Asiakkaan kirjausprofiilit

Asiakkaan kirjausprofiilit ohjaavat asiakastapahtumien kirjausta kirjanpitoon.

Asiakkaan kirjausprofiilit

Voit määrittää asiakkaan kirjausprofiilin avulla kirjanpitotilejä ja asiakirja-asetuksia kaikille asiakkaille, asiakasryhmällä tai yhdelle asiakkaalle. Näitä asetuksia käytetään, kun luot myyntitilauksia, vapaatekstilaskuja, käteismaksuja, maksukehotuksia ja korkolaskuja. Voit valita joissakin tapahtumissa eri kirjausprofiilin, joka ohittaa tällä sivulla tapahtumille määritetyn kirjausprofiilin.

Oletuskirjausprofiili määritetään Myyntireskontran parametrit -sivun Kirjanpito ja arvonlisävero -pikavälilehdessä. Oletuskirjausprofiili sisällytetään sitten automaattisesti uusien asiakirjojen otsikkoon, jossa voit vaihtaa tarvittaessa toisen kirjausprofiilin.

Voit liittää tapahtuman kirjaustyyppejä sisältäviä kirjausprofiileja myös Tapahtuman kirjausmääritykset -sivulla. Kirjausmäärityksillä määritetään asiakastapahtumien kirjaus kirjanpitoon kirjausprofiilien sijasta.

Kirjausprofiilin luonti

Määritä valittua kirjausprofiilia käyttävät tapahtumien kirjaukset, joita käytetään kirjanpitotileillä. Valitse valitulle kirjausprofiilille tilikoodi ja mahdollinen tili- tai ryhmänumero. Kirjauksen aikana jokaiselle tapahtumalle sopivin kirjausprofiilin etsitään hakemalla sopivin tilikoodi-, tilinumero- tai ryhmä- ja numeroyhdistelmää seuraavassa järjestyksessä:

Tilikoodi-kentän arvo Tilin/ryhmän numero -kentän arvo Haun prioriteetti
Taulu Määrätty asiakastili 1
Ryhmä Asiakkaalle määritetty asiakasryhmä 2
Kaikki Tyhjä 3

Jos haluat määrittää kaikille asiakastapahtumille saman kirjausprofiilin, määritä vain yksi kirjausprofiili Tilikoodi-kentässä arvolla Kaikki. Määritä kirjausprofiili määrittämällä seuraavat arvot:

Kenttä Kuvaus
Kirjausprofiili Anna kirjausprofiilin koodi. Voit esimerkiksi luoda kaksi kirjausprofiilia, jotta asiakassaldot saadaan yhdelle tilille kansallisena valuuttana ja toiselle ulkomaan valuuttana. Ensimmäisen tilin nimi voi olla vaikkapa Kansallinen ja toisen Ulkomainen.
Kuvaus Anna kirjausprofiilin kuvaus. Tätä käytetään vain helpottamaan kirjausprofiilin tunnistamista, kun sivua tarkastellaan.
Tilikoodi Määritä, koskeeko kirjausprofiili yhtä asiakasta, asiakasryhmää vai kaikki asiakkaita:
  • Taulu – Kirjausprofiili koskee yksittäistä asiakasta. Valitse asiakastili Tilin/ryhmän numero -kentässä.
  • Ryhmä – Kirjausprofiili koskee asiakasryhmää. Valitse asiakasryhmä Tilin/ryhmän numero -kentässä.
  • Kaikki – Kirjausprofiili koskee kaikkia asiakkaita. Jätä Tilin/ryhmän numero -kenttä tyhjäksi.
Tilin/ryhmän numero Jos Taulu on valittu Tilikoodi-kentässä, valitse kirjausprofiiliin liitetyn asiakkaan tilinumero. Jos Ryhmä on valittu, valitse asiakasryhmä. Jos Kaikki on valittu, jätä tämä kenttä tyhjäksi.
Reskontratili Valitse kirjanpitotili, jota käytetään asiakkaan yhteenvetotilinä kirjausprofiiliin liitetyillä asiakkailla.
Selvitystili Valitse kassavirtaennusteissa käytettävä maksuvalmiustili. Tämä kentässä näkyy vain, jos kassavirtaennusteet ovat käytössä.
Arvonlisäveron ennakkomaksut Valitse arvonlisäveron tili etuajassa saatuja maksuja varten.
NoteHuomautus
Määritä Myyntireskontran parametrit -sivulla kirjausprofiili, jota käytetään, kun maksu on merkitty ennakkomaksuksi.
Alennustili Valitse alennusvelkojen kirjanpitotili
Maksukehotukset Valitse maksukehotussarjan tunnus, jota käytetään asiakkaille, joille kirjausprofiili on määritetty.
Korkoryhmä Valitse korkokoodi, jolla lasketaan korko asiakkaille, joille kirjausprofiili on määritetty.

Taulurajoitukset

Määritä tapahtumille, joilla on valittu kirjausprofiili, tilitetäänkö tapahtumat automaattisesti, lasketaanko korko ja annetaanko maksukehotukset. Voit myös valita tili, jota käytetään, kun valittuun kirjausprofiiliin liittyvät tapahtumat suljetaan.

Määritä kirjausprofiili määrittämällä seuraavat arvot:

Kenttä Kuvaus
Tilitys Ota tämän kirjausprofiilin sisältävien tapahtuvien automaattinen tilitys käyttöön valitsemalla tämä asetus. Jos tämä asetus poistetaan käytöstä, tapahtumat on tilitettävä manuaalisesti Tilitä avoimet tapahtumat- tai Lisää asiakkaan maksuja -sivulla.
Kiinnostuksen kohteet Valitse tämä asetus, jos korko on laskettava tätä profiilia käyttävien asiakastilien jäljellä oleville saldoille. Jos tämän asetuksen valinta poistetaan, korkoa ei lasketa näille asiakkaille.
Maksukehotus Valitse tämä asetus, jos maksukehotuksen on luotava tätä profiilia käyttäville asiakastileille. Jos tämän asetuksen valinta poistetaan, maksukehotuksia ei luoda näille asiakkaille.
Sulje Valitse toinen kirjausprofiili, jota siirrytään käyttämään, kun tämän kirjausprofiilin tapahtumia suljetaan. Tapahtuma katsotaan suljetuksi, kun se on selvitetty kokonaan.

Lisätietoja on ohjeaiheessa Asiakkaan maksujen yleiskatsaus.