Näytä valmistetun nimikkeen kulut

Valmistetun nimikkeen vakiokustannukset kuvastavat toimintojen asetusaikoja sekä komponentteja, joilla on vakiomäärä tai hävikin vakiomäärä.

Nimikkeen kulujen lasketun summan voi näyttää nimikkeen yksikkökustannuksissa. Kulut näytetään toisinaan erillisissä kentissä, eikä niitä näytetä osana nimikkeen yksikkökustannusta. Kun kulut näytetään erillisissä kentissä, yhdessä kentässä näkyy kulujen kokonaissumma ja toisessa kustannuslaskennan eräkoko, jota käytettiin summan kuolettamisessa. Kulut näytetään erillisissä kentissä esimerkiksi Nimikkeen hinta -sivulla. Valmis-sivulla näytetään kuitenkin nimikkeen yksikkökohtainen kokonaiskustannus; kuoletetut kustannukset sisältyvät yksikkökustannuksiin.

Valmistetun nimikkeen kulut sisältyvät aina nimikkeen yksikkökustannukseen standardikustannustarkoituksia varten. Ne voi vaihtoehtoisesti sisällyttää suunniteltuihin kustannustarkoituksiin. Kustannuslaskentaversion käytännön perusteella muut kulut on sisällytettävä valmistetun nimikkeen kustannuksiin. Kun aktivoit nimikkeen kustannustietueen, se päivittää kulut nimikkeen peruskustannustietoihin, jotka näkyvät Nimikkeen hinta -sivulla. Kulut näytetään erillisissä kentissä, eikä niitä näytetä osana nimikkeen yksikkökustannusta. Kukin aktivointi päivittää nimikkeen peruskustannustiedot, vaikka aktivointi koskisi eri toimipaikkoja. Tämän vuoksi peruskustannustietoihin kannattaa suhtautua viitetietoina.