Sovellusten kehittäminen Exchange 2010 PowerShellin ja .NET Frameworkin avulla

Alkuperäinen tietämys kannan numero:   2827611

Oletetaan, että haluat käyttää mitä tahansa Microsoft .NET-kieltä kehittääksemme sovelluksia, jotka automatisoivat Microsoft Exchange Server 2010-cmdlet-toimintoja. Etäpowershell on tämän toiminnon tukema ja Suositeltu menetelmä.

Lisätietoja

Microsoft ei tue Exchange PowerShell-laajennuksen manuaalista lataamista RunspaceConfiguration.AddPSSnapIn() API:n avulla. Exchange PowerShell-laajennus on tuki menetelmä sovellusten luomiseen Exchange Server 2007-sovelluksessa. Tätä menetelmää ei kuitenkaan tue eikä suositella käytettäväksi Exchange Server 2010-cmdlet-komennolla.

Lisätietoja on seuraavissa artikkeleissa: