Projektin resursointi

Tässä aiheessa on tietoja projektien resursoinnista.

Yksi projekti- ja resurssipäälliköiden haasteista projektin suunnitteluvaiheessa on resurssien kohdistaminen. Tällöin on määritettävä ja varattava oikea resurssi projektityöhön. Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations -sovelluksessa voi projektien resursointitoiminnoilla määrittää roolit, joita käsitellään väliaikaisina resursseina, joita voidaan varata tiettyyn sitoumukseen tai sitoumuksen osaksi. Tämäntyyppisen resursoinnin avulla projekti- ja resurssipäälliköt voivat suorittaa seuraavia tehtäviä:

 • Määrittää roolin, jolla on resurssien kohdistamista helpottavat tarvittavat osaamisalueet.
 • Määrittää roolien avulla varattuihin resursseihin perustuvan alustavan sitoumusaikataulun.
 • Arvioida kustannuksia ja määrittää alustavan budjetin projektiin liitettyjen roolien ja resurssien perusteella.
 • Arvioida roolien avulla kuhunkin sitoumukseen tarvittavien resurssivarausten määrän.
 • Arvioida projektin koko elinkaaren ajaksi tarvittavien resurssien määrän.
 • Laatia työrakenteen käyttämällä alustavia resurssimäärityksiä.

Projektin elinkaari

Projektisuunnittelun edetessä suunnitellut resurssit voidaan korvata henkilöstöllisillä resursseilla. Projektipäällikkö voi myös palata päivittämään resursointivaraukset missä tahansa projektin vaiheessa.

Projektiresurssien määrittäminen

Sinun täytyy määrittää kalenteri ja liittää se työntekijään. Kalenterin avulla aikataulutetaan projekti ja siihen varattujen resurssien työaika. Kalenteria määrittäessään projektipäälliköt voivat suorittaa resurssien tasaamisen resurssien optimoinnin yhteydessä. Kalenterin aikataulun perusteella resursseille voidaan asettaa rajoituksia. Voit määrittää kalenterin Kalenterit-sivulla.

Työntekijän projektin resurssiksi määrittäessäsi voit valita sen yrityksen työntekijät, jolle resursseja määritetään. Voit vaihtoehtoisesti valita työntekijät muista organisaation yrityksistä. Nämä työntekijät ovat konsernin sisäisiä resursseja.

Seuraavissa ohjeissa selitetään, miten työntekijä määritetään yrityksen projektiin resurssiksi ja miten konsernin sisäinen projektin resurssi määritetään.

Työntekijän määrittäminen projektiresurssiksi

 1. Valitse Työntekijät-sivun Työntekijät-luettelosta työntekijä, jonka haluat lisätä projektiin resurssiksi, ja avaa haluamasi työntekijätietue.
 2. Valitse toimintoruudussa Projekti > Asetukset > Projektiasetukset.
 3. Valitse kalenteri ja sulje sivu.

Voit myös määrittää resurssille oletusprojektit eräänlaisena esimäärityksenä. Esimäärityksiä voidaan käyttää, kun resurssi- tai projektipäällikkö tietää jo etukäteen, missä projekteissa resurssi työskentelee. Esimääritykset voivat perustua myös projektin sponsorin tai asiakkaan pyyntöön. Jos haluat esimäärittää projektin, valitse Määritä projektit -sivulta Projektit-välilehdestä Jäljellä olevat projektit -luettelosta haluamasi projekti.

Konsernin sisäisen resurssin määrittäminen

Kun määrität työntekijää konsernin sisäiseksi resurssiksi, määritä tiedot yrityksestä, joka antaa resurssin lainaksi ja yrityksestä, joka ottaa resurssin lainaksi.

Yritys, joka antaa resurssin lainaksi

 1. Varmista Finance and Operationsissa, että resurssin lainaava yritys on valittu. Tee sitten toimenpiteet, jotka on mainittu edellä olevassa kohdassa Työntekijän määrittäminen projektiresurssiksi.
 2. Valitse Konsernin sisäinen kirjanpito -sivulla Uusi.
 3. Yrityksen tunnus -kenttään yritys, jolta resurssi lainataan. Anna tarvittavat tiedot muihin kenttiin ja valitse sitten Tallenna.
 4. Valitse Siirtohinta -sivulla Uusi.
 5. Lainaava yritys -kenttään asianmukainen yritys.
 6. Jos haluat lainata lainaavalle yritykselle vain resurssin, jonka loit tämän osan alussa, valitse Resurssi-kentässä luomasi resurssin nimi. Jos haluat, että kaikki lainan antavan yrityksen resurssit ovat lainaavan yrityksen käytettävissä, jätä Resurssi-kenttä tyhjäksi.
 7. Määritä Projektinhallinnan ja kirjanpidon parametrit -sivun Konsernin sisäinen -välilehden Ota käyttöön konsernin sisäinen resurssien ajoitus ja aikaraportit -asetuksen arvoksi Kyllä.

Yritys, joka lainaa resurssin

 • Syötä Resurssiluettelo-sivun hakusuodattimeen sille yritykselle luomasi resurssin nimi, jolta resurssi lainataan. Varmista, että nimi löytyy sen yrityksen resurssiluettelosta, jolle resurssi lainataan.

Resurssin osaamisalueiden hallinta

Resurssin osaamistietojen määritys on olennainen osa resurssien hallintaa. Osaamisalueita voi käyttää perustasona määriteltäessä resursseja, joilla on oikeanlaiset taidot, koulutus, todistukset ja projektikokemus. Nämä tiedot on määritettävä joka resurssille ja päivitettävä säännöllisesti. Näin voit maksimoida osaamisen, kun tiettyjä resurssien osaamisalueita yhdistellään projektin resurssimäärityksen yhteydessä.

Esimerkkejä osaamisalueista, todistuksista, koulutuksesta ja projektikokemuksesta

Seuraavissa ohjeissa selitetään, miten voi määrittää joitakin resurssin osaamisalueista.

Voit määrittää työntekijän osaamisalueet joko Henkilöstöhallinto-osassa Työntekijät-luettelossa tai Projektinhallinta ja kirjanpito -osassa Resurssit-sivulla. Seuraavissa vaiheissa käytetään Henkilöstöhallinto-osan Työntekijät-luetteloa.

Osaamisalueiden määrittäminen: todistukset

 1. Valitse Työntekijät-luettelosivulta sen työntekijän rivi, jonka todistustiedot haluat lisätä.
 2. Valitse toimintoruudun Työntekijä-välilehdessä Osaamistiedot-ryhmässä Todistukset.
 3. Valitse Uusi ja sitten Todistuksen tyyppi -kenttään PMP.
 4. Anna Aloituspäivä -kenttään 10/1/2015 ja valitse Tallenna.

Osaamisalueiden määrittäminen: osaamisalueet

 1. Varmista Työntekijät-luettelosivulla, että aiemmassa vaiheessa valitsemasi työntekijä on yhä valittuna. Valitse sitten toimintoruudun Työntekijä-välilehdessä Osaamistiedot-ryhmässä Osaamisalueet.
 2. Valitse Uusi.
 3. Valitse Osaamisalue-kentästä Projektinhallinta.
 4. Valitse Taso-kentästä Asiantuntija.
 5. Valitse Tasopäivämäärä-kentästä 1-/14/2014.
 6. Kirjoita Kokemus vuosina -kenttään arvoksi 10.
 7. Valitse Tallenna ja sulje sitten sivu.

Luo uusi projekti

 1. Valitse Projektin hallinta -sivulla Uusi projekti ja anna seuraavat arvot:

  • Projektityyppi: Aika ja materiaali
  • Projektin nimi: XYZ-päivitysvaihe 2
  • Projektiryhmä: TM_WIP
  • Projektisopimuksen tunnus: 00000002
 2. Valitse Luo projekti.

Resurssin määrittäminen projektiin

 1. Valitse Työntekijät-sivun Työntekijät-luettelosta sen työntekijän tietue, jonka osaamisalueet määritit aiemmassa vaiheessa, ja avaa tietue.
 2. Valitse toimintoruudussa Projekti-välilehden Asetukset-ryhmästä Määritä projektit.
 3. Suodata Resurssin oikeellisuustarkistuksen projektimääritykset -sivun Projektit-välilehden Lisää projekti valittuihin projekteihin -kentässä XYZ-päivitysvaihe 2 -projektiin.
 4. Valitse Jäljellä olevat projektit -ruudusta haluamasi projekti ja lisää se Valitut projektit -ruutuun napsauttamalla nuolta.

Tarvittaessa voit myös määrittää resurssille luokkia. Luokkatyyppi on joko Kustannus tai Tuotto. Luokkatyyppi määräytyy organisaation mukaan. Jos resurssille ei ole määritetty luokkia, Finance and Operations etsii oletusluokan kustannusten ja tuoton tuntihinnoista.

Projektin resurssin ja rooliominaisuuksien määrittäminen

Projektipäällikkö voi projektin resursointitoiminnolla luoda projektissa tarvittavia rooleja. Rooleja voidaan käyttää, kun vahvistetut resurssit eivät ole vielä tiedossa resurssien varaamisen aikana. Rooleja voidaan väliaikaisesti varata suunnitelluiksi resursseiksi, jotta voit jatkaa projektin suunnitteluvaiheita.

Esimerkki roolista

Skenaario: Contoso palkattiin suorittamaan aika- ja materiaaliprojekti, jolla on hyväksytty projektin perustamisasiakirja. Nuorempi projektipäällikkö on yhä laatimassa projektin laajuutta. Resurssipäällikkö on parhaillaan määrittämässä resursseja, jotka varataan uuteen projektiin. Koska projekti on erityisen tärkeä, projektin sponsori on toivonut yhden rooleista olevan vastaava projektipäällikkö. Resurssipäällikön on hankittava uusi resurssi, ja hän määrittää roolin järjestelmään siltä varalta, että nuorempi projektipäällikkö tarvitsee resurssitiedot projektin suunnittelua varten.

Seuraavissa vaiheissa on esitetty, miten resurssipäällikkö voi määrittää vastaavan projektipäällikön roolin ja liittää siihen resurssin ominaisuudet. Myöhemmin roolin avulla voidaan hakea käytettävissä olevia resursseja, jotka vastaavat tarvittavia resurssin osaamisalueita.

 1. Valitse Määritä roolit -sivulla Uusi ja anna seuraavat arvot:

  • Roolin tunnus: Vastaava projektipäällikkö
  • Kuvaus: Vastaava projektipäällikkö
 2. Valitse Luo.

 3. Valitse Vastaava projektipäällikkö -rooli ja sitten Määritä ominaisuudet.

 4. Valitse Ominaisuuden tyyppi -kentästä Osaamisalue.

 5. Syötä Käytettävissä olevat ominaisuudet -kenttään haettava osaamisalue.

 6. Valitse Ominaisuustyyppi-kentästä Todistus.

 7. Syötä Käytettävissä olevat ominaisuudet -kenttään haettava todistustyyppi.

Projektiresurssin määrittäminen projektiin

 1. Valitse Kaikki projektit -sivulla XYZ-päivitysvaihe 2 -projekti.

 2. Valitse Projektiryhmä ja ajoitus -välilehdestä Lisää.

 3. Valitse Rooli-kentästä Ryhmän jäsen.

 4. Valitse Varaa kalenterista.

 5. Valitse Resurssin saatavuus -sivulta Näyttöasetukset.

 6. Syötä Muuta näyttöasetuksia -sivulle seuraavat arvot:

  • Päivämääräalueen muoto: Päivä
  • Näytä saatavuuskuvaukset: Kyllä
  • Näytä jäljellä oleva kapasiteetti: Kyllä
 7. Valitse resurssiluettelosta haluamasi resurssi.

 8. Valitse Kiinteä varaus ja Koko kapasiteetti.

Resurssin määrittäminen oletusrooliin

Voit auttaa projekti- tai resurssipäälliköitä porautumalla alemmas resursseihin, jotka voidaan varata projektiin. Voit liittää oletusroolin aiemmin luotuun tai vasta hankittuun resurssiin. Esimerkiksi kun Daniel palkattiin, hänellä oli yritysanalyytikon rooliin tarvittava kokemus ja osaamisalueet. Resurssipäällikkö määritti tämän roolin Danielin oletusrooliksi. Resurssipäällikkö lisäsi Danielin toisin sanoen niiden yritysanalyytikkojen pooliin, jotka ovat käytettävissä projekteissa.

Resurssin varaamisen yhteydessä projektipäälliköt voivat suodattaa roolin resurssit, jotka ovat käytettävissä projektitöihin. Päälliköt voivat käyttää näitä tietoja yhtenä ehtona analysoidessaan päätöksiä useiden ehtojen perusteella resurssien täyttämisen yhteydessä. He voivat lisätä suodattimeen muitakin resurssin ominaisuuksia ja hakea niiden avulla resursseja, joilla on projektissa tarvittavat osaamisalueet, koulutus ja kokemus.

Skenaario: Hyväksytty projekti on alkanut, ja vastaavan projektipäällikön rooli on varattu suunniteltuna resurssina projektin suunnitteluvaiheessa. Resurssipäällikön on nyt hankittava rooliin sopiva resurssi.

 1. Valitse Resurssiluettelo-sivulta Daniel Goldschmidt.

 2. Valitse Resurssin rooli -sivulla Uusi ja anna seuraavat arvot:

  • Voimassa: Anna nykyinen päivämäärä.
  • Päättyminen: anna arvoksi Ei koskaan.
  • Rooli: anna arvoksi Vastaava projektipäällikkö.
 3. Valitse Tallenna ja sulje sitten sivu.

 4. Lisää Osaamistiedot-välilehdessä ProjectMgmt-osaamisalue ja PMP-todistus.

Roolipohjaisen hinnoittelun määrittäminen

Rooleille voidaan määrittää kaikki kustannukset sekä myynti- ja siirtohinnat.

 1. Valitse Myyntihinta (tunti) -sivulta Uusi ja anna voimaantulopäivä.
 2. Valitse Rooli-sarakkeesta haluamasi rooli.
 3. Syötä Hinnoittelu-sarakkeeseen hinta valitulle resurssiroolille.

Projektiryhmän muodostaminen

Projektipäällikön täytyy liittää projektin yhteydessä aiemmin määritetyt roolit projektiin, jotta hän voi käyttää niitä. Projektille voidaan määrittää useita rooleja. Sekaannuksen estämiseksi Finance and Operations nimeää roolit automaattisesti varauksen aikana. Jos projektipäällikkö tarvitsee esimerkiksi kolme ohjelmistosuunnittelijaa, luodaan automaattisesti kolme ohjelmistosuunnittelijan roolia, joiden nimikkeinä on ohjelmistosuunnittelija 1, ohjelmistosuunnittelija 2 ja ohjelmistosuunnittelija 3. Jos roolille on määritetty ominaisuudet jo aiemmin, niitä käytetään suodattimina resurssia haettaessa. Hakua voi tarkentaa lisäämällä muitakin ominaisuuksia tarpeen mukaan.

Myös näyttöasetukset voidaan mukauttaa, jotta resurssien käytettävyys saadaan paremmin näkyviin. Näyttöperusteeksi voi valita käytettävyyden tunnin, päivän, viikon, kuukauden, vuosineljänneksen tai vuoden perusteella. Myös resurssien käytettävissä ja jäljellä olevan kapasiteetin voi suodattaa näkyviin. Tämä vaihtoehto on hyödyllinen ajanhallinnassa, kun arvioit tehtäviin käytettävissä olevaa aikaa tai resurssien käytettävyyttä.

Projektipäällikkö voi valita sivulta haluamansa roolin. Jos vaatimuksia vastaava resurssi on käytettävissä, projektipäällikkö voi valintansa mukaan varata resurssin rooliin. Huomaa, että resursseja ei tarvitse varata tässä suunnitteluvaiheessa. Työrakennetta luodessasi voit korvata roolit projektin henkilöstöllisillä resursseilla. Jos roolit korvataan työrakenteessa henkilöstöllisillä resursseilla, resurssiasetukset päivittävät projektiryhmän luettelon ja aikataulun automaattisesti.

Projektiryhmän luettelo, joka sisältää sekä roolit todellinen resurssit

Projektipäällikkö voi varata resurssin projektiin eri tavoilla, esimerkiksi valitsemalla Jäljellä oleva kapasiteetti, Koko kapasiteetti, Kapasiteettiprosentti ja Määritä tunnit. Nämä varausasetukset voi peruuttaa milloin tahansa, jos resurssimääritykset muuttuvat. Kahta varaustyyppiä tuetaan:

 • Kiinteä varaus – Resurssivaraus on hyväksytty ja resurssin työskentely sitoumuksessa on vahvistettu tietyksi ajaksi.
 • Alustava varaus – Resurssivaraus on alustavasti määritetty työskentelemään sitoumuksessa tietyllä ajalla.

Seuraavissa vaiheissa on selostettu, miten projektiryhmä luodaan.

Projektiryhmän luominen

 1. Valitse Kaikki projektit -luettelosivulta haluamasi projekti ja valitse sitten Muokkaa.
 2. Syötä Projektiryhmän ja ajoitus -välilehdessä Ajoita päättymispäivä -kenttään aikataulun alkamispäivä plus yksi kuukausi. Jos aikataulun alkamispäivä on esimerkiksi 24. kesäkuuta 2017 (24/06/2017), syötä 24/07/2017.
 3. Valitse Lisää.
 4. Valitse Lisää roolit projektiin -ruudun Rooli-kentästä Vastaava projektipäällikkö.
 5. Valitse Vaaditut osaamisalueet.
 6. Aiemmin vastaavan projektipäällikön roolille määrittämäsi ominaisuudet tulevat oletusarvoisesti valituiksi Valitse ominaisuudet -sivulla. Valitse OK.
 7. Syötä Lisää roolit projektiin -sivulla Resurssien määrä -kenttään arvoksi 1.
 8. Hakutoiminto näyttää Resurssi-kentässä kaikki resurssit, joilla on tarvittavat osaamistiedot. Valitse Daniel Goldschmidt ja sitten Luo.
 9. Valitse Projekti-sivulla Lisää.
 10. Valitse Lisää roolit projektiin -ruudun Rooli-kentästä Ryhmän jäsen. Syötä Resurssien määrä -kenttään arvoksi 5.
 11. Valitse Luo.
 12. Valitse Projektit-sivulla Toteuta resurssi.

Resurssin kapasiteetin synkronointi

Resurssin synkronointiprosessi auttaa varmistamaan, että kalenterin ja peruskalenterin tiedot siirtyvät projektiresurssien ajoitukseen. Jos kalenteria muutetaan, prosessit tekevät projektiresurssien ajoitukseen tarvittavat päivitykset. Prosessit parantavat myös suorituskykyä, koska resurssin kalenteritiedot synkronoidaan etukäteen. Näin päivitykset resurssien ajoitustietoihin tapahtuvat entistä nopeammin. Prosessit kannattaa ajoittaa eräajona, ei yksitellen. Muussa tapauksessa riskinä on, että edelliseen synkronointiin sisällytettävät päivämäärät unohtuvat. Jos sisällytettäviä päivämääriä ei käytetä, päivämäärien synkronointiin voi jäädä aukkoja.

Kalenterin synkronointi

Synkronoi resurssin kapasiteetin koonnit

Synkronointiprosessin tarkoituksena on synkronoida kaikki resurssin kalenteritiedot. Näihin tietoihin sisältyvät peruskalenterin tiedot kaikista muutoksista, jotka tehdään projektin resurssikalenterin kapasiteettitaulukkoon. Jos projektiin lisätään uusia resursseja, synkronoinnin avulla voidaan varmistaa, että päivitetyt kalenteritiedot ovat käytettävissä. Synkronoinnin voi tehdä milloin tahansa.

Ne kannattaa tehdä eräajona. Vaihtoehdot ovat käytettävissä kapasiteettivarauksia synkronoitaessa.

 1. Valitse Projektinhallinta ja kirjanpito > Kausittainen > Kapasiteetin synkronointi > Synkronoi resurssin kapasiteetin koonnit.

 2. Määritä asetukset seuraavassa taulukossa.

  Vaihtoehto kuvaus
  Kausikoodi Voit myös valita pääkirjanpidon päivämäärävälin koodin, jolla asetetaan resurssin kapasiteetin koontien synkronointiprosessin aloitus- ja lopetuspäivämäärät.
  Aloituspäivämäärä Anna resurssin kapasiteetin koontien synkronointiprosessin aloituspäivä.
  Päättymispäivämäärä Anna resurssin kapasiteetin koontien synkronointiprosessin päättymispäivä.

Synkronointiprosessi

Roolien määrittäminen työrakennemalleille

Projektipäälliköt voivat määrittää työrakennemalleja ja käyttää niitä luodessaan uusille projekteille työrakennetta. Projektipäälliköt voivat lisätä rooleja malleja luodessaan. Voit määrittää roolin työrakennemalliin seuraavasti.

 1. Valitse Projektinhallinta ja kirjanpito > Asetukset > Projektit > Työrakennemallit.
 2. Valitse valitun työrakennemallin Tiedot-kohta.
 3. Valitse luettelosta haluamasi tehtävä ja valitse sitten Rooli-kentästä tehtävään määritettävä rooli.

Työrakenteen käsitteleminen

Voit luoda uuden työrakenteen tai kopioida sen aiemmin luodusta työrakennemallista. Projektipäällikkö voi hallita resursseja helposti määrittämällä työrakenteessa roolit uusille tehtäville. Roolit voidaan korvata, kun resurssi on hankittu tai kun vahvistettu resurssi tehtävään on määritetty. Näin projektipäälliköt voivat suorittaa joustavasti seuraavat tehtävät:

 • Määrittää työrakenteen työpaketteihin tarvittavan resurssien määrän.
 • Arvioida projektikustannukset.
 • Määritellä alustavan budjetin.
 • Arvioida tehtävän kestoa roolien ja resurssien perusteella.
 • Kehittää joitakin projektinhallintasuunnitelmia käytettävissä olevien projektitietojen pohjalta.

Työrakenteeseen on liitetty lisäasetuksia, jotka helpottavat resursointitoimintojen käyttöä.

Vaihtoehto Kuvaus
Resurssimääritykset Tarkastele määritettyjä resursseja, päivämääriä, tuntimääriä ja tehtävien varaustyyppiä työrakenteessa.
Luo ryhmä automaattisesti Lisää suunnitellut resurssit automaattisesti käyttämällä tehtävään liitettyjä rooleja. Finance and Operations ehdottaa suunniteltuja resursseja automaattisesti käyttämällä rooleihin perustuvaa useiden ehtojen analyysia. Kun tehtäville on määritetty roolit ja työaika (tunnit) työrakenteessa ja rakenne on julkaistu, valitse Luo ryhmä automaattisesti. Tarvittava suunniteltujen resurssien määrä lisätään työrakenteeseen ja Projektiryhmä ja ajoitus -välilehteen.
Resurssi (avattava luettelo) Käynnistä resurssimääritys -sivulla voit valita resurssit kiinteää tai alustavaa varausta varten määritetyn keston perusteella. Voit muokata näyttöasetuksia niin, että saat näkyviin ja voit määrittää resurssitehtävien keston. Voit valita ja määrittää resursseja työpakettitasolla käyttämällä seuraavia vaihtoehtoja:
 • Hyväksy – vahvistaa tehtävään liitettyyn resurssiin tehdyt muutokset.
 • Peruuta – peruuttaa tehtävään liitettyyn resurssiin tehdyt muutokset.
 • Määritä automaattisesti – Valitulle tehtävälle valitaan automaattisesti käytettävissä oleva henkilöstöllisen resurssi ja sitä vastaava rooli.
 1. Valitse Kaikki projektit -sivulla XYZ-päivitysvaihe 2 -projekti.

 2. Valitse Suunnitelma > Tehtävät > Työrakenne.

 3. Valitse Uusi ja lisää seuraavat ykköstason tehtävät työrakenteeseen:

  • Aloittaminen
  • Suunnittelu
  • Suoritetaan
  • Valvonta ja ohjaus
  • Sulje
 4. Määritä päivämäärät ja työmäärä (tunteina) kuvassa esitetyllä tavalla.

  Päivämäärien ja työmäärän määrittäminen

 5. Valitse Aloittaminen-tehtävärivi ja valitse sitten Rooli-kentästä Vastaava projektipäällikkö.

 6. Valitse Julkaise.

 7. Valitse samalta riviltä Resurssi-kentästä Daniel Goldschmidt ja valitse sitten Hyväksy.

 8. Valitsemalla Suunnittelu-tehtävärivi ja valitse sitten Rooli-kentästä Yritysanalyytikko.

 9. Valitse Julkaise ja sitten Luo ryhmä automaattisesti.

 10. Valitse näyttöön tulevassa viesti-ikkunassa Kyllä.

 11. Tarkista, että Resurssi-kentässä arvona on Yritysanalyytikko 1.

 12. Avaa hakutoiminto Yritysanalyytikko 1 -resurssin kohdalla ja valitse Käynnistä resurssimäärityksen lomake. Valitse tehtävään työntekijä.

 13. Valitse Määritä alustavasti > Koko kapasiteetti.

  Huomautus

  Näyttöön ei tule varoitusta siitä, että määritetyn resurssin arvo on nyt 2, koska resurssien määrä on edelleen 1.

 14. Tarkista Työrakenne-sivulta työrakenteen resurssimääritys ja valitse sitten Tallenna.

Resurssin toteuttaminen suunnitelluille resursseille

Projektipäällikkö voi suunnitella projektille tarvittavat resurssiroolit. Resurssipäällikkö näkee suunnitellut resurssit pyyntöinä Resurssin toteuttaminen -sivulla ja voi määrittää varsinaiset resurssit.

 1. Valitse Kaikki projektit -sivulla XYZ-päivitysvaihe 2 -projekti.
 2. Valitse Projekti ja sitten Muokkaa.
 3. Valitse Projektiryhmä ja ajoitus -välilehdestä Lisää.
 4. Valitse Lisää roolit -valintaikkunassa Ohjelmistokehittäjä-rooli.
 5. Valitse Tallenna ja sulje sitten projektisivu.
 6. Valitse Resurssin toteuttaminen -sivulta Ohjelmistokehittäjä 1 XYZ-päivitysvaihe 2 -projektiin.
 7. Valitse työntekijä ja sitten Määritä.
 8. Tarkista, että Ohjelmistokehittäjä 1 -rivi on poistettu XYZ-päivitysvaihe 2 -projektista.
 9. Tarkista Projektiryhmä ja ajoitus -välilehdessä, että edellisessä vaiheessa valitsemasi työntekijä on lisätty XYZ-päivitysvaihe 2 -projektiin ohjelmistokehittäjäksi.

Projektiresurssien pyynnöt

Projektiresurssin ajoitustoiminto tukee vain resurssipäälliköitä, jotka jakavat henkilöllisiä resursseja sitoumuksiin tai projekteihin. Tämä toiminto otetaan käyttöön suorittamalla seuraavat tehtävät valmiiksi tai varmistamalla, että ne on suoritettu:

 • Määritä numerosarjat.
 • Määritä projektinhallinnan ja kirjanpidon työnkulut.
 • Ota resurssipyynnön työnkulut käyttöön.

Kun edeltävät tehtävät on suoritettu, voit suorittaa seuraavat tehtävät tarvittaessa:

 • Luo resurssipyyntö alustavasti varatusta henkilöllisestä resurssista.
 • Seuraa resurssipyyntöjä.
 • Täytä resurssipyynnöt.
 • Pyydä henkilöllistä resurssia työrakenteesta.
 • Varaa projektin resurssit ilman henkilöllisen resurssin pyyntöä.

Projektiryhmien seuranta

 1. Valitse Kaikki projektit -sivulla XYZ-päivitysvaihe 2 -projektin Projektitunnus-linkki.
 2. Tarkista Projektiryhmä ja ajoitus -pikavälilehdessä, että luettelossa näkyvät projektiresurssit ovat oikein.