Toimittajan laskujen ja laskujen hyväksynnän kirjauskansioiden oletusvastatilit

Oletusvastatilejä käytetään seuraavilla toimittajan laskun kirjauskansion sivuilla:

  • Laskukirjauskansio
  • Hyväksyttyjen laskujen kirjauskansio

Seuraavan taulukon avulla voit päättää, mihin oletustilit ja vastatilit määritetään laskujen kirjauskansioissa.

Määritä oletustilit täällä Missä oletustilit tarjotaan Tämän asetuksen vaikutus käsittelyyn Milloin asetusta tulisi käyttää
Toimittajaryhmä – Määritä toimittajaryhmien oletusvastatilit Oletustilin määritys -sivulla, jonka voit avata Toimittajaryhmät-sivulta.
  • Toimittajatili
  • Kirjauskansioviennit toimittajatileille toimittajaryhmässä, jos toimittajatileille ei ole määritetty oletustilejä
Toimittajaryhmien oletusvastatilit näytetään toimittajien oletusvastatileinä Oletustilin määritys -sivulla. Voit avata sivun Kaikki toimittajat -luettelosivulta. Käytä tätä vaihtoehtoa, jos yleensä maksat samantyyppisistä asioista samoille toimittajaryhmille ajan kuluessa.
Toimittajan tili – Määritä toimittajan tilien oletusvastatilit Oletustilin määritys -sivulla, jonka voit avata Toimittajat-sivulta. Kirjauskansioviennit toimittajatilille Toimittajatilien oletusvastatilit näytetään oletusvastatileinä toimittajatilin kirjauskansiomerkinnöille. Käytä tätä vaihtoehtoa, jos yleensä maksat samantyyppisistä asioista samoille toimittajille ajan kuluessa.
Kirjauskansioiden nimet – Määritä kirjauskansioiden oletusvastatilit Kirjauskansioiden nimet -sivulla. Valitse Kiinteä vastatili -asetus. Huomaa, että et voi määrittää kirjauskansioiden nimille oletusvastatilejä, jos kirjauskansioiden nimien kirjauskansiotyyppi on Laskurekisteri tai Hyväksyntä.
  • Kirjauskansion otsikko, joka käyttää kirjauskansion nimeä.
  • Kirjauskansioviennit kirjauskansionimeä käyttävissä kirjauskansioissa.
Jos Kiinteä vastatili -valintaruutu on valittuna Kirjauskansioiden nimet -sivulla, kirjauskansion nimen vastatili ohittaa toimittajan tai toimittajaryhmän oletusvastatilin. Käytä tätä vaihtoehtoa kirjauskansioiden määrittämiseen tietyille kuluille tai kustannuksille, jotka veloitetaan tietyiltä tileiltä siitä riippumatta, kuka toimittaja on tai mihin toimittajaryhmään toimittaja kuuluu.
Kirjauskansioiden nimet – Määritä kirjauskansioiden oletusvastatilit Kirjauskansioiden nimet -sivulla. Poista Kiinteä vastatili -asetus. Huomaa, että et voi määrittää kirjauskansioiden nimille oletusvastatilejä, jos kirjauskansioiden nimien kirjauskansiotyyppi on Laskurekisteri tai Hyväksyntä.
  • Kirjauskansion otsikko
  • Kirjauskansioviennit kirjauskansionimeä käyttävissä kirjauskansioissa.
Näitä oletusarvoisia merkintöjä käytetään kirjauskansion otsikkosivuilla ja kirjauskansion otsikkosivun vastatiliä käytetään oletusmerkintänä kirjauskansion tositesivuilla. Kirjauskansioiden nimet -lomakkeen oletustilejä käytetään vain, jos toimittajan tilille ei ole määritetty oletustilejä. Tätä vaihtoehtoa käyttämällä voidaan määrittää käytettävät oletustilit, kun toimittajan oletusvastatiliä ei ole määritetty.
Kirjauskansion otsikko – Määritä kirjauskansion oletusvastatili käytettäväksi oletusmerkintänä kirjauskansion tositesivuilla. Huomaa, että et voi määrittää kirjauskansioiden otsikoille oletusvastatilejä, jos kirjauskansioiden nimien kirjauskansiotyyppi on Laskurekisteri tai Hyväksyntä. Kirjauskansioviennit kirjauskansiossa Kirjauskansion oletusvastatiliä käytetään oletusmerkintänä kirjauskansion tositesivuilla. Tämän vaihtoehdon avulla voit nopeuttaa tietojen kirjaamista, jos useimmilla kirjauskansion kirjauksilla on sama vastatili.