Nimikkeiden kattavuussääntöjen määrittäminen

Huomautus

Tämän aiheen muokkausta ei sallita, koska sen luo Lifecycle Servicesin liiketoimintaprosessi.

Tämän menettelyn luomisessa käytetty esittely-yritys on USMF. Tässä menettelyssä näytetään, miten tietyn nimikkeen kattavuussäännöt luodaan ja kattavuusasetukset korvataan. Siinä näytetään myös, miten oletusvarastoasetukset määritetään.

Kattavuusryhmän luominen

 1. Siirry Kattavuusryhmät-kohtaan.
 2. Valitse Uusi.
 3. Kirjoita Kattavuusryhmä-kenttään arvo.
 4. Kirjoita arvo Nimi-kenttään.
 5. Kirjoita Kalenteri-kenttään arvo.
  • Valitse kalenteri, jota pääsuunnittelu käyttää tämän ryhmän nimikkeiden täydennysehdotusten luomisessa.
 6. Valitse Kattavuuskoodi-kentässä vaihtoehto.
  • Valitse tämän menettelyn Tarve.
 7. Syötä Kattavuuden aikaraja (päivää) -kenttään 90.
  • Pääsuunnittelu luo tämän ryhmän nimikkeille täydennysehdotukset enintään 90 päivän ajalle tulevaisuuteen.
 8. Syötä Negatiiviset päivät -kenttään 1.
 9. Syötä Positiiviset päivät -kenttään 1.
 10. Laajenna tai tiivistä Muu-osa.
 11. Syötä Tarvepäivään lisätty vastaanottomarginaali -kenttään 1.
  • Jos esimerkiksi vastaanottomarginaaliksi määritetään yksi päivä ja ostotilausrivi on ajoitettu vastaanotettavaksi 15.5., pääsuunnittelu laskee muutetuksi vastaanottopäiväksi 16.5.
 12. Syötä Tarvepäivästä vähennetty toimitusmarginaali -kenttään 1.
  • Jos esimerkiksi varmuusmarginaaliksi määritetään yksi päivä ja myyntitilausrivi on ajoitettu toimitettavaksi 15.5., pääajoitus laskee muutetuksi toimituspäiväksi 14.5.
 13. Syötä Nimikkeen läpimenoaikaan lisätty uudelleenjärjestyksen marginaali -kenttään 1.
 14. Valitse Tallenna.

Luo uusi tuote

 1. Siirry Vapautetut tuotteet -kohtaan.
 2. Valitse Uusi.
 3. Kirjoita arvo Tuotenumero-kenttään.
 4. Kirjoita arvo Tuotteen nimi -kenttään.
 5. Avaa haku valitsemalla Nimikemalliryhmä-kentässä avattavan valikon painike.
 6. Etsi haluamasi tietue luettelosta ja valitse se.
 7. Napsauta luettelossa valitulla rivillä olevaa linkkiä.
 8. Avaa haku valitsemalla Nimikeryhmä-kentässä avattavan valikon painike.
 9. Etsi haluamasi tietue luettelosta ja valitse se.
 10. Napsauta luettelossa valitulla rivillä olevaa linkkiä.
 11. Avaa haku valitsemalla Varastodimensioryhmä-kentässä avattavan valikon painike.
 12. Etsi haluamasi tietue luettelosta ja valitse se.
 13. Napsauta luettelossa valitulla rivillä olevaa linkkiä.
 14. Avaa haku valitsemalla Seurantadimensioryhmä-kentässä avattavan valikon painike.
 15. Etsi haluamasi tietue luettelosta ja valitse se.
 16. Napsauta luettelossa valitulla rivillä olevaa linkkiä.
 17. Valitse OK.

Tilauksen oletusasetusten määrittäminen

 1. Valitse toimintoruudussa Suunnitelma.
 2. Valitse Tilauksen oletusasetukset.
 3. Kirjoita Ostotoimipaikka-kenttään toimipaikka, jota käytetään oletusarvona ostotilausten luomisen yhteydessä.
 4. Kirjoita Varastotoimipaikka-kenttään toimipaikka, joka on nimikkeen varasto.
 5. Laajenna tai tiivistä Varasto-osa.
 6. Määritä Useita-kohdan arvoksi 10.
 7. Määritä Väh.tilausmäärä-kohdan arvoksi 10.
 8. Määritä Enimm.tilausmäärä-kohdan arvoksi 100.
 9. Määritä Vakiotilausmäärä-kohdan arvoksi 10.
 10. Syötä Oston läpimenoaika -kenttään numero.
 11. Valitse Työpäivät-valintaruutu tai poista sen valinta.
 12. Valitse Tallenna.
 13. Valitse Oletustilaustyyppi-kenttään Ostotilaus.
 14. Valitse Tallenna.
 15. Sulje sivu.
  • Sulje Tilauksen oletusasetukset -sivu.

Nimikkeen lisääminen kattavuusryhmään

 1. Laajenna tai tiivistä Suunnitelma-osa.
 2. Avaa haku napsauttamalla Kattavuusryhmä-kentässä avattavan valikon painiketta.
 3. Etsi luettelosta luomasi kattavuusryhmä.
 4. Napsauta luettelossa valitulla rivillä olevaa linkkiä.

Nimikkeen kattavuussääntöjen luominen

 1. Valitse toimintoruudussa Suunnitelma.
 2. Valitse Nimikekattavuus.
 3. Valitse Uusi.
 4. Valitse Yleiset-välilehti.
 5. Valitse Korvaa kattavuusryhmän asetukset -kohdan otsikossa valintaruutu.
 6. Syötä Kattavuuden aikaraja (päivää) -kenttään 60.
  • Vaikka Tarve-kattavuusryhmän nimikkeet on suunniteltu 90 päivän ajalle, tämä nimike suunnitellaan 60 päivän ajalle.
 7. Syötä Negatiiviset päivät -kenttään 2.
 8. Syötä Positiiviset päivät -kenttään 2.
 9. Valitse Läpimenoaika-välilehti.
 10. Valitse Osto-kohdan otsikon valintaruutu.
 11. Syötä Ostoaika-kenttään 5.
 12. Valitse Tallenna.