Tietojen siirtäminen tuotemalleja varten

Huomautus

Tämän aiheen muokkausta ei sallita, koska sen luo Lifecycle Servicesin liiketoimintaprosessi.

Tuotemääritysmallin tietojen vieminen edellyttää, että ainakin yksi tuotemalli on käytettävissä. Tässä menettelyssä käytetään USMF-demoyrityksen korkealaatuista kaiutinmallia näyttämään, miten mallin tiedot viedään.

  1. Valitse Tuotevarianttimallin määritys.
  2. Valitse Tuotekonfiguraation mallit.
  3. Etsi haluamasi tietue luettelosta ja valitse se.
    • Valitse tähän menettelyyn Korkealaatuinen kaiutinmalli.
  4. Valitse toimintoruudussa Malli.
  5. Valitse Vie tuotemalli.
    • Lataustoiminto vaihtelee selaimen ja määritettyjen suojausasetusten mukaan.