Tapahtumatunnus 106 kirjataan, kun RPC Client Access -palvelu käynnistetään Exchange Server 2010:ssä (tämä on

Alkuperäinen KB-numero:   982679

Oireet

Käynnistät Microsoft ExchangeN RPC Client Access -palvelun Microsoft Exchange Server 2010 -palvelimessa, johon on asennettu vain Postilaatikko-rooli. Tässä tilanteessa sovelluslokiin kirjataan seuraava tapahtuma:

Log Name: Application

Source: MSExchange Common

Date: Date_Time_AM_PM
Event ID: 106

Task Category: General

Level: Error

Keywords: Classic

User: N/A

Computer: myExchange2010.example.com
Description:

Performance counter updating error. Counter name is Client: Foreground RPCs Failed, category name is MSExchange RpcClientAccess. Optional code: 3. Exception: The exception thrown is : System.InvalidOperationException: The requested Performance Counter is not a custom counter, it has to be initialized as ReadOnly.

at System.Diagnostics.PerformanceCounter.Initialize()

at System.Diagnostics.PerformanceCounter.set_RawValue(Int64 value)

at Microsoft.Exchange.Diagnostics.ExPerformanceCounter.set_RawValue(Int64 value)

Last worker process info : System.UnauthorizedAccessException: Access to the registry key 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ExchangeServer\v14\Transport' is denied.

at Microsoft.Win32.RegistryKey.Win32Error(Int32 errorCode, String str)

at Microsoft.Win32.RegistryKey.CreateSubKey(String subkey, RegistryKeyPermissionCheck permissionCheck, RegistrySecurity registrySecurity) at Microsoft.Exchange.Diagnostics.ExPerformanceCounter.GetLastWorkerProcessInfo()

Performance Counters Layout infomration: FileMappingNotFoundException for category MSExchange RpcClientAccess : Microsoft.Exchange.Diagnostics.FileMappingNotFoundException: Cound not open File mapping for name : Global\netfxcustomperfcounters.1.0msexchange rpcclientaccess

at Microsoft.Exchange.Diagnostics.FileMapping.OpenFileMapping(String name, Boolean writable)

at Microsoft.Exchange.Diagnostics.FileMapping..ctor(String name, Boolean writable)

at Microsoft.Exchange.Diagnostics.PerformanceCounterMemoryMappedFile.Initialize(String fileMappingName, Boolean writable)

at Microsoft.Exchange.Diagnostics.ExPerformanceCounter.GetAllInstancesLayout(String categoryName)

Syy

Tämä ongelma ilmenee, koska RPC Client Access -palvelun resurssilaskureita ei asenneta, kun asennat vain Postilaatikko-roolin Exchange Server 2010 -palvelimeen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta Exchange Server 2010 -palvelimen toimintaan.

Tila

Microsoft on vahvistanut, että tämä ongelma on tämän artikkelin alussa luetelluissa Microsoft-tuotteissa.