Myyntireskontran sulkeminen

Seuraava taulukko sisältää Myyntireskontra sulkeutuu -liiketoimintaprosessin osaa tukevien sivujen luettelon.

Huomautus

Joidenkin seuraavan taulukon sivujen avaaminen edellyttää, että annat tietoja tai määrität parametriasetuksia.

Liiketoimintaprosessin osan tehtävä

Sulje jaksot kirjanpidossa

Sivun nimi Käyttö
Erätyö Tarkastele tai luo erätöitä. Erätyöt eivät ehkä ole valmiita ja haluat varmistaa, että kaikki kirjaukset on tehty.
Vahvista myyntitilaus Päivitä myyntitilauksia.
Ulkomaanvaluutan uudelleenarvostus Luo tapahtumia, jotka päivittävät sellaisten avointen asiakastapahtumien arvon, joissa on käytössä vieras valuutta.
Kirjauskansio Kirjaa laskuja, maksuja ja velkakirjoja.
Kirjaustosite
  • Maksukirjauskansio: Luo, käsittele ja kirjaa maksuja.
  • Aseta vekselikirjauskansio: Kirjaa vekseleitä.
  • Protestoi vekselikirjauskansio: Kirjaa protestoituja vekseleitä.
  • Tarkista vekselikirjauskansio: Kirjaa tarkistettuja vekseleitä.
  • Maksusuoritusten kirjauskansio: Kirjaa maksusuorituksia.
  • Selvitä vekselikirjauskansio: Kirjaa selvitettyjä vekseleitä
Pakkausluettelon kirjaus Päivitä myyntitilausten pakkausluetteloita.
Kirjaa vapaatekstilasku Kirjaa vapaatekstilaskuja.
Laskun kirjaus Kirjaa myyntitilausten laskuja.
Keräysluettelon kirjaus Päivitä myyntitilausten keräysluetteloita.

Liiketoimintaprosessin osan tehtävä

EU-myyntiluettelon luominen ja lähettäminen

Sivun nimi Käyttö
EU-myyntiluettelo Euroopan unionin (EU) myynnin ilmoittaminen veroviranomaiselle arvonlisäveron ilmoittamista varten.