Ennusteen tarkkuuden valvonta

Tässä artikkelissa käsitellään ennusteen tarkkuuden tyyppejä, joita Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations laskee, ja kerrotaan, miten voit tarkastella näitä tarkkuusarvoja.

Finance and Operations laskee seuraavia ennusteen tarkkuuden tyyppejä:

  • Historiallinen ennusteen tarkkuus vertaamalla historiallista ennustetta, jota pääsuunnittelu käyttää historiallisen kysynnän kanssa. Jos haluat tarkastella historiallisen tarkkuuden arvoja (sekä absoluuttisia että prosentuaalisia arvoja), valitse Näytä tarkkuus Kysynnän ennusteen tiedot -sivulla.
  • Ennustemallin arvioitua tarkkuutta käytetään ennusteiden luonnissa. Voit tarkastella tarkkuusprosenttia kohdassa Mallin tiedot - MAPE Kysynnän ennusteen tiedot -sivulla.

Huomautus: Jos käytät Finance and Operationsin kysynnän ennusteiden Microsoft Azuren automaattianalyysipalvelua, sisäisen mallin tarkkuuden laskenta perustuu testitietojen joukkoon. Voit määrittää testitietojoukon koon määrittämällä TEST_SET_SIZE_PERCENT (Testijoukon koon prosenttiosuus) -parametrin Kysynnän ennusteen parametrit -sivulla. Jos esimerkiksi määrität arvoksi 20, historiallisten tietojen viimeistä 20 prosenttia käytetään sisäisen mallin tarkkuuden laskemiseen.

Lisäresurssit

Oikaistun kysynnän ennusteen valtuuttaminen

Poista poikkeavat tiedot aiemmista tapahtumatiedoista laskettaessa ennustetarvetta