Projektikustannusten jaksottaminen ostojen vastaanotoissa

Tässä ohjeaiheessa kerrotaan, miten ostojen vastaanottojen jaksotetut projektikustannuksia voidaan seurata Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operationsissa.

Projektin laskut saapuvat usein tavaroiden ja palveluiden toimituksen jälkeen. Tällä saattaa olla merkittävä vaikutus projektin suorituskykyilmaisimiin. On tärkeää, että näitä tapahtumia pystytään seuraamaan sekä tilinpäätöksissä että projektiraporteissa.

Seuraava esimerkki havainnollistaa tätä.

Contoso Consulting on aloittanut uuden pilvikehitysprojektin. Luodaan ostotilaus tietokoneen ostamiseksi projektia varten. Tietokone maksaa 1 500 euroa ja asennuspalvelut 150 euroa. Toimittaja on toimittanut ja asentanut tietokoneen, mutta Contoso Consulting ei ole vielä saanut laskua. Projektipäällikkö haluaa tarkastella projektikustannusten 1 650 euron jaksottamista ennen laskun toimitusta. Kustannusten tulee vastata yrityksen kuukauden lopun tilinpäätöksiä.

Jaksotettu kustannus on tallennettava raportoinnissa sekä taloushallinnon tasolla että projektitasolla. Finance and Operationsin tuotteen vastaanoton nimike- ja hankintaluokkien maksupäivitystä voidaan seurata.

Valitse nimikkeille Ostoreskontran parametrit -sivulla Kirjaa tuotteen vastaanotot kirjanpitoon -vaihtoehto. jaksotukset1

Valitse hankintaluokille Luokan käytäntösääntö -sivulla ostokäytännöt ja valitse sitten jokaiselle hankintaluokalle Jaksota ostokulut vastaanoton yhteydessä -kohta. jaksotukset2

Kirjausasetukset-kohdassa olevia Ostomeno, laskuttamaton- ja Osto, jaksotus -tilejä käytetään, kun tuotteen vastaanottoon liittyvät tositteen kirjataan. jaksotukset3

Käytetään samaa skenaariota ja tarkastellaan, miten tuotteen vastaanotto vaikuttaa kirjanpitoon ja projektin tietoihin.

Vaihe 1: Luodaan ja vahvistetaan projektille uusi ostotilaus 1 500 euroa maksaneen tietokoneen ja 150 euroa maksaneiden asennuspalveluiden oston tallentamista varten. jaksotukset4

Kun ostotilaus vahvistetaan, projektille luodaan sidotun kustannuksen tapahtumat. jaksotukset5

Huomautus

Sidotun kustannuksen tapahtumien Tapahtuman alkuperä -kentän arvoksi on määritetty Ostotilaus. Projektille ei luoda tapahtumia ostotilauksen luomisen ja vahvistamisen yhteydessä.

Vaihe 2: Tavarat ja palvelut toimitetaan ja tuotteen vastaanotto rekisteröidään.

Tuotteen vastaanoton kirjaamisen yhteydessä luodaan tosite ja kirjataan se kirjanpitoon. Tosite veloittaa ostomenoa, laskuttamatonta tiliä, ja hyvittää jaksotusmenetelmän tiliä. jaksotukset6

Huomautus

Tuotteen vastaanoton kirjaamisessa käytetään hankintaluokkien ja tuotteiden kirjausasetuksia projektiluokkien kirjausasetusten sijaan. Nämä asetukset on kohdistettava, jotta taloudellinen vaikutus ostojen jaksotukseen on oikea.

Hankintaluokat on mahdollista yhdistää projektiluokkiin Hankintaluokka-sivulla. jaksotukset7

Vaihe 3: Luo toimittajan laskuluonnos.

Tuotteen kirjaaminen Finance and Operationsiin ei vaikuta projektin tietoihin. Voit välttää ongelman luomalla toimittajan luonnoslaskun myös heti oston vastaanoton kirjaamisen jälkeen. Siirry kohtaan Ostolasku-sivu > Lasku-välilehti > Luo > Lasku. Tämä luo odottavan laskuasiakirjan, joka päivittää projektin tiedot.

Toimittajan laskuluonnoksen luominen luo odottavia projektitapahtumia. jaksotukset8

Sidottu kustannus -sivulla vaiheessa 1 luodut tietueet suljetaan. Tämän jälkeen luodaan uudet tietueet, jotka vastaavat odottavista toimittajan laskuista saatavia kustannussitoumuksia. Sidotun kustannuksen Tapahtuman alkuperä -kentän arvoksi määritetään Toimittajan lasku. jaksotukset9

Toimittajan laskun tila on Odottaa niin kauan, kunnes todellinen toimittajan lasku saapuu.