Palkanlaskennan alkusaldojen antaminen

Tässä ohjeaiheessa käsitellään vaiheet, joilla ansiokoodien, vähennysten, etujen ja verojen alkusaldot annetaan. Kumppanit arvostavat näitä tietoja, sillä niiden avulla he voivat siirtää tiedot toisesta järjestelmästä uuteen käyttöönotettuun palkanlaskentaan. Palkanlaskennan alkusaldojen antamista varten tarkistetaan seuraavat tiedot:

 • Työntekijätietueet on viety järjestelmään ja ne ovat käytettävissä.
 • Seuraavat tiedot on määritetty työntekijöille:
 • Maksujaksot ja maksukaudet
 • Ansiokoodit
 • Verot
 • Edut ja vähennykset
 • Yrityksen on pitänyt valita päivämäärä, johon palkanlaskennat alkusaldot voidaan määrittää.

 • Vanhasta järjestelmästä kerättiin tiedot kaikista ansioista, eduista ja vähennyksistä, edun osuuksista, työntekijän verotuksesta sekä työnantajan verotuksesta ja vuoden alusta kertyneistä summista.

Harkitse, kuinka yksityiskohtaisia tietoja tarvitset, kun aloitat alkusaldojen antamisen suunnittelun. Useimmat yritykset ilmoittavat yhden, konsolidoidun vuoden alusta kertyneen summan. Jos tietojen on kuitenkin oltava yksityiskohtaisempia, saldot voidaan ilmoittaa neljännesvuosittain. Tarvittavan tarkkuustason päättäminen määrittää, kuinka monta manuaalista maksuilmoitusta on luotava kullekin työntekijälle. Jos kyse on summasta vuoden alusta, kullekin työntekijälle tarvitaan vain yksi manuaalinen ilmoitus. Voit tehdä ilmoituksen käyttämällä edellisen järjestelmän viimeisen maksuilmoituksen vuoden alusta kertynyttä summaa uuteen palkanlaskentajärjestelmään ilmoitettavana summana.

Seuraavassa esimerkissä näytetään, miten työntekijän palkanlaskennan alkusaldot, mukaan lukien ansiokoodit, edut ja vähennykset sekä verot, annetaan. Jos kyse olisi aidosta esimerkistä, jokaiselle ansiokoodille, edun vähennykselle, edun osuudelle sekä työntekijän ja työnantajan verotukselle olisi rivinimike, johon lisätty summa olisi summa vuoden alusta. Käytä tätä koodi- ja summaluetteloa luodessasi ansio- ja maksuilmoituksen manuaalisesti siten, että kirjanpito on poistettu käytöstä, palkanlaskennan alkusaldojen tuontia varten. Kirjanpito poistetaan käytöstä, koska et halua kirjata tätä alkusaldon maksuilmoitusta kirjanpitoon. Se tehtiin vanhassa järjestelmässä ja siirtyy uuteen järjestelmään, kun määrität alkusaldot kirjanpidossa.

A. Palkanlaskennan alkusaldoissa käytettävien ansiokoodien määrittäminen

Varmista palkanlaskennan alkusaldoja annettaessa, että Salli ansioilmoitushintojen muokkaus -vaihtoehto otettiin käyttöön, kun käytettävät ansiokoodit määritettiin. Kun vaihtoehto on käytössä, voit antaa summat manuaalisesti vanhasta järjestelmästä.

B. Alkusaldon sisältävän ansioilmoituksen luominen työntekijälle

Tässä vaiheessa kullekin työntekijälle luodaan manuaalisesti vanhan järjestelmän viimeisen maksukauden ansioilmoitus, joka luo ansioilmoitusrivit uuteen palkanlaskentajärjestelmään. Lisää yksi rivi kullekin ansiokoodille sekä summalle vuoden alusta ja tunneille. Mallivaiheet ovat seuraavat:

 1. Avaa Kaikki ansioilmoitukset -sivu ja valitse Uusi.

Kirjoita seuraavasti:

Kenttä Arvo
Työntekijä Michael Redmond
Maksujakso sm
Maksukausi 16.6.2017–30.6.2017
 1. Anna Ansioilmoitusrivi-välilehdessä seuraavat arvot:

Rivi 1: Ansioilmoitusrivi-välilehti

Kenttä Arvo
Ansiokoodi Normaali palkka
Määrä 1,00
Alue 30 000
Rivin erittely -välilehti
Manuaalinen (merkitty)

Rivi 2: Ansioilmoitusrivi-välilehti

Kenttä Arvo
Ansiokoodi Bonus
Määrä 1.0000
Osuus 4250.00
Rivin erittely -välilehti
Manuaalinen (merkitty)

Rivi 3: Ansioilmoitusrivi-välilehti

Kenttä Arvo
Ansiokoodi Provisio
Määrä 1.0000
Osuus ! 299,00
Osuus 1,299.00
Rivin erittely -välilehti
Manuaalinen (merkitty)

Huomautus

Manuaalinen-liukusäätimen asetukseksi on määritettävä Kyllä jokaisen ansioilmoitusrivin Rivin erittely -välilehdessä, jotta palkanlaskennan alkusaldot annetaan jokaiselle työntekijälle.

 1. Valitse Toiminto-ruudussa Vapauta ansioilmoitus USA-FED-ER-FICA.

 2. Avaa Luo maksuilmoitukset -sivulla valitsemalla Toiminto-ruudussa Maksuilmoitus ja määritä seuraavat arvot:

Kenttä Arvo
Maksupäivä 6/30/2017
Maksusuorituksen tyyppi Manuaalinen
Poista kirjanpito käytöstä Kyllä

Huomautus

Tämä on käytettävissä vain, kun maksusuoritustyyppi on manuaalinen ja kun käyttäjä haluaa poistaa maksusuorituksen kirjanpidon käytöstä.

Valitse OK ja sulje Infoloki.

Miksi Poista kirjanpito käytöstä -liukusäätimen asetuksiksi on valittava Kyllä maksuilmoituksia luotaessa?

Kun liukusäätimen asetuksena Kyllä, maksuilmoituksen rivin jakaminen ja vienti estetään kirjanpitoon. Kirjanpidon summat päivitettiin aiemmin, kun vanhan järjestelmän tilien saldot vietiin. Palkanlaskennan alkusaldojen viennin avulla voit luoda raportteja, jotka sisältävät aiempien vuosien tiedot sekä tunnistusrajat etuja ja verotusta varten.

C. Työntekijöiden maksuilmoitusten luominen

Kun olet luonut alkusaldot sisältävät maksuilmoitukset, sinun on tarkistettava, että maksuilmoitukset vastaavat palkanlaskennan tietoja. Sinun on myös päivitettävä etu- ja verotustiedot manuaalisesti vastaamaan aiemman palkanlaskentajärjestelmän tietoja. Kun olet tarkistanut, että aiemman palkkalaskentajärjestelmään summat vastaavat nykyisten maksuilmoitusten summia, maksuilmoitukset on viimeisteltävä.

 1. Avaa Kaikki maksuilmoitukset -sivu.

 2. Korosta Michael Redmondin viimeksi luotu maksuilmoitus

 3. Avaa Maksuilmoitus-sivu valitsemalla Muokkaa.

 4. Avaa Edun vähennykset -välilehti ja anna seuraavat arvot:

Kenttä Arvo
Etu Vähennyssumma
Lisäeläkemaksut (Yhdysvalloissa 401K) Liity
Hammashuolto SubSp
Huolettavien kulut Liity
Näkö SupSp
 1. Anna Edun osuudet -välilehdessä seuraavat arvot:
Kenttä Arvo
Etu Osuussumma
Lisäeläkemaksut (Yhdysvalloissa 401K) Liity
Hammashuolto SubSp
Näkö SubSp
 1. Anna Verovähennykset -välilehdessä seuraavat arvot:
Kenttä Arvo
Alv-koodi Vähennyssumma
USA-FED-ER-FICA 1600.00
USA-FED-ER-MEDI 825.75
 1. Anna Vero-osuudet -välilehdessä seuraavat arvot:

 2. Valitse Laske.

  Tärkeä

  Tarkista, että työntekijän maksuilmoituksen loppusumma vastaa vanhan järjestelmän vuoden alusta kertynyttä summaa. Seuraavan vaiheen viimeistelyn voit jättää odottamaan, kunnes yleiset tarkistukset voi tehdä koostetusti kaikille palkkailmoituksille. Kun kaikki on maksuilmoitukset on tarkistettu voit viimeistellä ne.

Samaa prosessi voidaan toistaa tarvittaessa erikseen kullekin edellisen vuoden vuosineljänneksille. Se on tarpeellista vain, jos asiakas haluat nähdä tiedot neljännesvuosittain ilman, että tiedot olisi tarkistettava vanhasta järjestelmästä.

Työntekijän alkusaldoa antaessa tapahtuu virhe

Tapahtumat voidaan peruuttaa ja antaa uudelleen. Voit peruuttaa tapahtuman suorittamalla seuraavat vaiheet Kaikki maksuilmoitukset -sivulla.

 1. Valitse Palauta.

 2. Valitse Kyllä, kun sanoma "Kun palautat tämän maksuilmoituksen, maksuilmoitukselle luodaan vastakirjauksena palautusmaksuilmoitus. Kumpaakaan maksuilmoitusta ei voi muokata. Haluatko palauttaa tämän maksuilmoituksen?" avautuu näyttöön.

Kun olet peruuttanut maksuilmoitukset, voit luoda työntekijälle uuden maksuilmoituksen aiemmin luodusta ansioilmoituksesta. Muista korjata kaikki ansioilmoituksen virheelliset rivit ennen uuden maksuilmoituksen luontia ja luo sitten uudet maksuilmoitukset oikeilla summilla.