Käyttöomaisuuden aloitussivu

Käyttöomaisuuserät ovat henkilön tai organisaation omistamia arvokkaita nimikkeitä, kuten rakennuksia, ajoneuvoja, maata ja varusteita.

Voit määrittää ja syöttää käyttöomaisuuden hankintatiedot ja hallita niitä tekemällä käyttöomaisuuden poistoja ja määrittämällä aktivointirajan poiston määrittämistä varten. Voit laskea käyttöomaisuuserille oikaisut ja myös poistaa niitä. Jos käytät kirjanpitoa käyttöomaisuuserien yhteydessä, voit tarkastella kaiken käyttöomaisuuden nykyistä arvoa. Käyttöomaisuuserien käsittelytavan on vastattava sekä kansainvälisiä kirjanpidon säännöksiä että kunkin maan tai alueen kirjanpitoon liittyvää lainsäädäntöä. Vaatimuksiin saattaa sisältyä sääntöjä, jotka koskevat käyttöomaisuuserien hankinta- ja poistotapahtumien kirjaamista, poistoja, elinkaarta, korotuksia ja alennuksia. Monet näistä standardeista ja säännöistä sisältyvät käyttöomaisuuserien toiminnallisuuteen.