EU-myyntiluettelon raportointi

Tässä artikkelissa on tietoja Euroopan unionin (EU) arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksesta.

EU:n arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus

Toimittajan, joka toimittaa EU:n sisällä tavaroita tai palveluita Euroopan Unionin (EU) sisällä sijaitseville yrityksille, on tehtävä ilmoitus EU-myynnistä (EU myyntiluettelo, ESL). Yleensä ESL on toimitettava veroviranomaisille viimeistään ESL:n kattaman ajanjakson päättymisen jälkeisen kuukauden viimeisenä päivänä. Toimittajan on ilmoitettava ESL:llä arvonlisäverotunnistenumeronsa ja sen on myös ilmoitettava asiakkaittain seuraavat tiedot:

 • EU-asiakkaan tunnistenumero
 • Toiseen jäsenvaltioon myytyjen tavaroiden ja palveluiden kokonaisarvo kyseisen kauden aikana. Toimittajan on myös eroteltavat yleinen tavaroiden toimittaminen kolmikantakaupasta. Kolmikantakauppa koskee tavaroiden suoraa toimittamista toimittajan toimittajalta asiakkaalle, kun molemmat osapuolet on rekisteröity muihin EU:n jäsenvaltioihin.

Käyttämällä ESL:ää kunkin EU-jäsenvaltion veroviranomaiset voivat tarkistaa, onko ALV maksettu kustakin EU-myyntitapahtumasta. Luetteloiden ja ALV-palautusten yhdistelmän avulla EU:n jäsenvaltiot voivat vaihtaa tietoa tavaravirroista EU:n sisällä.

Yleiskatsaus EU:n arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusprosessiin

Voit suorittaa seuraavat tehtävät EU:n arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen antamisessa:

 • Kerää tietoja EU:n sisäisistä myyntitapahtumista. EU:n sisäinen myyntitapahtuma voi olla myyntilasku, vapaatekstilasku, projektilasku tai toimittajan lasku. Tapahtuma tunnistetaan vastapuolen maan/alueen perusteella. Erilaiset EU:n sisäiset myyntitapahtumat kootaan EU:n arvonlisäveron yhteenvetoilmoitustaulukkoon, missä ne näkyvät yhteneväisessä muodossa. Jokainen tämän taulukon tietue edustaa yksittäistä tapahtumaa ja koostuu vastapuolen ALV-tunnisteesta ja toimitettujen tavaroiden ja palveluiden kokonaisarvosta.
 • (Valinnainen) Esikatsele EU:n arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus. Voit esikatsella ja tarkastaa EU:n arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen annetulle kaudelle Microsoft Excel -työkirjan muodossa.
 • Luo EU:n arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus. EU:n arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus luodaan tietyssä muodossa olevana sähköisenä tiedostona. Kullakin EU:n jäsenmaalla on oma raporttimuotonsa. Yleensä EU:n arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus sisältää perustiedot ilmoittavasta osapuolesta sekä toimitettujen tavaroiden ja palveluiden arvot. Tämä tieto ryhmitellään maan ja vastapuolen ALV-tunnisteen perusteella.
 • Sulje EU:n arvonlisäveron yhteenvetoilmoituskausi. Kun EU:n arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus on luotu ja toimitettu viranomaisille, voit merkitä tietueet ESL-taulukossa merkinnällä Suljettu. Näitä tapahtumia ei enää oteta mukaan muihin raportteihin.

Edellytykset

Seuraavassa taulukossa esitellään edellytykset, joiden on täytyttävä ennen aloittamista.

Luokka Edellytys
Määritä: Oikeushenkilö Yrityksen ensisijainen osoitteen on oltava EU-jäsenvaltiossa. Sivulla Oikeushenkilöt (valitse Organisaation hallinto > Organisaatiot > Oikeushenkilö), valitse oikeushenkilö. Pikavälilehdellä Osoitteet,luo osoite, valitse maa/alue ja muut osoitteen komponentit, ja merkitse osoite merkinnällä Ensisijainen. Määritä pikavälilehden Verorekisteröinti kentässä Verorekisterinumero yrityksesi verorekisterinumero.
Asetus: Verovapautuksen tunnisteen parametrit Määritä verovapautuksen tunnistenumeron parametrit Maan/alueen parametrit -sivulla (valitse Vero > Asetukset > Arvonlisävero > Maan/alueen parametrit). Luo sivulla tietue kullekin maalle/alueelle, missä sinulla on vastapuolia ja määritä seuraavat tiedot:
 • Maa/alue – Valitse maa/alue, johon verovapautuksen tunnistenumero liitetään.
 • Arvonlisävero – Syötä valitun maan/alueen verovapautuksen tunnistenumero (ts. verovapautuksen tunnistenumeron etuliite).
 • Tarkista verovapautuksen tunnistenumero – Valitse tämä valintaruutu tarkistaaksesi valitun maan/alueen verovapautuksen tunnistenumero.
Asetus: Verovapausnumerot Luo verovapausnumerot vastapuolillesi Verovapausnumerot -sivulla (valitse Vero > Asetukset > Arvonlisävero > Verovapausnumerot). Luo sivulle kutakin verovapausnumeroa kohti tietue ja määritä seuraavat tiedot:
 • Maa/alue – Valitse vastapuolesi verorekisteröintimaa/alue.
 • Verovapausnumero – Syöt vastapuolesi verovapausnumero.
 • Yrityksen nimi – (Valinnainen) Syötä vastapuolen nimi.
Asetus: Vastapuolen verorekisteröinti Määritä vastapuoltesi verorekisteröintitiedot joko Kaikki asiakkaat -sivulla (valitse Myynti ja markkinointi > Asiakkaat > Kaikki asiakkaat, valitse asiakkaan tietue ja napsauta sitten Asetukset > Vaihda näyttö > Tietonäkymä), tai valitse tietue Toimittajat -sivulla (valitse Hankinta > Toimittajat > Toimittajat, valitse toimittajan tietue ja napsauta sitten Asetukset > Vaihda näyttö > Tietonäkymä). Valitse verovapausnumero pikavälilehden Lasku ja toimitus kentässä Verovapausnumero.
Asetus: Arvonlisävero Määritä verokoodit, jotka sisällytetään EU:n arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukseen sivulla Arvonlisäverokoodit (valitse Vero > Epäsuorat verot > Arvonlisävero > Arvonlisäverokoodit). Tyhjennä pikavälilehdellä Raportin asetukset jokaisen raporttiin sisällytettävän arvonlisäverokoodin kohdalla Poissuljettu -valintaruutu. Määritä arvonlisäverokoodit kohteille Nimikkeiden arvonlisäveroryhmät -sivulla (valitse Vero > Epäsuorat verot > Arvonlisävero > Nimikkeiden arvonlisäveroryhmät). Valitse kullekin nimikkeen arvonlisäveroryhmälle arvo Raportointityyppi-kentässä. Valitsemasi arvo määrittää ESL-summan sarakkeen, johon rivin summa sisällytetään.
 • Tyhjä – Rivisumma on sisällytetty Ei määritetty arvo-sarakkeeseen.
 • Nimike – Rivisumma on sisällytetty Nimikkeen arvo -sarakkeeseen.
 • Palvelu – Rivisumma on sisällytetty Palveluiden arvo -sarakkeeseen.
 • Investointi – Rivisumma on sisällytetty Investoinnin arvo -sarakkeeseen. Tämä sarake koskee vain Belgiaa.
Asetus: ESL-raportoinnin konfiguraatiot Tuo tai luo sähköisen raportoinnin konfiguraatiot ESL:lle. Lisätietoja sähköisen raportoinnin konfiguraatioiden luomisesta ja ylläpitämisestä on Sähköinen raportointi -dokumentaatiossa.
Asetus: Yleiset parametrit Määritä ESL-raportoinnin parametrit Ulkomaankaupan parametrit -sivulla (valitse Vero > Asetukset > Ulkomaankauppa > Ulkomaankaupan parametrit). Määritä seuraavat parametrit:
 • EU-myyntiluettelo-välilehti:
  • Raportoi käteisalennus – Valitse tämä valintaruutu, jos käteisalennus tulisi sisällyttää arvoon, kun tapahtuma sisällytetään ESL:ään.
  • Ostojen siirto – Valitse tämä valintaruutu, kun haluat sisällyttää ostot ESL:ään.
  • Tiedostomuodon yhdistäminen – Valitse sähköisen raportoinnin muoto, jota käytetään, kun ESL:ää varten luodaan sähköinen tiedosto.
  • Raporttimuodon yhdistäminen – Valitse sähköisen raportoinnin muoto, jota käytetään, kun ESL:ää varten luodaan esikatseluraportti.
  • Pyöristyssäännöt – Määritä reaaliluku, jota käytetään pyöristyksessä. ESL-summat pyöristetään tämän luvun kerrannaiseen.
  • Pyöristystapa – Valitse pyöristystapa, jota käytetään ESL-summia pyöristettäessä (Normaali, Alaspäin, tai Pyöristys).
  • Käytä minimiarvoa – Valitse tämä valintaruutu, jos haluat summia, jotka ovat vähemmän kuin Pyöristyssääntö-lukuun ylöspäin pyöristettävä Pyöristyssääntö-luku.
  • Desimaalien määrä – Määritä ESL:n summissa näytettävä desimaalien lukumäärä (sekä sähköisissä tiedostoissa että ESL-esikatseluraportissa).
 • Maan/alueen parametrit -välilehti: EU:n jäsenvaltioiden tunnistaminen. Luo sivulle kutakin jäsenvaltiota kohti tietue ja määritä seuraavat tiedot:
  • Maa/alue – Valitse maa/alue.
  • Maa-/aluetyyppi – Jos Maa-/alue-arvo on se maa tai alue, jossa yrityksesi on rekisteröity, valitse Kotimaa. Jos Maa/alue -arvo on muu jäsenvaltio kuin maa tai alue, jossa yrityksesi on rekisteröity, valitse EU. Jos Maa/alue-arvo ei ole EU:n jäsenvaltio, valitse Kolmas maa/alue.
 • Numerosarjat-välilehti: Rivillä, jolla Viite-arvo on EU-myyntiluettelo, valitse numerosarjan koodi.
Liittyvät tapahtumat
 • Rekisteröi myynti asiakkaalle toisessa EU:n jäsenvaltiossa.
 • Rekisteröi vapaatekstilasku asiakkaalle toisessa EU:n jäsenvaltiossa.
 • Rekisteröi projektilasku asiakkaalle toisessa EU:n jäsenvaltiossa.
 • Rekisteröi lasku toimittajalta asiakkaalle toisessa EU:n jäsenvaltiossa.

ESL:n käyttäminen

Tietojen kerääminen EU:n sisäisistä myyntitapahtumista

Seuraavanlaisia tapahtumatyyppejä voidaan pitää EU:n sisäisinä myyntitapahtumina:

 • Myyntilaskut
 • Vapaatekstilaskut
 • Projektin laskut
 • Toimittajan laskut

Tapahtumaa pidetään EU:n sisäisenä myyntitapahtumana, jos tapahtuman toimitusosoite on EU:n jäsenmaassa. Tällaisille maille/alueille tulee olla tietue Ulkomaankaupan parametrit -sivun Maa/alue -välilehdellä, ja Maa/alue -arvo tulee asettaa arvoksi EU. EU:n sisäiset myyntitapahtumat merkitään Luettelokoodi-kenttään. Tämän kentän avulla voit myös erotella yleiset EU:n sisäiset myyntitapahtumat kolmikantakauppatapahtumista. Voit kerätä tietoja EU:n sisäisistä myyntitapahtumista EU-myyntiluettelo-sivulta (valitse Vero > Ilmoitukset > Ulkomaankauppa > EU-myyntiluettelo) käyttämällä Siirrä-toimintoa. Tämän toiminnon avulla voit sisällyttää tapahtumat, joilla on eri raportointityypin summia (kuten nimikkeitä tai palveluita) tapahtumariveillä määritellyn nimikkeen alv-ryhmän perusteella. Voit myös käyttää muita suodattimia määritelläksesi, mitkä tapahtumat tulee sisällyttää. Siirrä-toiminto luo tietueen EU-myyntiluettelo-sivulle kutakin sisällytettyä EU:n sisäistä myyntitapahtumaa kohti, ja määrittää vastapuolen tilinumeron, maan/alueen, verovapausnumeron, laskun numeron ja päivämäärän, sekä rivien raportointityyppikohtaisen kokonaismäärän. Se myös kopioi Luettelokoodi-arvon tapahtumasta. Voit muuttaa tapahtuman luettelokoodin manuaalisesti EU-myyntiluettelo-sivulla. Siirrä-toiminto luo tietueita, joissa Raportoinnin tila -arvo on asetettu arvoksi Sisällytetty. Voit vahvistaa EU-myyntiluettelo-sivulle kerätyt tiedot käyttämällä Vahvista-toimintoa.

EU:n arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen luominen

Voit luoda EU:n arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen käyttämällä Raportointi-toimintoa EU-myyntiluettelo-sivulla. Tämän toiminnon avulla voit valita raportointikauden ja käyttää suodattimia sisällytettävien ESL-tietueiden määrittämiseen. Voit lisäksi määrittää muita maa/aluekohtaisia parametreja. Voit myös halutessasi luoda esikatseluraportin, sähköisen tiedoston tai molemmat. Raportointi-toiminto käyttää Ulkomaankaupan parametrit-sivulla määriteltyjä raportti- ja tiedostomuotoasetuksia. Yleensä EU:n arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus koostuu erillisistä riveistä, joilla luetellaan tarvikkeiden vastapuolen maa/aluekohtaiset kokonaismäärät, verovapausnumeron ja raportointityypin (kolmikantakauppatapahtumat sisältyvät tähän). Luotuasi EU:n arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen tietylle ajanjaksolle, voit merkitä raportille sisältyvät ESL-tietueet asettamalla Raportoinnin tila -arvoksi Raportoitu. Aseta tämä tila käyttämällä Merkitse raportoiduksi-toimintoa EU-myyntiluettelo-sivulla.

EU:n arvonlisäveron yhteenvetoilmoituskauden sulkeminen

Saatettuasi tietyn kauden raportointiprosessin päätökseen (esimerkiksi, kun veroviranomaiset ovat hyväksyneet EU:n arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen), voit merkitä raporttiin sisältyneet kauden ESL-tietueet asettamalla Raportoinnin tila -arvoksi Suljettu. Aseta tämä tila käyttämällä Merkitse suljetuksi-toimintoa EU-myyntiluettelo-sivulla. Jos palautat kauden sulkemisen, voit merkitä ESL-tietueet asettamalla Raportoinnin tilan arvoksi Sisällytetty. Nämä tietueet voidaan sitten sisällyttää uudelleen EU:n arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksella. Aseta tämä tila käyttämällä Merkitse sisällytetyksi-toimintoa EU-myyntiluettelo-sivulla.