Virhe, kun käyttäjät palauttavat Windowsin salasanan Exchange-ympäristössä: Salasanaa ei voi päivittää

Alkuperäinen KB-numero:   3090164

Oireet

Microsoft Exchange Server -ympäristön käyttäjät saavat seuraavan virhesanoman, kun he yrittävät määrittää uuden salasanan Windowsille:

Salasanaa ei voi päivittää. Uudelle salasanalle annettu arvo ei vastaa toimialueen pituus-, monimutkaisuus- tai historiavaatimuksia.

Huomautus

Exchange ActiveSync -postilaatikkokäytäntöasetus on määritetty käyttämään seuraavia salasanavaatimuksia:

AlphanumericPasswordRequired : False
PasswordEnabled       : True
PasswordRecoveryEnabled   : False
AllowSimplePassword     : True
MinPasswordLength      : 4
MaxPasswordFailedAttempts  : 10
PasswordExpiration      : Unlimited
PasswordHistory       : 0
MinPasswordComplexCharacters : 1

Syy

Paikallisten tilien on täytettävä seuraavat vaatimukset, kun salasanakäytäntö on määritetty:

MinPasswordLength      : 6
MinPasswordComplexCharacters : 3

Ratkaisu

Tämä käyttäytyminen on suunniteltu. Käyttäjän on luotava salasana, joka täyttää nämä monimutkaisuusvaatimukset.

Lisätietoja

Lisätietoja on Exchange ActiveSync -käytäntömoduulin yleiskatsauksessa.