Tuotannon tuotossijainti

Tässä ohjeaiheessa käsitellään hierarkiaa, jolla tuotannon tuotossijainti tunnistetaan.

Tuotannon tuotossijainti on sijainti, jossa valmista tavaraa säilytetään heti valmistuksen jälkeen. Yleensä tämä sijainti on valmiin tavaran tuottavan tuotantoprosessin lähellä. Tuotannon tuotossijaintia käytetään materiaalin välivarastona, ennen kuin se esimerkiksi siirretään lähetysalueelle, varastosijaintiin, tuotantovirran tuotantoprosessin tuotannon tuotossijaintiin.

Tuotannon oletustuotossijainti määritetään, kun valmiit tuotteet ilmoitetaan tuotantotilauksessa tai erätilauksessa. Tämä tuotossijainti ilmoitetaan seuraavan hierarkian avulla:

  1. Käytä tuotanto- tai erätilauksen otsikossa määritettyä tuotossijaintia.
  2. Jos sijainti ei ole siellä, käytä siinä resurssissa määritettyä tuotossijaintia, jota tuotantoreitissä määritetty viimeisin toiminto käyttää.
  3. Jos sijainti ei ole siellä, käytä siinä resurssiryhmässä määritettyä tuotossijaintia, jota tuotantoreitissä määritetyn viimeisimmän toiminnon resurssi käyttää.
  4. Jos sijainti ei ole siellä, käytä sitä tuotossijaintia, joka on määritetty tuotantotilaukselle määritetyssä varastossa.

Tuotannon oletustuotossijainti määritetään vain tuotteille, jotka on määritetty edistyksellisellä varastoprosessilla. Kun tämän tyyppinen nimike määritetään valmiiksi, Valmiiden tuotteiden poispano- tai Rinnakkaistuotteen ja sivutuotteen poispano -tyyppinen varastotyö luodaan. Tämän tyyppinen työ käyttää tuotannon tuotossijaintia keräyssijaintia. Sijaintidirektiivi määrittää poispanosijainnin.