Käyttöomaisuuden hallinnan työtila

Käyttöomaisuuden hallinnan työtilassa on järjestelmään vietyyn käyttöomaisuuteen liittyviä tietoja. Työtilassa on yhteenvetonäkymä ja analytiikkanäkymä. Oma työ -välilehdessä on yhteenvetoruutuja, tietoja käyttöomaisuudesta ja nykyisen yrityksen käyttöomaisuuteen liittyviä tietoja. Voit lisätä työtilassa analyysitietoja myös suoraan Power BI:n analytiikkaosaan. Analytiikka – kaikki yritykset -välilehti näyttää Microsoft Power BI:n ominaisuuksien avulla kaikkien yritysten käyttöomaisuuteen liittyviä visualisointeja.

Oma työ

Yhteenveto

Yhteenveto-osan ruuduista saa yleiskatsauksen käyttöomaisuudesta. Tietoja on esimerkiksi vielä ostamattoman käyttöomaisuuden, kuluvan vuoden aikana ostetun käyttöomaisuuden ja kuluvan vuoden aikana poistetun käyttöomaisuuden mittareista. Yhteenveto-osasta pääsee myös siirtymään nopeasti Käyttöomaisuus-luettelosivulle, erän poistoehdotukseen ja käyttöomaisuuden kirjauskansioon.

Etsi käyttöomaisuus

Voit hakea Etsi käyttöomaisuus -osassa nopeasti käyttöomaisuuseriä antamalla käyttöomaisuuden numeron, ryhmän, nimen, sijainnin tai vastuuhenkilön. Kaikki hakua vastaavat käyttöomaisuuserät näkyvät luettelossa.

Voit tarkastella luettelosta seuraavia sivuja:

  • Käyttöomaisuuden Tiedot-sivu
  • Kaikkien käyttöomaisuuteen liitettyjen kirjojen Kirjat-sivu
  • Käyttöomaisuuden arvostukset -sivu

Arvostukset

Käyttöomaisuuden arvostukset -sivun avulla näet yhdellä sivulla tärkeimmät käyttöomaisuutta koskevat tiedot sekä tiedot kaikista käyttöomaisuuteen liitetyistä kirjoista. Sivun vasemman yläkulman Saldot-vaihtoehto näyttää kunkin käyttöomaisuuteen liitetyn kirjan nykyisen arvostuksen. Voit porautua arvoista taaksepäin tarkistamaan, mistä tapahtumista yhteenvetoarvo tarkkaan ottaen koostuu. Sivun vasemman yläkulman Profiili-vaihtoehto näyttää kunkin käyttöomaisuuteen liitetyn kirjan poistoaikataulun.

Voit käyttää Käyttöomaisuuden arvostukset -sivua Käyttöomaisuuden hallinta -työtilasta tai Käyttöomaisuus-luettelosivulta.

Voi siirtyä suoraan Kirjojen asetukset -sivulle, Käyttöomaisuustapahtumien kysely -sivulle ja useisiin raportteihin työtilan Liittyvät tiedot -osan linkeistä.

Analytiikka – kaikki yritykset

Analytiikka-sivulla on tärkeitä kaikkia järjestelmän yrityksiä koskevia käyttöomaisuuden mittareita. Tämän välilehden käyttöä hallitaan Näytä kaikkien yrityksen käyttöomaisuuserien analytiikka -suojausoikeuksien avulla.

Seuraavassa taulukossa on näkyvissä kullakin raporttisivulla käytettävissä olevat visualisoinnit.

Raporttisivu Visualisointi
Käyttöomaisuuden arvostukset Nettokirjanpitoarvo yhteensä
Käyttöomaisuuden arvostukset Nettokirjanpitoarvo käyttöomaisuusryhmän mukaan
Käyttöomaisuuden arvostukset Hankinta-arvot
Käyttöomaisuuden arvostukset Käytöstäpoiston arvot
Käyttöomaisuuden arvostukset Käyttöomaisuustiedot
Arvostuskartat Nettokirjanpitoarvo yhteensä
Arvostuskartat Käyttöomaisuuserien sijainnit
Arvostuskartat Käyttöomaisuustiedot

Voit tarkastella analytiikkaa tietoihin päivittämällä ensin AssetTransactionMeasure-koostemitan Yksikkösäilö-sivulla.