Karanteenitilaukset

Tässä ohjeaiheessa kuvataan varaston käytön estämistä karanteenitilauksilla.

Varaston käyttö voidaan estää karanteenitilauksilla. Haluat ehkä esimerkiksi siirtää nimikkeitä karanteeniin laadunvalvontasyistä. Karanteeniin asetettu varasto siirretään karanteenivarastoon. Huomautus: Jos käytät varaston lisähallintaprosesseja (Varastonhallinnassa), karanteenitilauksen käsittelyä käytetään vain palautusmyyntitilauksille.

Käytettävissä olevien varastonimikkeiden siirtäminen karanteeniin

Kun siirrät nimikkeitä karanteeniin, voit joko luoda karanteenitilauksen manuaalisesti tai määrittää järjestelmän luomaan karanteenitilaukset automaattisesti saapuvien käsittelyn aikana. Jos haluat luoda karanteenitilauksia automaattisesti, valitse Karanteeninhallinta-vaihtoehto Nimikemalliryhmät-sivun Varastokäytännöt-välilehdestä. Sinun täytyy myös määrittää oletuskaranteenivarasto vastaanottavien varastojen Karanteenivarasto-kentässä. Karanteeniin siirretyt nimikkeet siirretään Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operationsissa automaattisesti karanteenivarastoon, kun fyysinen käytettävissä oleva varasto kirjataan ostotilauksen tai tuotantotilauksen kautta. Siirto tapahtuu, koska karanteenitilauksen tilaksi muuttuu Aloitettu. Luodessasi karanteenitilauksia manuaalisesti ei ole tarpeen määrittää nykyistä nimikettä karantiinihallintaa varten liitetyssä nimikemalliryhmässä. Tässä prosessissa sinun täytyy määrittää käytettävissä oleva varasto, joka on asetettava karanteeniin, sekä käytettävä karanteenivarasto. Voit käyttää prosessin suunnittelussa apuna karanteenitilauksen tiloja.

Karanteenitilausten tilat

Karanteenitilauksilla voi olla seuraavanlaisia tiloja:

  • Luotu
  • Aloitettu
  • Ilmoitettu valmiiksi
  • Päättynyt

Luotu

Kun karanteenitilaus on luotu manuaalisesti, mutta nimikettä ei ole vielä sijoitettu karanteenivarastoon, karanteenitilauksen tilana on Luotu. Järjestelmä luo kaksi varastotapahtumaa. Yksi tapahtumista on ottotapahtuma, jonka tila voi olla Tilauksessa, Varattu fyysinen tai Keräilty. Toinen on vastaanottotapahtuma, jonka tilana karanteenivarastossa voi olla Tilattu tai Rekisteröity. Voit varata, keräillä ja rekisteröidä varaston päivityksiä käyttämällä tavanomaisia prosesseja.

Aloitettu

Kun karanteenitilauksen tilana on Aloitettu, varasto siirretään tavallisesta varastosta karanteenivarastoon, ja järjestelmä luo kaksi varastotapahtumaa. Yhdellä tapahtumalla on tila Toimitettu, ja toisella tapahtumalla on tila Vastaanotettu. Samalla luodaan kaksi varastotapahtumaa palautussiirron käsittelyä varten. Näitä tapahtumia ei päivätä. Yhdellä tapahtumalla on tila Varattu fyysinen, ja toisella tapahtumalla on tila Tilattu.

Ilmoitettu valmiiksi

Valitsemalla Ilmoita valmiiksi, voit ilmoittaa aloitetun karanteenitilauksen valmiiksi. Nimike vapautetaan karanteenista, mutta sitä ei siirretä vielä tavalliseen varastoon. Siirto takaisin tavalliseen varastoon voidaan käsitellä nimikkeen saapumisen kirjauskansiossa, joka voidaan alustaa Ilmoita valmiiksi -prosessin aikana.

Päättynyt

Kun karanteenitilaus on päättynyt, nimike siirretään karanteenivarastosta takaisin tavalliseen varastoon. Nimiketapahtuman tilaksi asetetaan karanteenivarastossa Myyty ja tavallisessa varastossa Ostettu.

Karanteenitilausten hävikki

Karanteenitilausprosessin aikana varastoa voidaan määrittää hävikiksi. Hävikkiä käsiteltäessä varaston tilaksi asetetaan Myyty ottotapahtumalla karanteenivarastosta.

Lisäresurssit

Varastoesto