Kerroinpoisto

Tämä artikkeli sisältää kerroinpoistomenetelmän yleiskatsauksen.

Kertoimet ovat käyttöomaisuuserien poistamiseen käytettäviä prosenttiosuuksia. Kun määrität käyttöomaisuuden poistoprofiilin ja valitset Poistoprofiilit-sivulla Tapa-kentästä Kerroin-vaihtoehdon, voit määrittää nousevan poiston, laskevan poiston tai tasapoiston:

  • Nousevassa poistossa poiston määrä kasvaa jokaisella poistokaudella.
  • Laskevassa poistossa poiston määrä pienenee ajan kuluessa.
  • Tasapoistossa poisto on sama jokaisella kaudella.

Seuraavassa on sääntöjä ja esimerkkejä, jotka osoittavat, miten eri poistotyyppien kertoimet voidaan määrittää.

Huomautus

Kun valitset Tapa-kentästä Kerroin-vaihtoehdon, näkyviin tulevat Kerroin- ja Väli-kenttä.

Nouseva poisto

Kerroin-kentän arvo on suurempi kuin 50.

Esimerkki

Hankintahinta on 100 000, kerroin on 70, käyttöikä on 10 vuotta ja poisto alkaa 1.1. Poistosummat ja nettokirjanpitoarvon summat näytetään vain ensimmäisen kuuden vuoden käyttöiän osalta.

Vuosi(a) Kausi Poiston määrä Nettokirjanpitoarvo
1 31. joulukuuta 307,69 99 692,31
2 31. joulukuuta 1 447,21 98 245,10
3 31. joulukuuta 3 104,50 95 140,60
4 31. joulukuuta 5 150,21 89 990,39
5 31. joulukuuta 7 522,95 82 467,44
6 31. joulukuuta 10 184,06 72 283,38

Laskeva poisto

Kerroin-kentän arvo on pienempi kuin 50.

Esimerkki

Hankintahinta on 100 000, kerroin on 20, käyttöikä on 10 vuotta ja poisto alkaa 1.1. Poistosummat ja nettokirjanpitoarvon summat näytetään vain ensimmäisen kuuden vuoden käyttöiän osalta.

Vuosi(a) Kausi Poiston määrä Nettokirjanpitoarvo
1 31. joulukuuta 56 080,43 43 919,57
2 31. joulukuuta 10 665,70 33 253,87
3 31. joulukuuta 7 156,22 26 097,65
4 31. joulukuuta 5 538,06 20 559,59
5 31. joulukuuta 4 579,89 15 979,70
6 31. joulukuuta 3 937,36 12 042,34

Tasapoisto

Kerroin-kentän arvo on yhtä suuri kuin 50. Poistosumma on tällöin sama jokaisella kaudella. Muiden kenttien valintojen merkitykset tulisi ottaa huomioon. Nämä on kuvattu ohjeaiheessa Käyttöikään perustuva tasapoisto.