelon syöttämääsi ehtoa vastaavista laskuista. Tässä esimerkissä näkyvät edellisten kahden vuoden aikana erääntyneet laskut.
Lisätietoja SysQueryRangeUtil-päivämäärämetodeista ja useita esimerkkejä on seuraavan osan taulussa.

SysQueryRangeUtil-metodeja käyttävien päivämääräkyselyjen lisäasetukset

Tapa Kuvaus Esimerkki
Päivä (_relativeDays=0) Etsii päivämäärän suhteessa istunnon päivämäärään. Positiivisia arvoja ovat tulevat päivämäärät ja negatiivisia menneet päivämäärät.
 • Huomenna – kirjoita (Day(1)).
 • Tänään – kirjoita (Day(0)).
 • Eilen – kirjoita (Day(-1)).
DayRange (_relativeDaysFrom=0, _relativeDaysTo=0) Etsii päivämääräalueen suhteessa istunnon päivämäärään. Positiivisia arvoja ovat tulevat päivämäärät ja negatiivisia menneet päivämäärät.
 • Edelliset 30 päivää – kirjoita (DayRange(-30,0)).
 • Edelliset ja seuraavat 30 päivää – kirjoita (DayRange(-30,30)).
GreaterThanDate (_relativeDays=0) GreaterThanUtcDate (_relativeDays=0) Etsii kaikki määritetyn suhteellisen päivämäärän jälkeiset päivämäärät.
 • Yli 30 päivän kuluttua tästä päivästä – kirjoita (GreaterThanDate(30)).
GreaterThanUtcNow () Etsii kaikki kuluvan ajan jälkeiset päivämäärä- ja aikamerkinnät.
 • Kaikki tulevat päivämäärät/ajat – kirjoita (GreaterThanUtcNow()).
LessThanDate (_relativeDays=0) LessThanUtcDate (_relativeDays=0) Etsii kaikki määritettyä suhteellista päivämäärää edeltävät päivämäärät.
 • Alle seitsemän päivää tästä päivästä – kirjoita (LessThanDate(7)).
LessThanUtcNow () Etsii kaikki kuluvaa aikaa edeltävät päivämäärä- ja aikamerkinnät.
 • Kaikki aiemmat päivämäärät/-ajat – kirjoita (LessThanUtcNow()).
MonthRange (_relativeFrom=0, _relativeTo=0) Etsii päivämäärävälin kuukausien perusteella suhteessa kuluvaan kuukauteen.
 • Edelliset kaksi kuukautta – kirjoita (MonthRange(-2,0)).
 • Seuraavat kolme kuukautta – kirjoita (MonthRange(0,3)).
YearRange (_relativeFrom=0, _relativeTo=0) Etsii päivämäärävälin vuosien perusteella suhteessa kuluvaan vuoteen.
 • Seuraava vuosi – kirjoita (YearRange(0, 1)).
 • Edellinen vuosi – kirjoita (YearRange(-1,0)).