Johdetut kirjat

Tässä artikkelissa on yleiskuvaus johdetun kirjan toiminnoista.

Johdettujen kirjojen avulla voidaan yksinkertaistaa säännöllisesti ajoitettujen käyttöomaisuuden kirjatapahtumien kirjaamista. Voit valita yhden kirjan ensisijaiseksi kirjaksi. Valinta on yleensä kirjanpidon poistossa käytettävä kirja. Tämän jälkeen se liitetään muihin kirjoihin, jotka on määritetty kirjaamaan tapahtumat samoille aikaväleille kuin ensisijainen kirja. Verotuksen poistojen kirjat määritetään usein johdettuina kirjoina.

Yleisimmät johdettuihin kirjoihin kirjattavaksi määritettävät tapahtumat ovat hankinnat, hankintaoikaisut ja luovutukset.

Esimerkki

Hankinta-tapahtumatyypin kirjan A johdetuiksi kirjoiksi on määritetty kirjat B ja C. Kirjalle A syötetään käyttöomaisuuserän 123 hankintatapahtuma, jonka summa on 1 500,00.

Kun tapahtuma kirjataan, hankintatapahtuma luodaan ja kirjataan käyttöomaisuuserälle 123 sekä kirjaan B että kirjaan C summalla 1 500,00. Kun valmistelet ensisijaisen kirjan tapahtumia käyttöomaisuuden kirjauskansioon kirjaamista varten, voit tarkastella ja muokata myös johdettujen kirjojen tapahtumia. Jos valmistelet ensisijaisen kirjan tapahtumia toisessa kirjauskansiossa, et voi tarkastella johdettujen arvojen tapahtumia. Ne kirjataan määritetyille tileille ja määritettyihin kirjanpitotasoihin, kun ensisijaisen kirjan tapahtumat kirjataan.

Huomautus

Kirjat, joihin on määritetty tapahtumien kirjaus jollakin muulla aikavälillä kuin ensisijaisessa kirjassa, on liitettävä käyttöomaisuuserään erillisinä kirjoina, ei johdettuina kirjoina.

Lisätietoja on kohdassa Kirjaaminen johdetuissa kirjoissa